فروشگاه اینترنتی مایا

سماق پت 70 گرمی برفود
برفود

۲۰ %
تخفیف

۱۴,۹۰۰ تومان

۱۱,۹۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

فلفل سیاه سلفون 75 گرمی برفود
برفود

۲۰ %
تخفیف

۱۹,۵۰۰ تومان

۱۵,۶۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

فلفل قرمز سلفون 75 گرمی برفود
برفود

۲۰ %
تخفیف

۱۲,۹۰۰ تومان

۱۰,۳۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

قند 450 گرمی برفود
برفود

۳ %
تخفیف

۷,۳۰۰ تومان

۷,۰۸۱ تومان

افزودن به سبد خرید

لوبیا قرمز 900 گرمیی برفود
برفود

۲۰ %
تخفیف

۴۲,۹۰۰ تومان

۳۴,۳۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

دال عدس 900 گرمی برفود
برفود

۲۰ %
تخفیف

۳۹,۹۰۰ تومان

۳۱,۹۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

برفود نخود  900 گرمی برفود
برفود

۲۰ %
تخفیف

۳۴,۹۰۰ تومان

۲۷,۹۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

زردچوبه سلفون 75 گرم
برفود

۲۰ %
تخفیف

۱۰,۹۰۰ تومان

۸,۷۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

تخمه آفتاب گردان لیمویی150 گرمی برفود
برفود

۱۰ %
تخفیف

۱۴,۹۰۰ تومان

۱۳,۴۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

نمک سلفون 700 گرم برفود
برفود

۲۰ %
تخفیف

۳,۷۵۰ تومان

۳,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

لپه تبریزی 900 گرمی برفود
برفود

۲۰ %
تخفیف

۴۹,۹۰۰ تومان

۳۹,۹۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

نمک پت 500 گرم برفود
برفود

۲۰ %
تخفیف

۵,۸۰۰ تومان

۴,۶۴۰ تومان

افزودن به سبد خرید

شکر 900گرم برفود
برفود

۷,۸۳۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پودرسیر پت 70 گرم برفود
برفود

۲۰ %
تخفیف

۱۱,۹۰۰ تومان

۹,۵۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

لوبیا چیتی 900 گرمی برفود
برفود

۲۰ %
تخفیف

۴۹,۹۰۰ تومان

۳۹,۹۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

هل سلفون 10 گرم برفود
برفود

۲۰ %
تخفیف

۲۱,۹۰۰ تومان

۱۷,۵۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

عدس 900 گرم برفود
برفود

۲۰ %
تخفیف

۳۸,۹۰۰ تومان

۳۱,۱۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

آرد گندم 500 گرم برفود
برفود

۱۰ %
تخفیف

۷,۹۰۰ تومان

۷,۱۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پسته برفود150 گرمی برفود
برفود

ناموجود

گلپر پت 40 گرمی برفود
برفود

ناموجود

دارچین پت 70 گرمی برفود
برفود

ناموجود

زردچوبه پت 90 گرمی برفود
برفود

ناموجود

فلفل سیاه پت 90 گرمی برفود
برفود

ناموجود

فلفل قرمز پت 90 گرمی برفود
برفود

ناموجود