فروشگاه اینترنتی مایا

ذرت 900گرمی برکت
برکت

۶ %
تخفیف

۸۹,۹۰۰ تومان

۸۴,۵۰۶ تومان

افزودن به سبد خرید

پودر سیر 100گرمی برکت
برکت

۶ %
تخفیف

۲۹,۸۰۰ تومان

۲۸,۰۱۲ تومان

افزودن به سبد خرید

عدس ریز سلفون 900گرمی برکت
برکت

۱۵ %
تخفیف

۸۹,۷۰۰ تومان

۷۶,۲۴۵ تومان

افزودن به سبد خرید

گرد لیمو80گرمی پت برکت
برکت

۶ %
تخفیف

۲۴,۸۰۰ تومان

۲۳,۳۱۲ تومان

افزودن به سبد خرید

جوش شيرين 80گرمی سلفون برکت
برکت

۶ %
تخفیف

۱۲,۹۰۰ تومان

۱۲,۱۲۶ تومان

افزودن به سبد خرید

جوش شيرين 200گرمی پت برکت
برکت

۶ %
تخفیف

۲۴,۹۰۰ تومان

۲۳,۴۰۶ تومان

افزودن به سبد خرید

چوب دارچین 50 گرمی برکت
برکت

۶ %
تخفیف

۵۴,۸۰۰ تومان

۵۱,۵۱۲ تومان

افزودن به سبد خرید

لوبیا جگری 900گرمی برکت
برکت

۷ %
تخفیف

۹۹,۹۰۰ تومان

۹۲,۹۰۷ تومان

افزودن به سبد خرید

زرشک اعلا سلفون 250 گرمی برکت
برکت

۱۵ %
تخفیف

۷۹,۸۰۰ تومان

۶۷,۸۳۰ تومان

افزودن به سبد خرید

بلغور گندم 900گرم برکت
برکت

۶ %
تخفیف

۴۹,۹۰۰ تومان

۴۶,۹۰۶ تومان

افزودن به سبد خرید

آرد برنج 80گرمی سلفون برکت
برکت

۶ %
تخفیف

۱۴,۵۰۰ تومان

۱۳,۶۳۰ تومان

افزودن به سبد خرید

بلغور جو 900گرمی برکت
برکت

۶ %
تخفیف

۴۹,۹۰۰ تومان

۴۶,۹۰۶ تومان

افزودن به سبد خرید

وانیل 50گرم پت برکت
برکت

۶ %
تخفیف

۳۹,۹۰۰ تومان

۳۷,۵۰۶ تومان

افزودن به سبد خرید

جو پرک بسته سلفونی 900 گرمی برکت
برکت

۷ %
تخفیف

۴۹,۷۰۰ تومان

۴۶,۲۲۱ تومان

افزودن به سبد خرید

پودر سیر 80گرم سلفون برکت
برکت

۶ %
تخفیف

۱۹,۷۰۰ تومان

۱۸,۵۱۸ تومان

افزودن به سبد خرید

آلو بخارا 250گرم وكيوم برکت
برکت

۶ %
تخفیف

۷۹,۷۰۰ تومان

۷۴,۹۱۸ تومان

افزودن به سبد خرید

اسپند 80گرم سلفون برکت
برکت

۶ %
تخفیف

۱۵,۹۰۰ تومان

۱۴,۹۴۶ تومان

افزودن به سبد خرید

هل سبز كريستال 70 گرمی برکت
برکت

ناموجود

خاكشير سلفون 80گرمی برکت
برکت

ناموجود

لوبيا چشم بلبلي 900گرمی برکت
برکت

ناموجود

پسته با پوست خام بسته سلفوني 250 گرمی برکت
برکت

ناموجود

مغز بادام شيرين بسته سلفوني 250 گرمی برکت
برکت

ناموجود

مغز بادام زمینی سلفون 350گرمی برکت
برکت

ناموجود

آلبالو خشک 180 گرمی برکت
برکت

ناموجود