فروشگاه اینترنتی مایا

سس کچاب 520 گرمی دلوسه
دلوسه

۸ %
تخفیف

۲۵,۰۰۰ تومان

۲۳,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سس سزار480 گرمی دلوسه
دلوسه

۸ %
تخفیف

۵۵,۰۰۰ تومان

۵۰,۶۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سس باربیکیو520 گرمی دلوسه
دلوسه

۸ %
تخفیف

۴۷,۷۰۰ تومان

۴۳,۸۸۴ تومان

افزودن به سبد خرید

سس فرانسوی480گرمی دلوسه
دلوسه

۸ %
تخفیف

۴۲,۶۰۰ تومان

۳۹,۱۹۲ تومان

افزودن به سبد خرید

سس هزار جزیره480گرمی دلوسه
دلوسه

۸ %
تخفیف

۴۲,۶۰۰ تومان

۳۹,۱۹۲ تومان

افزودن به سبد خرید

سس سیر480گرمی دلوسه
دلوسه

۸ %
تخفیف

۴۲,۶۰۰ تومان

۳۹,۱۹۲ تومان

افزودن به سبد خرید

سس کچاب550گرمی دلوسه
دلوسه

۸ %
تخفیف

۲۶,۶۰۰ تومان

۲۴,۴۷۲ تومان

افزودن به سبد خرید

سس کچاپ تند 400گرمی فشاری دلوسه
دلوسه

۸ %
تخفیف

۱۹,۵۰۰ تومان

۱۷,۹۴۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سس فلفل تند 150گرمی دلوسه
دلوسه

۸ %
تخفیف

۱۱,۷۰۰ تومان

۱۰,۷۶۴ تومان

افزودن به سبد خرید

سس مایونز فشاری 380گرمی دلوسه
دلوسه

۸ %
تخفیف

۳۷,۵۰۰ تومان

۳۴,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سس کچاپ تند ساشه دلوسه
دلوسه

۸ %
تخفیف

۸۵۰ تومان

۷۸۲ تومان

افزودن به سبد خرید

سس فرانسه ساشه دلوسه
دلوسه

۷ %
تخفیف

۱,۵۵۰ تومان

۱,۴۴۲ تومان

افزودن به سبد خرید

کنسرو مخلوط سبزیجات ایزی اوپن دلوسه
دلوسه

۸ %
تخفیف

۳۲,۵۰۰ تومان

۲۹,۹۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کنسرو مایع ماکارونی با قارچ دلوسه
دلوسه

۸ %
تخفیف

۲۴,۵۰۰ تومان

۲۲,۵۴۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کنسرو ذرت ایزی اوپن دلوسه
دلوسه

۸ %
تخفیف

۳۸,۶۰۰ تومان

۳۵,۵۱۲ تومان

افزودن به سبد خرید

کنسرو لوبیا با قارچ 400 گرمی دلوسه
دلوسه

۸ %
تخفیف

۲۶,۰۰۰ تومان

۲۳,۹۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سس کچاپ معمولی ساشه دلوسه
دلوسه

۷ %
تخفیف

۸۰۰ تومان

۷۴۴ تومان

افزودن به سبد خرید

سس کچاپ معمولی 700 گرمی دلوسه
دلوسه

۸ %
تخفیف

۲۷,۲۰۰ تومان

۲۵,۰۲۴ تومان

افزودن به سبد خرید

سس کچاپ معمولی 420 گرمی دلوسه
دلوسه

۸ %
تخفیف

۱۸,۵۰۰ تومان

۱۷,۰۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سس مایونز 2 کیلویی دلوسه
دلوسه

۸ %
تخفیف

۱۵۵,۰۰۰ تومان

۱۴۲,۶۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سس خردل دیجون 480گرمی دلوسه
دلوسه

ناموجود

سس فلفل خیلی تند 500 گرمی دلوسه
دلوسه

ناموجود

سس مایونز طلایی 930 گرمی دلوسه
دلوسه

ناموجود

سس کچاپ 310 گرمی دلوسه
دلوسه

ناموجود