فروشگاه اینترنتی مایا

سس فلفل خیلی تند 500 گرمی دلوسه
دلوسه

۱۰ %
تخفیف

۱۶,۰۰۰ تومان

۱۴,۴۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سس سزار480 گرمی دلوسه
دلوسه

۱۰ %
تخفیف

۲۷,۳۰۰ تومان

۲۴,۵۷۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سس باربیکیو520 گرمی دلوسه
دلوسه

۱۰ %
تخفیف

۲۲,۰۰۰ تومان

۱۹,۸۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سس مایونز چیلی480گرمی دلوسه
دلوسه

۱۰ %
تخفیف

۲۰,۹۰۰ تومان

۱۸,۸۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سس فرانسوی480گرمی دلوسه
دلوسه

۱۰ %
تخفیف

۱۹,۵۰۰ تومان

۱۷,۵۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سس هزار جزیره480گرمی دلوسه
دلوسه

۱۰ %
تخفیف

۱۹,۵۰۰ تومان

۱۷,۵۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سس سیر480گرمی دلوسه
دلوسه

۱۰ %
تخفیف

۲۰,۰۰۰ تومان

۱۸,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سس ماست 480گرمی دلوسه
دلوسه

۱۰ %
تخفیف

۱۹,۶۰۰ تومان

۱۷,۶۴۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سس مایونز480گرمی دلوسه
دلوسه

۱۰ %
تخفیف

۲۲,۰۰۰ تومان

۱۹,۸۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سس کچاب550گرمی دلوسه
دلوسه

۱۰ %
تخفیف

۱۷,۰۰۰ تومان

۱۵,۳۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

خیارشور درجه یک شیشه ای دلوسه
دلوسه

۱۰ %
تخفیف

۳۵,۷۰۰ تومان

۳۲,۱۳۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سس فلفل تند 150گرمی دلوسه
دلوسه

۱۰ %
تخفیف

۸,۰۰۰ تومان

۷,۲۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سس مایونز پت کاهش یافته خانواده دلوسه
دلوسه

۱۰ %
تخفیف

۳۵,۰۰۰ تومان

۳۱,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

خیارشور ویژه شیشه ای 750 گرمی دلوسه
دلوسه

۱۰ %
تخفیف

۴۲,۰۰۰ تومان

۳۷,۸۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سس مایونز کاهش یافته ساشه دلوسه
دلوسه

۱۰ %
تخفیف

۷۸۰ تومان

۷۰۲ تومان

افزودن به سبد خرید

کنسرو مایع ماکارونی با قارچ دلوسه
دلوسه

۱۰ %
تخفیف

۱۶,۷۵۰ تومان

۱۵,۰۷۵ تومان

افزودن به سبد خرید

کنسرو لوبیا چیتی دلوسه
دلوسه

۱۰ %
تخفیف

۱۸,۵۰۰ تومان

۱۶,۶۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کنسرو نخود سبز دلوسه
دلوسه

۱۰ %
تخفیف

۲۳,۵۰۰ تومان

۲۱,۱۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سس کچاپ معمولی ساشه دلوسه
دلوسه

۱۰ %
تخفیف

۷۸۰ تومان

۷۰۲ تومان

افزودن به سبد خرید

سرکه سفید 3 لیتری دلوسه
دلوسه

۱۰ %
تخفیف

۳۶,۵۰۰ تومان

۳۲,۸۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سس کچاپ معمولی 700 گرمی دلوسه
دلوسه

۱۰ %
تخفیف

۲۴,۰۰۰ تومان

۲۱,۶۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سس کچاپ تند 450 گرمی دلوسه
دلوسه

۱۰ %
تخفیف

۱۵,۹۰۰ تومان

۱۴,۳۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سس کچاپ معمولی 450 گرمی دلوسه
دلوسه

۱۰ %
تخفیف

۱۵,۰۰۰ تومان

۱۳,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سس مایونز 2 کیلویی دلوسه
دلوسه

۱۰ %
تخفیف

۶۸,۰۰۰ تومان

۶۱,۲۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید