فروشگاه اینترنتی مایا

ماست 600 گرمی 3%چربی صباح
صباح

۵ %
تخفیف

۱۱,۰۰۰ تومان

۱۰,۴۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پنیر یواف بسته بندی 300 گرمی صباح
صباح

۳ %
تخفیف

۱۷,۰۰۰ تومان

۱۶,۴۹۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پنیر یواف بسته بندی 100 گرمی صباح
صباح

۳ %
تخفیف

۶,۰۰۰ تومان

۵,۸۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

خامه (تتراپک)استريل 25%چربي 200گرمی صباح
صباح

۵ %
تخفیف

۱۴,۰۰۰ تومان

۱۳,۳۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

شیراستریل یک لیتری 1/5% چربی صباح
صباح

۱۵,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پنیر سفید ایرانی 900 گرمی صباح
صباح

۳ %
تخفیف

۵۷,۰۰۰ تومان

۵۵,۲۹۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پنیر لاکتیکی 800 گرمی صباح
صباح

۳ %
تخفیف

۶۰,۰۰۰ تومان

۵۸,۲۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

شیر استریل یک لیتری 3 درصد چربی صباح
صباح

۱۶,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

دوغ 1.5 لیتری صباح
صباح

۵ %
تخفیف

۱۵,۰۰۰ تومان

۱۴,۲۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پنیر بسته بندی لاکتیکی  300 گرمی صباح
صباح

۳ %
تخفیف

۲۲,۰۰۰ تومان

۲۱,۳۴۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پنیر یواف بسته بندی 400 گرمی صباح
صباح

۳ %
تخفیف

۲۲,۰۰۰ تومان

۲۱,۳۴۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پنیر خامه ای 100 گرمی صباح
صباح

۳ %
تخفیف

۶,۶۰۰ تومان

۶,۴۰۲ تومان

افزودن به سبد خرید

ماست 2 کیلوئی 1.5 درصد چربی صباح
صباح

۵ %
تخفیف

۳۳,۰۰۰ تومان

۳۱,۳۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

دوغ 1،250 لیتری کفیر صباح
صباح

۵ %
تخفیف

۱۵,۵۰۰ تومان

۱۴,۷۲۵ تومان

افزودن به سبد خرید

پنیر یواف قوطی 900 گرم استوانه ای صباح
صباح

ناموجود

پنیر خامه ای بسته بندی 350 گرمی صباح
صباح

ناموجود

پنیر یواف بسته بندی 350 گرمی صباح
صباح

ناموجود

پنیر خامه ای بسته بندی مثلثی 100 گرمی صباح
صباح

ناموجود

پنیر لبنه 170 گرمی صباح
صباح

ناموجود

پنیر یواف 500 گرمی تتراپک صباح
صباح

ناموجود

دوغ بالشتی قابوس بدون سبد 900 سي سي صباح
صباح

ناموجود

شیر کم چرب  900 گرم  1/5% چربی صباح
صباح

ناموجود

پنیر بلغاری 400گرمی صباح
صباح

ناموجود

پنیر لبنه 350 گرمی صباح
صباح

ناموجود