فروشگاه اینترنتی مایا

چنگال یکبار مصرف مجلسي رنگ پاستيلي متاليک پلي استايرني بسته سلفون 24 عددي کوشا
کوشا

۲۰ %
تخفیف

۱۷,۶۳۱ تومان

۱۴,۱۰۵ تومان

افزودن به سبد خرید

ظرف دسري یکبار مصرف مدل دنيز (6عددي) - بيرنگ کوشا
کوشا

۲۰ %
تخفیف

۳۴,۸۸۶ تومان

۲۷,۹۰۸ تومان

افزودن به سبد خرید

بشقاب ميوه خوري یکبار مصرف چهارگوش مدل لوکس رنگ پاستيلي متاليک پلي استايرني بسته سلفوني 6 عددي کوشا
کوشا

۲۰ %
تخفیف

۳۵,۴۳۶ تومان

۲۸,۳۴۹ تومان

افزودن به سبد خرید

بشقاب کيک خوري یکبار مصرف چهارگوش مدل لوکس رنگ پاستيلي متاليک پلي استايرني بسته سلفوني 6 عددي کوشا
کوشا

۲۰ %
تخفیف

۲۶,۷۲۱ تومان

۲۱,۳۷۷ تومان

افزودن به سبد خرید

بشقاب غذا خوري یکبار مصرف هشت ضلعي مدل برليان رنگ پاستيلي متاليک پلي استايرني بسته سلفون 6 عددي کوشا
کوشا

۲۰ %
تخفیف

۵۷,۸۳۰ تومان

۴۶,۲۶۴ تومان

افزودن به سبد خرید

کارد یکبار مصرف مجلسي رنگ پاستيلي متاليک پلي استايرني بسته سلفون 24 عددي کوشا
کوشا

۲۰ %
تخفیف

۱۷,۶۳۱ تومان

۱۴,۱۰۵ تومان

افزودن به سبد خرید

بشقاب خورشت خوري یکبار مصرف سه گوش مدل لونا پلي استايرني بسته سلفوني 6 عددي کوشا
کوشا

۲۰ %
تخفیف

۳۳,۷۷۴ تومان

۲۷,۰۱۹ تومان

افزودن به سبد خرید

بشقاب غذا خوري یکبار مصرف سه گوش مدل لونا پلي استايرني بسته سلفوني 6عددي کوشا
کوشا

۲۰ %
تخفیف

۵۰,۸۴۳ تومان

۴۰,۶۷۴ تومان

افزودن به سبد خرید

بشقاب ميوه خوري یکبار مصرف سه گوش مدل لونا پلي استايرني بسته سلفوني 6 عددي کوشا
کوشا

۲۰ %
تخفیف

۳۴,۸۸۶ تومان

۲۷,۹۰۸ تومان

افزودن به سبد خرید

ديس بيضي یکبار مصرف ميني پلي استايرني بسته سلفوني 6 عددي کوشا
کوشا

۲۰ %
تخفیف

۲۷,۷۷۳ تومان

۲۲,۲۱۹ تومان

افزودن به سبد خرید

ديس ميني یکبار مصرف چهارگوش لوكس(6عددي) کوشا
کوشا

۲۰ %
تخفیف

۳۹,۰۱۱ تومان

۳۱,۲۰۹ تومان

افزودن به سبد خرید

ظرف دسري یکبار مصرف شايلين 400ML (6عددي ) - بيرنگ کوشا
کوشا

۲۰ %
تخفیف

۲۷,۸۲۲ تومان

۲۲,۲۵۸ تومان

افزودن به سبد خرید

چنگال دسر یکبار مصرف پلي استايرني بسته سلفون 50 عددي کوشا
کوشا

۲۰ %
تخفیف

۱۰,۹۴۴ تومان

۸,۷۵۵ تومان

افزودن به سبد خرید

بشقاب خورشت خوري یکبار مصرف چهارگوش مدل لوکس پلي استايرني بسته سلفوني 6 عددي کوشا
کوشا

۲۰ %
تخفیف

۳۵,۶۳۲ تومان

۲۸,۵۰۶ تومان

افزودن به سبد خرید

ديس چهارگوش کوچک یکبار مصرف مدل لوکس پلي استايرني بسته سلفوني4 عددي کوشا
کوشا

۲۰ %
تخفیف

۳۴,۸۸۶ تومان

۲۷,۹۰۸ تومان

افزودن به سبد خرید

پياله چهارگوش یکبار مصرف مدل لوکس پلي استايرني بسته سلفوني 6 عددي کوشا
کوشا

۲۰ %
تخفیف

۲۰,۰۰۷ تومان

۱۶,۰۰۶ تومان

افزودن به سبد خرید

پياله چهارگوش یکبار مصرف مدل لوکس پلي استايرني بسته سلفوني 6 عددي کوشا
کوشا

۲۰ %
تخفیف

۳۴,۸۸۶ تومان

۲۷,۹۰۸ تومان

افزودن به سبد خرید

ديس بزرگ یکبار مصرف پلي استايرني بسته سلفون 4 عددی کوشا
کوشا

۲۰ %
تخفیف

۳۹,۶۴۳ تومان

۳۱,۷۱۵ تومان

افزودن به سبد خرید

ديس کوچک یکبار مصرف پلي استايرني بسته سلفون 4 عددي کوشا
کوشا

۲۰ %
تخفیف

۲۷,۷۷۳ تومان

۲۲,۲۱۹ تومان

افزودن به سبد خرید

بشقاب کيک خوري یکلار مصرف پلي استايرني بسته سلفون 6 عددي کوشا
کوشا

۲۰ %
تخفیف

۲۱,۸۴۴ تومان

۱۷,۴۷۵ تومان

افزودن به سبد خرید

قاشق یکبار مصرف مجلسي رنگ پاستيلي متاليک پلي استايرني بسته سلفون 24 عددي کوشا
کوشا

ناموجود

چنگال غذاخوري یکبار مصرف امپريال(پک 24 عددي) کوشا
کوشا

ناموجود

بشقاب ميوه خوري یکبار مصرف هشت ضلعي مدل برليان رنگ پاستيلي متاليک پلي استايرني بسته سلفون 6 عددي کوشا
کوشا

ناموجود

ليوان یکبار مصرف 550cc لوكس (6عددي)-بيرنگ کوشا
کوشا

ناموجود