فروشگاه اینترنتی مایا

ماش سبز 900 گرمی برفود
برفود

۱۰ %
تخفیف

۶۶,۹۰۰ تومان

۶۰,۲۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

لوبیا چشم بلبلی 900 گرمی برفود
برفود

۱۰ %
تخفیف

۷۴,۹۰۰ تومان

۶۷,۴۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

لوبیا سفید 900 گرمی برفود
برفود

۱۰ %
تخفیف

۶۲,۹۰۰ تومان

۵۶,۶۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

گلپر پت 40 گرمی برفود
برفود

۱۰ %
تخفیف

۱۷,۵۰۰ تومان

۱۵,۷۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

دارچین پت 70 گرمی برفود
برفود

۱۰ %
تخفیف

۲۹,۹۰۰ تومان

۲۶,۹۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سماق پت 70 گرمی برفود
برفود

۱۰ %
تخفیف

۲۳,۹۰۰ تومان

۲۱,۵۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

زردچوبه پت 90 گرمی برفود
برفود

۱۰ %
تخفیف

۲۱,۹۰۰ تومان

۱۹,۷۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

فلفل سیاه پت 90 گرمی برفود
برفود

۱۰ %
تخفیف

۴۴,۵۰۰ تومان

۴۰,۰۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

فلفل سیاه سلفون 75 گرمی برفود
برفود

۱۰ %
تخفیف

۳۵,۵۰۰ تومان

۳۱,۹۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

فلفل قرمز پت 90 گرمی برفود
برفود

۱۰ %
تخفیف

۲۵,۹۰۰ تومان

۲۳,۳۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

فلفل قرمز سلفون 75 گرمی برفود
برفود

۱۰ %
تخفیف

۱۸,۹۰۰ تومان

۱۷,۰۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

قند 450 گرمی برفود
برفود

۱۰ %
تخفیف

۲۱,۵۰۰ تومان

۱۹,۳۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

لوبیا قرمز 900 گرمیی برفود
برفود

۱۰ %
تخفیف

۷۲,۹۰۰ تومان

۶۵,۶۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

دال عدس 900 گرمی برفود
برفود

۱۰ %
تخفیف

۶۵,۹۰۰ تومان

۵۹,۳۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

برفود نخود  900 گرمی برفود
برفود

۱۰ %
تخفیف

۷۴,۹۰۰ تومان

۶۷,۴۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

زردچوبه سلفون 75 گرم
برفود

۱۰ %
تخفیف

۱۵,۹۰۰ تومان

۱۴,۳۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سویا 250 گرم برفود
برفود

۱۰ %
تخفیف

۱۹,۹۰۰ تومان

۱۷,۹۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

تخمه آفتاب گردان لیمویی150 گرمی برفود
برفود

۱۰ %
تخفیف

۱۸,۹۰۰ تومان

۱۷,۰۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

نمک سلفون 700 گرم برفود
برفود

۱۰ %
تخفیف

۷,۳۰۰ تومان

۶,۵۷۰ تومان

افزودن به سبد خرید

لپه تبریزی 900 گرمی برفود
برفود

۱۰ %
تخفیف

۷۰,۹۰۰ تومان

۶۳,۸۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

نمک پت 500 گرم برفود
برفود

۱۰ %
تخفیف

۹,۹۰۰ تومان

۸,۹۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

شکر 900گرم برفود
برفود

۱۰ %
تخفیف

۲۷,۵۰۰ تومان

۲۴,۷۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پودرسیر پت 70 گرم برفود
برفود

۱۰ %
تخفیف

۲۴,۹۰۰ تومان

۲۲,۴۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

لوبیا چیتی 900 گرمی برفود
برفود

۱۰ %
تخفیف

۹۸,۰۰۰ تومان

۸۸,۲۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید