فروشگاه اینترنتی مایا

سرکه سیب 300 گرمی سمیه
سمیه

۲۰ %
تخفیف

۸,۰۰۰ تومان

۶,۴۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کشک شیشه 470 گرمی سمیه
سمیه

۲۰ %
تخفیف

۱۲,۲۰۰ تومان

۹,۷۶۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ترشي مخلوط درشت 670 گرمی سميه
سمیه

۲۰ %
تخفیف

۹,۹۰۰ تومان

۷,۹۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سرکه قرمز پت 2900 گرمی سميه
سمیه

۲۰ %
تخفیف

۲۰,۰۰۰ تومان

۱۶,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

رشته آشي 500 گرمیي سميه
سمیه

۲۰ %
تخفیف

۷,۹۵۰ تومان

۶,۳۶۰ تومان

افزودن به سبد خرید

آب  غوره  500 گرمی شيشه سميه
سمیه

۲۰ %
تخفیف

۱۲,۰۰۰ تومان

۹,۶۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

عرق نعناع 290 گرم سمیه
سمیه

۲۰ %
تخفیف

۶,۸۰۰ تومان

۵,۴۴۰ تومان

افزودن به سبد خرید

عرق نعناع پت 400 گرمی سمیه
سمیه

۲۰ %
تخفیف

۷,۰۰۰ تومان

۵,۶۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

عرق بیدمشک 290 گرم سمیه
سمیه

ناموجود

عرق بیدمشک پت1 لیتری سمیه
سمیه

ناموجود

سرکه سفید پت 2900 گرمی سمیه
سمیه

ناموجود

گلاب پت 400 گرم سمیه
سمیه

ناموجود

آب  غوره 300 گرمی شيشه سميه
سمیه

ناموجود

گلاب 290 گرم سمیه
سمیه

ناموجود

کشک آسان پک 200 گرمی سمیه
سمیه

ناموجود

کشک 230 گرم شیشه سمیه
سمیه

ناموجود

گلاب پت 1لیتری سمیه
سمیه

ناموجود