فروشگاه اینترنتی مایا

ماست 600 گرمی 3%چربی صباح
صباح

۵ %
تخفیف

۱۹,۰۰۰ تومان

۱۸,۰۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پنیر خامه ای بسته بندی 350 گرمی صباح
صباح

۵ %
تخفیف

۴۳,۰۰۰ تومان

۴۰,۸۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پنیر یواف 500 گرمی تتراپک صباح
صباح

۵ %
تخفیف

۶۰,۰۰۰ تومان

۵۷,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

خامه (تتراپک)استريل 25%چربي 200گرمی صباح
صباح

۱۷ %
تخفیف

۲۳,۰۰۰ تومان

۱۹,۰۹۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پنیر بلغاری 400گرمی صباح
صباح

۵ %
تخفیف

۸۰,۰۰۰ تومان

۷۶,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

شیراستریل یک لیتری 1/5% چربی صباح
صباح

۳ %
تخفیف

۲۹,۰۰۰ تومان

۲۸,۱۳۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پنیر لبنه 350 گرمی صباح
صباح

۵ %
تخفیف

۴۱,۰۰۰ تومان

۳۸,۹۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پنیر سفید ایرانی 900 گرمی صباح
صباح

۱۰ %
تخفیف

۱۰۵,۶۰۰ تومان

۹۵,۰۴۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پنیر لاکتیکی 800 گرمی صباح
صباح

۱۰ %
تخفیف

۱۰۰,۰۰۰ تومان

۹۰,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ماست همزده 4% چربی 2000گرمی صباح
صباح

۱۵ %
تخفیف

۷۲,۰۰۰ تومان

۶۱,۲۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

شیر استریل یک لیتری 3 درصد چربی صباح
صباح

۳ %
تخفیف

۳۰,۰۰۰ تومان

۲۹,۱۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

دوغ 1.5 لیتری صباح
صباح

۱۷ %
تخفیف

۲۶,۰۰۰ تومان

۲۱,۵۸۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ماست  دبه2کیلو3.2%چربی صباح
صباح

۵ %
تخفیف

۵۵,۰۰۰ تومان

۵۲,۲۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ماست همزده1500گرمی کاپری صباح
صباح

۵ %
تخفیف

۶۳,۰۰۰ تومان

۵۹,۸۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پنیر بسته بندی لاکتیکی  300 گرمی صباح
صباح

۵ %
تخفیف

۳۷,۰۰۰ تومان

۳۵,۱۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پنیر یواف بسته بندی 400 گرمی صباح
صباح

۳ %
تخفیف

۳۷,۰۰۰ تومان

۳۵,۸۹۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پنیر خامه ای 100 گرمی صباح
صباح

۵ %
تخفیف

۱۱,۰۰۰ تومان

۱۰,۴۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پنیر پروسس بسته بندی 120 گرمی سه گوش صباح
صباح

ناموجود

پنیر یواف قوطی 900 گرم استوانه ای صباح
صباح

ناموجود

پنیر یواف بسته بندی 350 گرمی صباح
صباح

ناموجود

پنیر یواف بسته بندی 300 گرمی صباح
صباح

ناموجود

پنیر خامه ای بسته بندی مثلثی 100 گرمی صباح
صباح

ناموجود

پنیر لبنه 170 گرمی صباح
صباح

ناموجود

پنیر یواف بسته بندی 100 گرمی صباح
صباح

ناموجود