فروشگاه اینترنتی مایا

نات بار بادام 35 گرم برفود
برفود

۱۰ %
تخفیف

۳۵,۰۰۰ تومان

۳۱,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

نات بار آجیلی و کنجد 35 گرم برفود
برفود

۱۰ %
تخفیف

۳۵,۰۰۰ تومان

۳۱,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

نات بار پسته 35 گرم برفود
برفود

۱۰ %
تخفیف

۵۵,۰۰۰ تومان

۴۹,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

نات بار فندق 35 گرم برفود
برفود

۱۰ %
تخفیف

۳۵,۰۰۰ تومان

۳۱,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کنجد بار زنجبیلی 20 گرم برفود
برفود

۱۰ %
تخفیف

۶,۹۰۰ تومان

۶,۲۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ماش سبز 900 گرمی برفود
برفود

۱۰ %
تخفیف

۹۹,۹۰۰ تومان

۸۹,۹۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

لوبیا چشم بلبلی 900 گرمی برفود
برفود

۱۰ %
تخفیف

۸۴,۹۰۰ تومان

۷۶,۴۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

لوبیا سفید 900 گرمی برفود
برفود

۱۰ %
تخفیف

۱۲۴,۹۰۰ تومان

۱۱۲,۴۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

گلپر پت 40 گرمی برفود
برفود

۱۰ %
تخفیف

۱۷,۵۰۰ تومان

۱۵,۷۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

دارچین پت 70 گرمی برفود
برفود

۱۰ %
تخفیف

۳۲,۹۰۰ تومان

۲۹,۶۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سماق پت 70 گرمی برفود
برفود

۱۰ %
تخفیف

۲۷,۹۰۰ تومان

۲۵,۱۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

زردچوبه پت 90 گرمی برفود
برفود

۱۰ %
تخفیف

۲۵,۹۰۰ تومان

۲۳,۳۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

فلفل سیاه پت 90 گرمی برفود
برفود

۱۰ %
تخفیف

۵۳,۹۰۰ تومان

۴۸,۵۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

فلفل سیاه سلفون 75 گرمی برفود
برفود

۱۰ %
تخفیف

۳۹,۹۰۰ تومان

۳۵,۹۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

فلفل قرمز پت 90 گرمی برفود
برفود

۱۰ %
تخفیف

۲۵,۹۰۰ تومان

۲۳,۳۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

فلفل قرمز سلفون 75 گرمی برفود
برفود

۱۰ %
تخفیف

۱۸,۹۰۰ تومان

۱۷,۰۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

قند 450 گرمی برفود
برفود

۱۰ %
تخفیف

۲۹,۶۰۴ تومان

۲۶,۶۴۴ تومان

افزودن به سبد خرید

لوبیا قرمز 900 گرمیی برفود
برفود

۱۰ %
تخفیف

۱۰۹,۹۰۰ تومان

۹۸,۹۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

دال عدس 900 گرمی برفود
برفود

۱۰ %
تخفیف

۷۹,۹۰۰ تومان

۷۱,۹۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

برفود نخود  900 گرمی برفود
برفود

۱۰ %
تخفیف

۱۰۹,۹۰۰ تومان

۹۸,۹۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

زردچوبه سلفون 75 گرم
برفود

۱۰ %
تخفیف

۱۷,۵۰۰ تومان

۱۵,۷۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سویا 250 گرم برفود
برفود

۱۰ %
تخفیف

۱۹,۹۰۰ تومان

۱۷,۹۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

تخمه آفتاب گردان لیمویی150 گرمی برفود
برفود

۱۰ %
تخفیف

۲۹,۹۰۰ تومان

۲۶,۹۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

نمک سلفون 700 گرم برفود
برفود

۱۰ %
تخفیف

۷,۳۰۰ تومان

۶,۵۷۰ تومان

افزودن به سبد خرید