فروشگاه اینترنتی مایا

شیر کم چرب  900 گرم  1/5% چربی صباح
صباح

۳,۲۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پنیر بلغاری 400گرمی صباح
صباح

۲۰,۶۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

شیراستریل یک لیتری 1/5% چربی صباح
صباح

۷,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پنیر لبنه 350 گرمی صباح
صباح

۳ %
تخفیف

۱۰,۸۰۰ تومان

۱۰,۴۷۶ تومان

افزودن به سبد خرید

پنیر سفید ایرانی 450گرمی صباح
صباح

۳ %
تخفیف

۱۱,۵۰۰ تومان

۱۱,۱۵۵ تومان

افزودن به سبد خرید

پنیر سفید ایرانی قوطی 900 گرمی صباح
صباح

۳ %
تخفیف

۲۸,۰۰۰ تومان

۲۷,۱۶۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پنیر سفید ایرانی 900 گرمی صباح
صباح

۳ %
تخفیف

۲۳,۰۰۰ تومان

۲۲,۳۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پنیر لاکتیکی 400 گرمی صباح
صباح

۳ %
تخفیف

۱۲,۵۰۰ تومان

۱۲,۱۲۵ تومان

افزودن به سبد خرید

پنیر لاکتیکی 800 گرمی صباح
صباح

۳ %
تخفیف

۲۴,۰۰۰ تومان

۲۳,۲۸۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ماست همزده 4% چربی 2000گرمی صباح
صباح

۵ %
تخفیف

۲۲,۰۰۰ تومان

۲۰,۹۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ماست موسیر چکیده 200 گرم صباح
صباح

۵ %
تخفیف

۳,۵۰۰ تومان

۳,۳۲۵ تومان

افزودن به سبد خرید

پنیر خامه ای بسته بندی 170 گرمی صباح
صباح

۳ %
تخفیف

۵,۵۰۰ تومان

۵,۳۳۵ تومان

افزودن به سبد خرید

ماست همزده700گرمی 4 درصد چربی صباح
صباح

۵ %
تخفیف

۸,۵۰۰ تومان

۸,۰۷۵ تومان

افزودن به سبد خرید

دوغ 1.5 لیتری صباح
صباح

۵ %
تخفیف

۷,۰۰۰ تومان

۶,۶۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ماست  دبه2کیلو3.2%چربی صباح
صباح

۵ %
تخفیف

۱۶,۰۰۰ تومان

۱۵,۲۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پنیر بسته بندی لاکتیکی  300 گرمی صباح
صباح

۳ %
تخفیف

۹,۰۰۰ تومان

۸,۷۳۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پنیر یواف بسته بندی 400 گرمی صباح
صباح

۳ %
تخفیف

۸,۵۰۰ تومان

۸,۲۴۵ تومان

افزودن به سبد خرید

پنیر خامه ای 100 گرمی صباح
صباح

۳ %
تخفیف

۳,۰۰۰ تومان

۲,۹۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پنیر پروسس بسته بندی 100 گرمی چهار گوش صباح
صباح

۳ %
تخفیف

۵,۸۰۰ تومان

۵,۶۲۶ تومان

افزودن به سبد خرید

ماست 2 کیلوئی 1.5 درصد چربی صباح
صباح

۵ %
تخفیف

۱۵,۰۰۰ تومان

۱۴,۲۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پنیر خامه ای پرچرب بسته بندی 100 گرم صباح
صباح

۳ %
تخفیف

۳,۲۰۰ تومان

۳,۱۰۴ تومان

افزودن به سبد خرید

ماست موسیر چکیده 400 گرم صباح
صباح

۵ %
تخفیف

۷,۰۰۰ تومان

۶,۶۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پنیر خامه ای پرچرب بسته بندی 150 گرمی صباح
صباح

۳ %
تخفیف

۵,۰۰۰ تومان

۴,۸۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

دوغ 1،250 لیتری کفیر صباح
صباح

۵ %
تخفیف

۸,۰۰۰ تومان

۷,۶۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید