فروشگاه اینترنتی مایا

سرکه قرمز 3 لیتری بیژن
بیژن

۱۵ %
تخفیف

۴۸,۰۰۰ تومان

۴۰,۸۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

زیتون شور شیشه با هسته 680 گرمی(معمولی) بیژن
بیژن

۱۵ %
تخفیف

۷۵,۰۰۰ تومان

۶۳,۷۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سس بالزامیک پت 505 گرمی بیژن
بیژن

۱۵ %
تخفیف

۲۲,۹۳۰ تومان

۱۹,۴۹۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کنسرو نخود فرنگی 380گرمی بیژن
بیژن

۱۰ %
تخفیف

۲۴,۵۰۰ تومان

۲۲,۰۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سس فرانسوی پت 500 گرمی بیژن
بیژن

۱۵ %
تخفیف

۱۸,۹۶۰ تومان

۱۶,۱۱۶ تومان

افزودن به سبد خرید

کنسرو عدسی 380 گرمی بیژن
بیژن

۱۰ %
تخفیف

۱۴,۹۰۰ تومان

۱۳,۴۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سس مایونز پرچرب پت 250 گرمی بیژن
بیژن

۱۵ %
تخفیف

۱۳,۷۹۰ تومان

۱۱,۷۲۲ تومان

افزودن به سبد خرید

ترشی بندری بیژن
بیژن

۱۰ %
تخفیف

۲۷,۰۰۰ تومان

۲۴,۳۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سس فرانسوی پت 255 گرمی بیژن
بیژن

۱۵ %
تخفیف

۱۲,۵۸۰ تومان

۱۰,۶۹۳ تومان

افزودن به سبد خرید

سس مایونز تند چیلی پت 490 گرمی بیژن
بیژن

۱۵ %
تخفیف

۱۸,۹۶۰ تومان

۱۶,۱۱۶ تومان

افزودن به سبد خرید

زیتون شور با هسته 680 گرمی بیژن
بیژن

۱۵ %
تخفیف

۸۵,۰۰۰ تومان

۷۲,۲۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کنسرو مایه ماکارونی با سویا و قارچ 380 گرمی بیژن
بیژن

۱۰ %
تخفیف

۱۸,۹۰۰ تومان

۱۷,۰۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سس هزار جزیره پت 510 گرمی بیژن
بیژن

۱۵ %
تخفیف

۱۸,۹۵۵ تومان

۱۶,۱۱۲ تومان

افزودن به سبد خرید

کنسرو ذرت 390 گرمی بیژن
بیژن

۱۰ %
تخفیف

۲۶,۹۰۰ تومان

۲۴,۲۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کنسرو لوبیا چیتی با قارچ 380گرمی بیژن
بیژن

۱۰ %
تخفیف

۲۲,۵۰۰ تومان

۲۰,۲۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سس هزار جزیره پت 260 گرمی بیژن
بیژن

۱۵ %
تخفیف

۱۲,۵۸۰ تومان

۱۰,۶۹۳ تومان

افزودن به سبد خرید

کنسرو مخلوط سبزیجات380 گرمی بیژن
بیژن

۱۰ %
تخفیف

۲۱,۵۰۰ تومان

۱۹,۳۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سس گوجه فرنگی تند 550 گرمی بیژن
بیژن

۱۵ %
تخفیف

۲۲,۹۲۰ تومان

۱۹,۴۸۲ تومان

افزودن به سبد خرید

سس مایونز کم چرب شیشه 480گرمی بیژن
بیژن

۱۵ %
تخفیف

۲۲,۲۲۰ تومان

۱۸,۸۸۷ تومان

افزودن به سبد خرید

سس کچاب پلی اتیلن 550 گرمی بیژن
بیژن

۱۵ %
تخفیف

۲۱,۵۸۰ تومان

۱۸,۳۴۳ تومان

افزودن به سبد خرید

زیتون شور بدون هسته 630 گرمی بیژن
بیژن

۱۵ %
تخفیف

۹۷,۰۰۰ تومان

۸۲,۴۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

خیارشور شیشه ممتاز 680گرمی
بیژن

۳۷,۶۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سس کچاب تند پلی اتیلن 290 گرمی بیژن
بیژن

۱۵ %
تخفیف

۱۳,۶۶۰ تومان

۱۱,۶۱۱ تومان

افزودن به سبد خرید

سس مایونز پر چرب 500 گرمی بیژن
بیژن

۱۵ %
تخفیف

۲۱,۵۱۰ تومان

۱۸,۲۸۴ تومان

افزودن به سبد خرید