فروشگاه اینترنتی مایا

ماش سبز 900 گرمی برفود
برفود

۱۰ %
تخفیف

۵۴,۹۰۰ تومان

۴۹,۴۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

لوبیا چشم بلبلی 900 گرمی برفود
برفود

۱۰ %
تخفیف

۵۹,۹۰۰ تومان

۵۳,۹۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

لوبیا سفید 900 گرمی برفود
برفود

۱۰ %
تخفیف

۴۵,۹۰۰ تومان

۴۱,۳۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سماق پت 70 گرمی برفود
برفود

۵ %
تخفیف

۱۴,۹۰۰ تومان

۱۴,۱۵۵ تومان

افزودن به سبد خرید

فلفل سیاه سلفون 75 گرمی برفود
برفود

۵ %
تخفیف

۱۹,۵۰۰ تومان

۱۸,۵۲۵ تومان

افزودن به سبد خرید

فلفل قرمز سلفون 75 گرمی برفود
برفود

۵ %
تخفیف

۱۲,۹۰۰ تومان

۱۲,۲۵۵ تومان

افزودن به سبد خرید

قند 450 گرمی برفود
برفود

۱۴,۹۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پرک جو 200 گرمی برفود
برفود

۲۰ %
تخفیف

۱۲,۹۰۰ تومان

۱۰,۳۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

لوبیا قرمز 900 گرمیی برفود
برفود

۱۰ %
تخفیف

۵۹,۹۰۰ تومان

۵۳,۹۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

دال عدس 900 گرمی برفود
برفود

۱۰ %
تخفیف

۴۹,۹۰۰ تومان

۴۴,۹۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

برفود نخود  900 گرمی برفود
برفود

۱۰ %
تخفیف

۵۴,۹۰۰ تومان

۴۹,۴۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

زردچوبه سلفون 75 گرم
برفود

۵ %
تخفیف

۱۰,۹۰۰ تومان

۱۰,۳۵۵ تومان

افزودن به سبد خرید

سویا 250 گرم برفود
برفود

۱۰,۹۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

گندم پرک 200 گرمی برفود
برفود

۲۰ %
تخفیف

۱۲,۹۰۰ تومان

۱۰,۳۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

نمک سلفون 700 گرم برفود
برفود

۵ %
تخفیف

۴,۹۰۰ تومان

۴,۶۵۵ تومان

افزودن به سبد خرید

لپه تبریزی 900 گرمی برفود
برفود

۱۰ %
تخفیف

۵۹,۹۰۰ تومان

۵۳,۹۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پودرسیر پت 70 گرم برفود
برفود

۵ %
تخفیف

۱۱,۹۰۰ تومان

۱۱,۳۰۵ تومان

افزودن به سبد خرید

لوبیا چیتی 900 گرمی برفود
برفود

۱۰ %
تخفیف

۶۹,۹۰۰ تومان

۶۲,۹۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

هل سلفون 10 گرم برفود
برفود

۵ %
تخفیف

۲۱,۹۰۰ تومان

۲۰,۸۰۵ تومان

افزودن به سبد خرید

عدس 900 گرم برفود
برفود

۱۰ %
تخفیف

۴۹,۹۰۰ تومان

۴۴,۹۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

آرد گندم 500 گرم برفود
برفود

۵ %
تخفیف

۷,۹۰۰ تومان

۷,۵۰۵ تومان

افزودن به سبد خرید

پسته برفود150 گرمی برفود
برفود

ناموجود

گلپر پت 40 گرمی برفود
برفود

ناموجود

دارچین پت 70 گرمی برفود
برفود

ناموجود