فروشگاه اینترنتی مایا

سس کچاب 520 گرمی دلوسه
دلوسه

۸ %
تخفیف

۳۶,۰۰۰ تومان

۳۳,۱۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سس سزار480 گرمی دلوسه
دلوسه

۸ %
تخفیف

۶۵,۰۰۰ تومان

۵۹,۸۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سس باربیکیو520 گرمی دلوسه
دلوسه

۸ %
تخفیف

۴۷,۷۰۰ تومان

۴۳,۸۸۴ تومان

افزودن به سبد خرید

سس فرانسوی480گرمی دلوسه
دلوسه

۸ %
تخفیف

۴۶,۰۰۰ تومان

۴۲,۳۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سس هزار جزیره480گرمی دلوسه
دلوسه

۸ %
تخفیف

۴۶,۰۰۰ تومان

۴۲,۳۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سس سیر480گرمی دلوسه
دلوسه

۸ %
تخفیف

۴۴,۰۰۰ تومان

۴۰,۴۸۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سس کچاب550گرمی دلوسه
دلوسه

۸ %
تخفیف

۳۴,۲۴۰ تومان

۳۱,۵۰۱ تومان

افزودن به سبد خرید

سس کچاپ تند 400گرمی فشاری دلوسه
دلوسه

۸ %
تخفیف

۳۱,۰۰۰ تومان

۲۸,۵۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سس فلفل تند 150گرمی دلوسه
دلوسه

۸ %
تخفیف

۱۶,۹۰۰ تومان

۱۵,۵۴۸ تومان

افزودن به سبد خرید

خیارشور ممتاز شیشه ای 750گرمی دلوسه
دلوسه

۵۵,۹۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سس مایونز فشاری 380گرمی دلوسه
دلوسه

۸ %
تخفیف

۴۱,۵۰۰ تومان

۳۸,۱۸۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کنسرو مخلوط سبزیجات ایزی اوپن دلوسه
دلوسه

۸ %
تخفیف

۳۶,۹۹۰ تومان

۳۴,۰۳۱ تومان

افزودن به سبد خرید

کنسرو مایع ماکارونی با قارچ دلوسه
دلوسه

۸ %
تخفیف

۳۳,۵۰۰ تومان

۳۰,۸۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کنسرو ذرت ایزی اوپن دلوسه
دلوسه

۸ %
تخفیف

۴۲,۹۵۰ تومان

۳۹,۵۱۴ تومان

افزودن به سبد خرید

کنسرو لوبیا با قارچ 400 گرمی دلوسه
دلوسه

۸ %
تخفیف

۳۹,۵۰۰ تومان

۳۶,۳۴۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سس کچاپ تند ساشه دلوسه
دلوسه

۸ %
تخفیف

۹۰۰ تومان

۸۲۸ تومان

افزودن به سبد خرید

سس فرانسه ساشه دلوسه
دلوسه

۷ %
تخفیف

۱,۵۵۰ تومان

۱,۴۴۲ تومان

افزودن به سبد خرید

سس کچاپ معمولی ساشه دلوسه
دلوسه

۷ %
تخفیف

۸۵۰ تومان

۷۹۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سس کچاپ معمولی 700 گرمی دلوسه
دلوسه

۸ %
تخفیف

۳۸,۰۰۰ تومان

۳۴,۹۶۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سس کچاپ معمولی 420 گرمی دلوسه
دلوسه

۸ %
تخفیف

۲۷,۰۰۰ تومان

۲۴,۸۴۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سس مایونز 2 کیلویی دلوسه
دلوسه

۸ %
تخفیف

۱۹۹,۹۰۰ تومان

۱۸۳,۹۰۸ تومان

افزودن به سبد خرید

سس خردل دیجون 480گرمی دلوسه
دلوسه

ناموجود

سس فلفل خیلی تند 500 گرمی دلوسه
دلوسه

ناموجود

سس مایونز طلایی 930 گرمی دلوسه
دلوسه

ناموجود