فروشگاه اینترنتی مایا

آلبالو خشک 170 گرمی برکت
برکت

۱۵ %
تخفیف

۹,۹۰۰ تومان

۸,۴۱۵ تومان

افزودن به سبد خرید

انجیر خشک ممتاز 300 گرمی برکت
برکت

۱۵ %
تخفیف

۵۴,۹۰۰ تومان

۴۶,۶۶۵ تومان

افزودن به سبد خرید

کشمش پلویی 900 گرمی برکت
برکت

۲۰ %
تخفیف

۵۳,۹۰۰ تومان

۴۳,۱۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

زرشک اعلا سلفون 250 گرمی برکت
برکت

۱۵ %
تخفیف

۳۹,۹۰۰ تومان

۳۳,۹۱۵ تومان

افزودن به سبد خرید

خلال پسته 100 گرمی برکت
برکت

۱۵ %
تخفیف

۷۹,۹۰۰ تومان

۶۷,۹۱۵ تومان

افزودن به سبد خرید

لوبیا جگری 900گرمی برکت
برکت

۱۰ %
تخفیف

۳۶,۹۰۰ تومان

۳۳,۲۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

بلغور گندم 900گرم برکت
برکت

۲۰ %
تخفیف

۱۱,۹۰۰ تومان

۹,۵۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

گلپر 80گرمی سلفون برکت
برکت

۱۵ %
تخفیف

۴,۹۰۰ تومان

۴,۱۶۵ تومان

افزودن به سبد خرید

آرد برنج 80گرمی سلفون برکت
برکت

۱۵ %
تخفیف

۴,۹۰۰ تومان

۴,۱۶۵ تومان

افزودن به سبد خرید

بلغور جو 900گرمی برکت
برکت

۲۰ %
تخفیف

۱۱,۹۰۰ تومان

۹,۵۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

وانیل 50گرم پت برکت
برکت

۱۵ %
تخفیف

۱۸,۹۰۰ تومان

۱۶,۰۶۵ تومان

افزودن به سبد خرید

جو پرک بسته سلفونی 900 گرمی برکت
برکت

۲۰ %
تخفیف

۱۱,۹۰۰ تومان

۹,۵۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پودر سیر 80گرم سلفون برکت
برکت

۲۰ %
تخفیف

۵,۹۰۰ تومان

۴,۷۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

جو پرک 450گرم برکت
برکت

۱۵ %
تخفیف

۶,۹۵۰ تومان

۵,۹۰۸ تومان

افزودن به سبد خرید

آلو بخارا 250گرم وكيوم برکت
برکت

۲۰ %
تخفیف

۱۷,۹۰۰ تومان

۱۴,۳۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

اسپند 80گرم سلفون برکت
برکت

۱۵ %
تخفیف

۴,۹۰۰ تومان

۴,۱۶۵ تومان

افزودن به سبد خرید

آلو قیصی 400 گرمی برکت
برکت

ناموجود