فروشگاه اینترنتی مایا

پودر کاری  75 گرمی سلفونی شاهسوند
شاهسوند

۱۰ %
تخفیف

۹,۸۰۰ تومان

۸,۸۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

شیرچای (تی میکس) 300 گرمی شاهسوند
شاهسوند

۱۰ %
تخفیف

۳۷,۰۰۰ تومان

۳۳,۳۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پودر دسر کاسترد 300 گرمی شاهسوند
شاهسوند

۱۰ %
تخفیف

۱۷,۶۰۰ تومان

۱۵,۸۴۰ تومان

افزودن به سبد خرید

چای خارجه فیروزه ای نشان/ سیاه شکسته هلدار شاهسوند
شاهسوند

۱۰ %
تخفیف

۶۹,۹۰۰ تومان

۶۲,۹۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

چای ماسالاتی 250 گرمی شاهسوند
شاهسوند

۱۰ %
تخفیف

۳۵,۵۰۰ تومان

۳۱,۹۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

چای قوطی فلزی سیلان 454 گرمی شاهسوند
شاهسوند

۱۰ %
تخفیف

۷۶,۹۰۰ تومان

۶۹,۲۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کافی میکس 24 عددی شاهسوند
شاهسوند

۱۰ %
تخفیف

۳۹,۸۰۰ تومان

۳۵,۸۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

چای سیاه شکسته اسانس دار شاهسوند
شاهسوند

۱۰ %
تخفیف

۶۶,۹۰۰ تومان

۶۰,۲۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ادویه کباب 100 گرمی شاهسوند
شاهسوند

۱۰ %
تخفیف

۱۱,۴۰۰ تومان

۱۰,۲۶۰ تومان

افزودن به سبد خرید

آرد برنج 650 گرمی شاهسوند
شاهسوند

۱۰ %
تخفیف

۲۱,۹۰۰ تومان

۱۹,۷۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

نمک ید دار یک کیلویی شاهسوند
شاهسوند

۱۰ %
تخفیف

۹,۳۰۰ تومان

۸,۳۷۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پودر خمیر 3 کاره 400 گرمی شاهسوند
شاهسوند

۱۰ %
تخفیف

۱۰,۸۰۰ تومان

۹,۷۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

تی بگ خارجه پوشش دار زعفرانی 20 عددی شاهسوند
شاهسوند

۱۰ %
تخفیف

۲۹,۸۰۰ تومان

۲۶,۸۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

چای سیلان ویژه 100 گرمی شاهسوند
شاهسوند

۱۰ %
تخفیف

۱۴,۹۰۰ تومان

۱۳,۴۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

چای قوطی فلزی کله مورچه شاهسوند
شاهسوند

۱۰ %
تخفیف

۷۴,۹۰۰ تومان

۶۷,۴۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

نخود 900 گرمی شاهسوند
شاهسوند

۱۰ %
تخفیف

۱۷,۱۰۰ تومان

۱۵,۳۹۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پودر قهوه قوطی فلزی 100 گرمی شاهسوند
شاهسوند

۱۰ %
تخفیف

۲۱,۷۰۰ تومان

۱۹,۵۳۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پودر کیک زعفرانی500 گرمی شاهسوند
شاهسوند

۱۰ %
تخفیف

۲۱,۲۰۰ تومان

۱۹,۰۸۰ تومان

افزودن به سبد خرید

شکلات داغ 24 عددی شاهسوند
شاهسوند

۱۰ %
تخفیف

۶۳,۴۰۰ تومان

۵۷,۰۶۰ تومان

افزودن به سبد خرید

دمنوش زعفرانی پوشش دار 20 عددی شاهسوند
شاهسوند

۱۰ %
تخفیف

۵۴,۵۰۰ تومان

۴۹,۰۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

چای خارجه آبی نشان / سیلان قلم شاهسوند
شاهسوند

۱۰ %
تخفیف

۶۹,۹۰۰ تومان

۶۲,۹۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

چای خارجه مشکی نشان / کله مورچه شاهسوند
شاهسوند

۱۰ %
تخفیف

۶۶,۲۰۰ تومان

۵۹,۵۸۰ تومان

افزودن به سبد خرید

چای خارجه طلائی نشان/کلکته ویژه شاهسوند
شاهسوند

۱۰ %
تخفیف

۶۴,۹۰۰ تومان

۵۸,۴۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

چای خارجه قرمز نشان/ترکیب ویژه شاهسوند
شاهسوند

۱۰ %
تخفیف

۶۷,۲۰۰ تومان

۶۰,۴۸۰ تومان

افزودن به سبد خرید