فروشگاه اینترنتی مایا

دارچین پت 70 گرمی برفود
برفود

۱۵ %
تخفیف

۱۴,۹۰۰ تومان

۱۲,۶۶۵ تومان

افزودن به سبد خرید

سماق پت 70 گرمی برفود
برفود

۱۵ %
تخفیف

۱۱,۹۰۰ تومان

۱۰,۱۱۵ تومان

افزودن به سبد خرید

زردچوبه پت 90 گرمی برفود
برفود

۱۵ %
تخفیف

۸,۹۰۰ تومان

۷,۵۶۵ تومان

افزودن به سبد خرید

فلفل سیاه پت 90 گرمی برفود
برفود

۱۵ %
تخفیف

۱۷,۹۰۰ تومان

۱۵,۲۱۵ تومان

افزودن به سبد خرید

فلفل سیاه سلفون 75 گرمی برفود
برفود

۱۵ %
تخفیف

۱۴,۵۰۰ تومان

۱۲,۳۲۵ تومان

افزودن به سبد خرید

فلفل قرمز پت 90 گرمی برفود
برفود

۱۵ %
تخفیف

۱۳,۵۰۰ تومان

۱۱,۴۷۵ تومان

افزودن به سبد خرید

فلفل قرمز سلفون 75 گرمی برفود
برفود

۱۵ %
تخفیف

۹,۵۰۰ تومان

۸,۰۷۵ تومان

افزودن به سبد خرید

قند 450 گرمی برفود
برفود

۳ %
تخفیف

۷,۳۰۰ تومان

۷,۰۸۱ تومان

افزودن به سبد خرید

پرک جو 200 گرمی برفود
برفود

۱۵ %
تخفیف

۶,۴۰۰ تومان

۵,۴۴۰ تومان

افزودن به سبد خرید

لوبیا قرمز 900 گرمیی برفود
برفود

۱۵ %
تخفیف

۳۹,۹۰۰ تومان

۳۳,۹۱۵ تومان

افزودن به سبد خرید

برفود نخود  900 گرمی برفود
برفود

۱۵ %
تخفیف

۱۹,۹۰۰ تومان

۱۶,۹۱۵ تومان

افزودن به سبد خرید

زردچوبه سلفون 75 گرم
برفود

۱۵ %
تخفیف

۶,۹۰۰ تومان

۵,۸۶۵ تومان

افزودن به سبد خرید

سویا 250 گرم برفود
برفود

۵ %
تخفیف

۴,۹۰۰ تومان

۴,۶۵۵ تومان

افزودن به سبد خرید

گندم پرک 200 گرمی برفود
برفود

۱۵ %
تخفیف

۶,۴۰۰ تومان

۵,۴۴۰ تومان

افزودن به سبد خرید

نمک سلفون 700 گرم برفود
برفود

۱۵ %
تخفیف

۲,۲۰۰ تومان

۱,۸۷۰ تومان

افزودن به سبد خرید

لپه تبریزی 900 گرمی برفود
برفود

۱۵ %
تخفیف

۳۹,۹۰۰ تومان

۳۳,۹۱۵ تومان

افزودن به سبد خرید

نمک پت 500 گرم برفود
برفود

۱۵ %
تخفیف

۳,۳۰۰ تومان

۲,۸۰۵ تومان

افزودن به سبد خرید

شکر 900گرم برفود
برفود

۵,۴۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پودرسیر پت 70 گرم برفود
برفود

۱۵ %
تخفیف

۸,۲۵۰ تومان

۷,۰۱۲ تومان

افزودن به سبد خرید

لوبیا چیتی 900 گرمی برفود
برفود

۱۵ %
تخفیف

۳۹,۹۰۰ تومان

۳۳,۹۱۵ تومان

افزودن به سبد خرید

هل سلفون 10 گرم برفود
برفود

۱۵ %
تخفیف

۱۷,۵۰۰ تومان

۱۴,۸۷۵ تومان

افزودن به سبد خرید

عدس 900 گرم برفود
برفود

۱۵ %
تخفیف

۳۵,۹۰۰ تومان

۳۰,۵۱۵ تومان

افزودن به سبد خرید

آرد گندم 500 گرم برفود
برفود

۱۰ %
تخفیف

۶,۸۰۰ تومان

۶,۱۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

دال عدس 900 گرمی برفود
برفود

ناموجود