فروشگاه اینترنتی مایا

ماش سبز 900 گرمی برفود
برفود

۵ %
تخفیف

۵۹,۹۰۰ تومان

۵۶,۹۰۵ تومان

افزودن به سبد خرید

لوبیا چشم بلبلی 900 گرمی برفود
برفود

۵ %
تخفیف

۶۹,۹۰۰ تومان

۶۶,۴۰۵ تومان

افزودن به سبد خرید

لوبیا سفید 900 گرمی برفود
برفود

۵ %
تخفیف

۴۵,۹۰۰ تومان

۴۳,۶۰۵ تومان

افزودن به سبد خرید

گلپر پت 40 گرمی برفود
برفود

۵ %
تخفیف

۱۴,۵۰۰ تومان

۱۳,۷۷۵ تومان

افزودن به سبد خرید

دارچین پت 70 گرمی برفود
برفود

۵ %
تخفیف

۲۶,۹۰۰ تومان

۲۵,۵۵۵ تومان

افزودن به سبد خرید

سماق پت 70 گرمی برفود
برفود

۵ %
تخفیف

۱۴,۹۰۰ تومان

۱۴,۱۵۵ تومان

افزودن به سبد خرید

فلفل سیاه پت 90 گرمی برفود
برفود

۵ %
تخفیف

۳۶,۹۰۰ تومان

۳۵,۰۵۵ تومان

افزودن به سبد خرید

فلفل سیاه سلفون 75 گرمی برفود
برفود

۵ %
تخفیف

۳۱,۹۰۰ تومان

۳۰,۳۰۵ تومان

افزودن به سبد خرید

فلفل قرمز پت 90 گرمی برفود
برفود

۵ %
تخفیف

۱۷,۹۰۰ تومان

۱۷,۰۰۵ تومان

افزودن به سبد خرید

فلفل قرمز سلفون 75 گرمی برفود
برفود

۵ %
تخفیف

۱۲,۹۰۰ تومان

۱۲,۲۵۵ تومان

افزودن به سبد خرید

قند 450 گرمی برفود
برفود

۱۴,۹۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

لوبیا قرمز 900 گرمیی برفود
برفود

۵ %
تخفیف

۵۹,۹۰۰ تومان

۵۶,۹۰۵ تومان

افزودن به سبد خرید

برفود نخود  900 گرمی برفود
برفود

۵ %
تخفیف

۵۹,۹۰۰ تومان

۵۶,۹۰۵ تومان

افزودن به سبد خرید

سویا 250 گرم برفود
برفود

۱۳,۹۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

گندم پرک 200 گرمی برفود
برفود

۵ %
تخفیف

۱۲,۹۰۰ تومان

۱۲,۲۵۵ تومان

افزودن به سبد خرید

نمک سلفون 700 گرم برفود
برفود

۵ %
تخفیف

۴,۹۰۰ تومان

۴,۶۵۵ تومان

افزودن به سبد خرید

لپه تبریزی 900 گرمی برفود
برفود

۵ %
تخفیف

۵۹,۹۰۰ تومان

۵۶,۹۰۵ تومان

افزودن به سبد خرید

نمک پت 500 گرم برفود
برفود

۵ %
تخفیف

۸,۹۰۰ تومان

۸,۴۵۵ تومان

افزودن به سبد خرید

شکر 900گرم برفود
برفود

۱۹,۹۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پودرسیر پت 70 گرم برفود
برفود

۵ %
تخفیف

۱۱,۹۰۰ تومان

۱۱,۳۰۵ تومان

افزودن به سبد خرید

لوبیا چیتی 900 گرمی برفود
برفود

۵ %
تخفیف

۷۵,۹۰۰ تومان

۷۲,۱۰۵ تومان

افزودن به سبد خرید

هل سلفون 10 گرم برفود
برفود

۵ %
تخفیف

۲۴,۵۰۰ تومان

۲۳,۲۷۵ تومان

افزودن به سبد خرید

پسته برفود150 گرمی برفود
برفود

ناموجود

زردچوبه پت 90 گرمی برفود
برفود

ناموجود