فروشگاه اینترنتی مایا

گلپر پت 40 گرمی برفود
برفود

۱۲ %
تخفیف

۵,۰۴۶ تومان

۴,۴۴۰ تومان

افزودن به سبد خرید

دارچین پت 70 گرمی برفود
برفود

۱۲ %
تخفیف

۱۳,۶۷۰ تومان

۱۲,۰۲۹ تومان

افزودن به سبد خرید

سماق پت 70 گرمی برفود
برفود

۱۲ %
تخفیف

۱۰,۹۱۷ تومان

۹,۶۰۷ تومان

افزودن به سبد خرید

زردچوبه پت 90 گرمی برفود
برفود

۱۲ %
تخفیف

۸,۱۶۵ تومان

۷,۱۸۵ تومان

افزودن به سبد خرید

فلفل سیاه پت 90 گرمی برفود
برفود

۱۲ %
تخفیف

۱۶,۴۲۲ تومان

۱۴,۴۵۱ تومان

افزودن به سبد خرید

فلفل سیاه سلفون 75 گرمی برفود
برفود

۱۲ %
تخفیف

۱۳,۳۰۳ تومان

۱۱,۷۰۶ تومان

افزودن به سبد خرید

فلفل قرمز پت 90 گرمی برفود
برفود

۱۲ %
تخفیف

۱۲,۳۸۵ تومان

۱۰,۸۹۹ تومان

افزودن به سبد خرید

فلفل قرمز سلفون 75 گرمی برفود
برفود

۱۲ %
تخفیف

۸,۷۱۶ تومان

۷,۶۷۰ تومان

افزودن به سبد خرید

قند 450 گرمی برفود
برفود

۳ %
تخفیف

۷,۳۰۰ تومان

۷,۰۸۱ تومان

افزودن به سبد خرید

پرک جو 200 گرمی برفود
برفود

۱۲ %
تخفیف

۵,۸۷۲ تومان

۵,۱۶۷ تومان

افزودن به سبد خرید

لوبیا قرمز 900 گرمیی برفود
برفود

۱۲ %
تخفیف

۳۹,۹۰۰ تومان

۳۵,۱۱۲ تومان

افزودن به سبد خرید

برفود نخود  900 گرمی برفود
برفود

۱۲ %
تخفیف

۱۹,۹۰۰ تومان

۱۷,۵۱۲ تومان

افزودن به سبد خرید

زردچوبه سلفون 75 گرم
برفود

۱۲ %
تخفیف

۶,۳۳۰ تومان

۵,۵۷۱ تومان

افزودن به سبد خرید

سویا 250 گرم برفود
برفود

۵ %
تخفیف

۴,۹۰۰ تومان

۴,۶۵۵ تومان

افزودن به سبد خرید

گندم پرک 200 گرمی برفود
برفود

۱۲ %
تخفیف

۵,۸۷۲ تومان

۵,۱۶۷ تومان

افزودن به سبد خرید

نمک سلفون 700 گرم برفود
برفود

۱۲ %
تخفیف

۲,۰۱۸ تومان

۱,۷۷۶ تومان

افزودن به سبد خرید

لپه تبریزی 900 گرمی برفود
برفود

۱۲ %
تخفیف

۳۹,۹۰۰ تومان

۳۵,۱۱۲ تومان

افزودن به سبد خرید

نمک پت 500 گرم برفود
برفود

۱۲ %
تخفیف

۳,۰۲۸ تومان

۲,۶۶۴ تومان

افزودن به سبد خرید

پودرسیر پت 70 گرم برفود
برفود

۱۲ %
تخفیف

۷,۵۶۹ تومان

۶,۶۶۰ تومان

افزودن به سبد خرید

لوبیا چیتی 900 گرمی برفود
برفود

۱۲ %
تخفیف

۳۹,۹۰۰ تومان

۳۵,۱۱۲ تومان

افزودن به سبد خرید

هل سلفون 10 گرم برفود
برفود

۱۲ %
تخفیف

۱۷,۵۰۰ تومان

۱۵,۴۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

عدس 900 گرم برفود
برفود

۱۲ %
تخفیف

۳۵,۹۰۰ تومان

۳۱,۵۹۲ تومان

افزودن به سبد خرید

آرد گندم 500 گرم برفود
برفود

۱۰ %
تخفیف

۶,۲۳۸ تومان

۵,۶۱۵ تومان

افزودن به سبد خرید

پسته برفود150 گرمی برفود
برفود

ناموجود