فروشگاه اینترنتی مایا

سرویس قابلمه دسته فکالیت 8 پارچه پارس استیل
پارس استیل

۵ %
تخفیف

۱,۳۲۰,۰۰۰ تومان

۱,۲۵۴,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سرویس قابلمه نوزاد دسته فلزی 4 پارچه پارس استیل
پارس استیل

۵ %
تخفیف

۵۱۲,۵۰۰ تومان

۴۸۶,۸۷۵ تومان

افزودن به سبد خرید

واشر سیلیکون زود پز پارس استیل
پارس استیل

۵ %
تخفیف

۳۷,۰۰۰ تومان

۳۵,۱۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

شیر جوش دسته فلزی 160 پارس استیل
پارس استیل

۵ %
تخفیف

۱۵۹,۰۰۰ تومان

۱۵۱,۰۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

شیر جوش دسته فلزی 140 پارس استیل
پارس استیل

۵ %
تخفیف

۱۴۳,۰۰۰ تومان

۱۳۵,۸۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

شیر جوش دسته کالیت 140 پارس استیل
پارس استیل

۵ %
تخفیف

۱۳۳,۴۰۰ تومان

۱۲۶,۷۳۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سرویس قابلمه دسته فلزی 9 پارچه پارس استیل
پارس استیل

۵ %
تخفیف

۱,۳۷۰,۰۰۰ تومان

۱,۳۰۱,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ماهیتابه دسته فلزی بلند 240 پارس استیل
پارس استیل

۵ %
تخفیف

۲۵۹,۳۰۰ تومان

۲۴۶,۳۳۵ تومان

افزودن به سبد خرید

ماهیتابه دسته فلزی کوتاه 240 پارس استیل
پارس استیل

۵ %
تخفیف

۲۲۲,۳۰۰ تومان

۲۱۱,۱۸۵ تومان

افزودن به سبد خرید

ماهیتابه دسته فلزی بلند 200 پارس استیل
پارس استیل

۵ %
تخفیف

۲۱۴,۹۰۰ تومان

۲۰۴,۱۵۵ تومان

افزودن به سبد خرید

ماهیتابه دسته فلزی بلند 160 پارس استیل
پارس استیل

۵ %
تخفیف

۱۹۵,۰۰۰ تومان

۱۸۵,۲۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

قابلمه پاستا پز 3 پارچه پارس استیل
پارس استیل

۵ %
تخفیف

۶۴۳,۴۰۰ تومان

۶۱۱,۲۳۰ تومان

افزودن به سبد خرید

قابلمه پاستا پز 4 پارچه پارس استیل
پارس استیل

۵ %
تخفیف

۷۶۱,۹۰۰ تومان

۷۲۳,۸۰۵ تومان

افزودن به سبد خرید

قابلمه درب پیرکس دسته فلزی 240 پارس استیل
پارس استیل

۵ %
تخفیف

۳۱۸,۵۰۰ تومان

۳۰۲,۵۷۵ تومان

افزودن به سبد خرید

قابلمه درب پیرکس دسته فلزی 280 پارس استیل
پارس استیل

۵ %
تخفیف

۳۹۸,۳۰۰ تومان

۳۷۸,۳۸۵ تومان

افزودن به سبد خرید

قابلمه درب پیرکس دسته فلزی 180 پارس استیل
پارس استیل

۵ %
تخفیف

۲۴۳,۰۰۰ تومان

۲۳۰,۸۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

دیگ زود پز سه لایه 3 لیتری پارس استیل
پارس استیل

۵ %
تخفیف

۵۴۹,۶۰۰ تومان

۵۲۲,۱۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

دیگ زود پز شایا 4 لیتری پارس استیل
پارس استیل

۵ %
تخفیف

۹۵۲,۰۰۰ تومان

۹۰۴,۴۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

قابلمه درب پیرکس دسته فلزی 160 پارس استیل
پارس استیل

۵ %
تخفیف

۲۱۴,۳۰۰ تومان

۲۰۳,۵۸۵ تومان

افزودن به سبد خرید

دیگ زود پز 6 لیتری پرشیا
پارس استیل

۵ %
تخفیف

۶۹۵,۰۰۰ تومان

۶۶۰,۲۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

دیگ زود پز 4/5 لیتری پرشیا
پارس استیل

۵ %
تخفیف

۶۵۱,۰۰۰ تومان

۶۱۸,۴۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

دیگ زود پز سه لایه 4 لیتری پارس استیل
پارس استیل

۵ %
تخفیف

۵۷۱,۲۰۰ تومان

۵۴۲,۶۴۰ تومان

افزودن به سبد خرید

دیگ زود پز با درب پیرکس 6 لیتری پارس استیل
پارس استیل

۵ %
تخفیف

۷۰۰,۰۰۰ تومان

۶۶۵,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

دیگ زود پز 4/5 لیتری پارس استیل
پارس استیل

۵ %
تخفیف

۵۹۱,۵۰۰ تومان

۵۶۱,۹۲۵ تومان

افزودن به سبد خرید