فروشگاه اینترنتی مایا

ماست قفقازی 1650 گرمی هراز
هراز

۶ %
تخفیف

۳۲,۹۰۰ تومان

۳۰,۹۲۶ تومان

افزودن به سبد خرید

کشک شیشه ای 680 گرمی هراز
هراز

۶ %
تخفیف

۲۵,۹۰۰ تومان

۲۴,۳۴۶ تومان

افزودن به سبد خرید

دوغ ترش محلی با طعم گلپر 2.4 لیتری هراز
هراز

۲۰ %
تخفیف

۲۱,۹۰۰ تومان

۱۷,۵۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

دوغ نایلونی گلپر 900 گرمی هراز
هراز

۶ %
تخفیف

۵,۰۰۰ تومان

۴,۷۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

شیر تترا پک پرچرب هراز
هراز

۶ %
تخفیف

۱۴,۹۰۰ تومان

۱۴,۰۰۶ تومان

افزودن به سبد خرید

ماست سبو کم چرب پروبیوتیک 1650 گرمی هراز
هراز

۶ %
تخفیف

۲۷,۹۰۰ تومان

۲۶,۲۲۶ تومان

افزودن به سبد خرید

ماست دبه ای 2/2 کم چرب 1/5 درصد هراز
هراز

۶ %
تخفیف

۲۷,۹۰۰ تومان

۲۶,۲۲۶ تومان

افزودن به سبد خرید

ماست کم چرب پروبیوتیک 1650 گرمی هراز
هراز

۶ %
تخفیف

۲۲,۹۰۰ تومان

۲۱,۵۲۶ تومان

افزودن به سبد خرید

خامه پاکتی استریل 200 سی سی هراز
هراز

۶ %
تخفیف

۱۴,۰۰۰ تومان

۱۳,۱۶۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ماست دلال کم چرب 750 گرمی هراز
هراز

۶ %
تخفیف

۱۷,۹۰۰ تومان

۱۶,۸۲۶ تومان

افزودن به سبد خرید

پت دوغ با طعم نعنا 1/5 لیتری هراز
هراز

۱۵ %
تخفیف

۱۲,۰۰۰ تومان

۱۰,۲۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پت دوغ ترش محلی با طعم گلپر 1/5لیتری هراز
هراز

۶ %
تخفیف

۱۲,۰۰۰ تومان

۱۱,۲۸۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پنیر لبنه ترکی کم چرب حاوی فیبر 350 گرمی هراز
هراز

۶ %
تخفیف

۱۹,۹۰۰ تومان

۱۸,۷۰۶ تومان

افزودن به سبد خرید

دوغ با طعم پونه (سنتی) 2/45 لیتری هراز
هراز

۶ %
تخفیف

۲۱,۹۰۰ تومان

۲۰,۵۸۶ تومان

افزودن به سبد خرید

پنیر فتا کم چرب پروبیوتیک 300 گرمی هراز
هراز

۶ %
تخفیف

۱۶,۵۰۰ تومان

۱۵,۵۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

شیر تترا پک کم چرب هراز
هراز

۶ %
تخفیف

۱۳,۹۰۰ تومان

۱۳,۰۶۶ تومان

افزودن به سبد خرید

دوغ سبزیجات 1500 سی سی هراز
هراز

۶ %
تخفیف

۱۳,۰۰۰ تومان

۱۲,۲۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پنیر فتا پر چرب 750 گرمی هراز
هراز

۱۵ %
تخفیف

۳۷,۹۰۰ تومان

۳۲,۲۱۵ تومان

افزودن به سبد خرید

ماست چکیده ساده 750 گرمی هراز
هراز

۶ %
تخفیف

۱۷,۹۰۰ تومان

۱۶,۸۲۶ تومان

افزودن به سبد خرید

ماست چکیده بورانی 750 گرمی هراز
هراز

۶ %
تخفیف

۱۷,۹۰۰ تومان

۱۶,۸۲۶ تومان

افزودن به سبد خرید

ماست دبه ای 2/2 پرچرب 4% هراز
هراز

۶ %
تخفیف

۲۹,۹۰۰ تومان

۲۸,۱۰۶ تومان

افزودن به سبد خرید

پنیر فتا 400 گرمی هراز
هراز

۶ %
تخفیف

۱۷,۹۰۰ تومان

۱۶,۸۲۶ تومان

افزودن به سبد خرید

ماست سبو کم چرب 2 کیلویی پروبیوتیک هراز
هراز

۱۵ %
تخفیف

۳۵,۵۰۰ تومان

۳۰,۱۷۵ تومان

افزودن به سبد خرید

دوغ کفیر pet 1 لیتری هراز
هراز

۶ %
تخفیف

۱۲,۵۰۰ تومان

۱۱,۷۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید