فروشگاه اینترنتی مایا

سس کچاب550گرمی دلوسه
دلوسه

رایگان

افزودن به سبد خرید

سس کچاپ تند 400گرمی فشاری دلوسه
دلوسه

۷ %
تخفیف

۸,۹۰۰ تومان

۸,۲۷۷ تومان

افزودن به سبد خرید

خیارشور ممتاز شیشه ای 750گرمی دلوسه
دلوسه

۷ %
تخفیف

۱۷,۵۰۰ تومان

۱۶,۲۷۵ تومان

افزودن به سبد خرید

سس انار ساشه دلوسه
دلوسه

۲۹۵ تومان

افزودن به سبد خرید

سس مایونز پت کاهش یافته خانواده دلوسه
دلوسه

۲۰ %
تخفیف

۱۸,۹۰۰ تومان

۱۵,۱۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سس مایونز چیلی زاپاتا 450گرمی دلوسه
دلوسه

۷ %
تخفیف

۸,۵۰۰ تومان

۷,۹۰۵ تومان

افزودن به سبد خرید

خیارشور ویژه شیشه ای 750 گرمی دلوسه
دلوسه

۷ %
تخفیف

۲۱,۰۰۰ تومان

۱۹,۵۳۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سس مایونز کاهش یافته ساشه دلوسه
دلوسه

۷ %
تخفیف

۳۵۰ تومان

۳۲۶ تومان

افزودن به سبد خرید

سس فرانسه ساشه دلوسه
دلوسه

۲۶۴ تومان

افزودن به سبد خرید

کنسرو مخلوط سبزیجات ایزی اوپن دلوسه
دلوسه

۷ %
تخفیف

۱۲,۵۰۰ تومان

۱۱,۶۲۵ تومان

افزودن به سبد خرید

کنسرو مایع ماکارونی با قارچ دلوسه
دلوسه

۷ %
تخفیف

۱۲,۵۰۰ تومان

۱۱,۶۲۵ تومان

افزودن به سبد خرید

کنسرو خوراک بادمجان دلوسه
دلوسه

۷ %
تخفیف

۱۲,۵۰۰ تومان

۱۱,۶۲۵ تومان

افزودن به سبد خرید

کنسرو ذرت ایزی اوپن دلوسه
دلوسه

۲۰ %
تخفیف

۲۰,۰۰۰ تومان

۱۶,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کنسرو لوبیا با قارچ 400 گرمی دلوسه
دلوسه

۷ %
تخفیف

۱۵,۵۰۰ تومان

۱۴,۴۱۵ تومان

افزودن به سبد خرید

کنسرو لوبیا چیتی دلوسه
دلوسه

۷ %
تخفیف

۱۲,۵۰۰ تومان

۱۱,۶۲۵ تومان

افزودن به سبد خرید

کنسرو نخود سبز دلوسه
دلوسه

۲۰ %
تخفیف

۱۵,۵۰۰ تومان

۱۲,۴۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سس ماست پت 430گرمی دلوسه
دلوسه

۷ %
تخفیف

۱۰,۵۰۰ تومان

۹,۷۶۵ تومان

افزودن به سبد خرید

سس کچاپ معمولی ساشه دلوسه
دلوسه

۷ %
تخفیف

۳۵۰ تومان

۳۲۶ تومان

افزودن به سبد خرید

سس کچاپ معمولی 700 گرمی دلوسه
دلوسه

۲۵ %
تخفیف

۱۲,۹۰۰ تومان

۹,۶۷۵ تومان

افزودن به سبد خرید

سس کچاپ معمولی 420 گرمی دلوسه
دلوسه

۷ %
تخفیف

۸,۹۰۰ تومان

۸,۲۷۷ تومان

افزودن به سبد خرید

سس مایونز 2 کیلویی دلوسه
دلوسه

۲۰ %
تخفیف

۳۹,۵۰۰ تومان

۳۱,۶۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سس فرانسوی پت 430گرمی دلوسه
دلوسه

۷ %
تخفیف

۹,۹۰۰ تومان

۹,۲۰۷ تومان

افزودن به سبد خرید

سس هزار جزیره پت 430 گرمی دلوسه
دلوسه

۷ %
تخفیف

۹,۹۰۰ تومان

۹,۲۰۷ تومان

افزودن به سبد خرید

سس مایونز فشاری 380 گرمی دلوسه
دلوسه

ناموجود