فروشگاه اینترنتی مایا

آبمیوه گازدار لیموناد یک لیتری عالیس
عالیس

۱۰ %
تخفیف

۹,۰۰۰ تومان

۸,۱۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ماءالشعیر قوطی لیمو عالیس
عالیس

۱۰ %
تخفیف

۴,۸۰۰ تومان

۴,۳۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

شیر موز 1000 سی سی عالیس
عالیس

۵ %
تخفیف

۱۲,۰۰۰ تومان

۱۱,۴۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

شیر کاکائو 200 سی سی عالیس
عالیس

۵ %
تخفیف

۳,۸۵۰ تومان

۳,۶۵۸ تومان

افزودن به سبد خرید

شیر کاکائو 1000 سی سی عالیس
عالیس

۵ %
تخفیف

۱۲,۰۰۰ تومان

۱۱,۴۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

شیر کم چرب 1000 سی سی عالیس
عالیس

۵ %
تخفیف

۹,۵۰۰ تومان

۹,۰۲۵ تومان

افزودن به سبد خرید

شیر ساده کم چرب اسلیو 200 سی سی عالیس
عالیس

۵ %
تخفیف

۳,۵۰۰ تومان

۳,۳۲۵ تومان

افزودن به سبد خرید

شیر پرچرب 200 سی سی عالیس
عالیس

۵ %
تخفیف

۳,۶۰۰ تومان

۳,۴۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

شیر پرچرب 1000 سی سی عالیس
عالیس

۵ %
تخفیف

۱۰,۵۰۰ تومان

۹,۹۷۵ تومان

افزودن به سبد خرید

ماءالشعیر هلو قوطی عالیس
عالیس

۱۰ %
تخفیف

۴,۸۰۰ تومان

۴,۳۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ماالشعیر ساده یک لیتری عالیس
عالیس

۱۰ %
تخفیف

۸,۷۵۰ تومان

۷,۸۷۵ تومان

افزودن به سبد خرید

آبمیوه گازدار انار یک لیتری عالیس
عالیس

۱۰ %
تخفیف

۹,۰۰۰ تومان

۸,۱۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

آبمیوه گازدار آلبالو یک لیتری عالیس
عالیس

۱۰ %
تخفیف

۹,۰۰۰ تومان

۸,۱۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ابمیوه گازدارسیب 1000 سی سی عالیس
عالیس

۱۰ %
تخفیف

۹,۰۰۰ تومان

۸,۱۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

آبمیوه گازدار لیمو نعناع 1000 سی سی عالیس
عالیس

۱۰ %
تخفیف

۹,۰۰۰ تومان

۸,۱۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

دوغ نعنا 275 سی سی عالیس
عالیس

۷ %
تخفیف

۲,۵۰۰ تومان

۲,۳۲۵ تومان

افزودن به سبد خرید

شیر نارگیل 200 سی سی عالیس
عالیس

۵ %
تخفیف

۴,۰۰۰ تومان

۳,۸۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

شیر نارگیل عالیس
عالیس

۵ %
تخفیف

۱۴,۰۰۰ تومان

۱۳,۳۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

شیرموز 200 سی سی عالیس
عالیس

۵ %
تخفیف

۳,۸۵۰ تومان

۳,۶۵۸ تومان

افزودن به سبد خرید

آب معدنی 1500 سی سی عالیس
عالیس

۵ %
تخفیف

۳,۰۰۰ تومان

۲,۸۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

آب معدنی 500 سی سی عالیس
عالیس

۵ %
تخفیف

۲,۰۰۰ تومان

۱,۹۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

دوغ 1500 سنت سی سی عالیس
عالیس

۷ %
تخفیف

۹,۵۰۰ تومان

۸,۸۳۵ تومان

افزودن به سبد خرید

ماالشعیر هلو یک لیتری عالیس
عالیس

۱۰ %
تخفیف

۸,۷۵۰ تومان

۷,۸۷۵ تومان

افزودن به سبد خرید

ماالشعیر لیمو یک لیتری عالیس
عالیس

۱۰ %
تخفیف

۸,۷۵۰ تومان

۷,۸۷۵ تومان

افزودن به سبد خرید