فروشگاه اینترنتی مایا

نودل با ادویه چاشنی کباب باربیکیو 75 گرمی الیت
الیت

۷ %
تخفیف

۱۲,۰۰۰ تومان

۱۱,۱۶۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سوپ نیمه آماده پیاز فرانسوی الیت
الیت

۷ %
تخفیف

۱۲,۰۰۰ تومان

۱۱,۱۶۰ تومان

افزودن به سبد خرید

نودل گوشت 75 گرمی الیت
الیت

۷ %
تخفیف

۱۲,۰۰۰ تومان

۱۱,۱۶۰ تومان

افزودن به سبد خرید

نودل کاری 75 گرمی الیت
الیت

۷ %
تخفیف

۱۲,۰۰۰ تومان

۱۱,۱۶۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سوپ جو و قارچ 65 گرمی الیت
الیت

۷ %
تخفیف

۱۲,۰۰۰ تومان

۱۱,۱۶۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پودر لیمو و فلفل 100 گرمی الیت
الیت

۶ %
تخفیف

۳۹,۶۰۰ تومان

۳۷,۲۲۴ تومان

افزودن به سبد خرید

سوپ جو وگوجه فرنگی الیت 65 گرم
الیت

۷ %
تخفیف

۱۲,۰۰۰ تومان

۱۱,۱۶۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پک 5عددی نودالیت سبزیجات الیت
الیت

۲۰ %
تخفیف

۶۰,۰۰۰ تومان

۴۸,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سوپ مرغ 65 گرمی الیت
الیت

۷ %
تخفیف

۱۲,۰۰۰ تومان

۱۱,۱۶۰ تومان

افزودن به سبد خرید

نودل قارچ 75 گرمی الیت
الیت

۷ %
تخفیف

۱۲,۰۰۰ تومان

۱۱,۱۶۰ تومان

افزودن به سبد خرید

نودل سبزیجات 75 گرمی الیت
الیت

۷ %
تخفیف

۱۲,۰۰۰ تومان

۱۱,۱۶۰ تومان

افزودن به سبد خرید

نودل مرغ 75 گرمی الیت
الیت

۷ %
تخفیف

۱۲,۰۰۰ تومان

۱۱,۱۶۰ تومان

افزودن به سبد خرید

نودل قارچ و پنیر 75 گرمی الیت
الیت

۷ %
تخفیف

۱۲,۰۰۰ تومان

۱۱,۱۶۰ تومان

افزودن به سبد خرید

نودل گوجه فرنگی تند 75 گرمی الیت
الیت

۷ %
تخفیف

۱۲,۰۰۰ تومان

۱۱,۱۶۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پک 5 عددی نودالیت قارچ الیت
الیت

۲۰ %
تخفیف

۶۰,۰۰۰ تومان

۴۸,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پک 5عددی نودالیت گوشت الیت
الیت

۲۰ %
تخفیف

۶۰,۰۰۰ تومان

۴۸,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پک 5عددی نودالیت مرغ الیت
الیت

۲۰ %
تخفیف

۶۰,۰۰۰ تومان

۴۸,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پودر فلفل سیاه 70 گرمی الیت
الیت

۶ %
تخفیف

۳۶,۰۰۰ تومان

۳۳,۸۴۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پک 48 عددی عصاره مرغ الیت
الیت

۲۰ %
تخفیف

۷۲,۰۰۰ تومان

۵۷,۶۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

عصاره زعفران 8 عددی الیت
الیت

۷ %
تخفیف

۲۴,۰۰۰ تومان

۲۲,۳۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

عصاره بره 80 گرمی الیت
الیت

۲۰ %
تخفیف

۷۲,۰۰۰ تومان

۵۷,۶۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ادویه سماق 80 گرمی الیت
الیت

۶ %
تخفیف

۲۴,۰۰۰ تومان

۲۲,۵۶۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ادویه زردچوبه 75 گرمی الیت
الیت

۶ %
تخفیف

۲۲,۰۰۰ تومان

۲۰,۶۸۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پودر کباب 70 گرمی الیت
الیت

۶ %
تخفیف

۳۲,۰۰۰ تومان

۳۰,۰۸۰ تومان

افزودن به سبد خرید