فروشگاه اینترنتی مایا

سس فلفل خیلی تند 500 گرمی دلوسه
دلوسه

۱۰ %
تخفیف

۱۷,۰۰۰ تومان

۱۵,۳۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سس کچاب 520 گرمی دلوسه
دلوسه

۲۰ %
تخفیف

۲۲,۰۰۰ تومان

۱۷,۶۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سس سزار480 گرمی دلوسه
دلوسه

۱۰ %
تخفیف

۲۹,۰۰۰ تومان

۲۶,۱۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سس باربیکیو520 گرمی دلوسه
دلوسه

۱۰ %
تخفیف

۲۲,۰۰۰ تومان

۱۹,۸۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سس مایونز چیلی480گرمی دلوسه
دلوسه

۱۰ %
تخفیف

۲۰,۹۰۰ تومان

۱۸,۸۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سس فرانسوی480گرمی دلوسه
دلوسه

۲۰ %
تخفیف

۲۳,۵۰۰ تومان

۱۸,۸۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سس هزار جزیره480گرمی دلوسه
دلوسه

۱۰ %
تخفیف

۲۳,۵۰۰ تومان

۲۱,۱۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ترشی لیته 680 گرمی دلوسه
دلوسه

۱۰ %
تخفیف

۱۷,۰۰۰ تومان

۱۵,۳۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سس سیر480گرمی دلوسه
دلوسه

۱۰ %
تخفیف

۲۱,۵۰۰ تومان

۱۹,۳۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سس ماست 480گرمی دلوسه
دلوسه

۱۰ %
تخفیف

۲۱,۵۰۰ تومان

۱۹,۳۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سس مایونز480گرمی دلوسه
دلوسه

۱۰ %
تخفیف

۲۲,۰۰۰ تومان

۱۹,۸۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سس کچاب550گرمی دلوسه
دلوسه

۱۰ %
تخفیف

۲۰,۵۰۰ تومان

۱۸,۴۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

خیارشور درجه یک شیشه ای دلوسه
دلوسه

۱۰ %
تخفیف

۳۵,۷۰۰ تومان

۳۲,۱۳۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سس فلفل تند 150گرمی دلوسه
دلوسه

۱۰ %
تخفیف

۱۲,۰۰۰ تومان

۱۰,۸۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

خیارشور ویژه شیشه ای 750 گرمی دلوسه
دلوسه

۱۰ %
تخفیف

۴۲,۰۰۰ تومان

۳۷,۸۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سرکه 3 لیتری رنگی دلوسه
دلوسه

۱۰ %
تخفیف

۳۶,۵۰۰ تومان

۳۲,۸۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کنسرو مایع ماکارونی با قارچ دلوسه
دلوسه

۱۰ %
تخفیف

۱۷,۵۰۰ تومان

۱۵,۷۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کنسرو خوراک بادمجان دلوسه
دلوسه

۱۰ %
تخفیف

۱۶,۵۰۰ تومان

۱۴,۸۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کنسرو لوبیا با قارچ 400 گرمی دلوسه
دلوسه

۱۰ %
تخفیف

۲۵,۰۰۰ تومان

۲۲,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کنسرو نخود سبز دلوسه
دلوسه

۱۰ %
تخفیف

۲۳,۵۰۰ تومان

۲۱,۱۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سس مایونز کاهش یافته ساشه دلوسه
دلوسه

۱۰ %
تخفیف

۷۸۰ تومان

۷۰۲ تومان

افزودن به سبد خرید

سس کچاپ معمولی ساشه دلوسه
دلوسه

۱۰ %
تخفیف

۸۵۰ تومان

۷۶۵ تومان

افزودن به سبد خرید

سس کچاپ معمولی 700 گرمی دلوسه
دلوسه

۱۰ %
تخفیف

۲۷,۰۰۰ تومان

۲۴,۳۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سس مایونز 2 کیلویی دلوسه
دلوسه

۱۰ %
تخفیف

۶۳,۹۰۰ تومان

۵۷,۵۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید