فروشگاه اینترنتی مایا

دوغ 4 لیتری هراز
هراز

۸ %
تخفیف

۵۰,۰۰۰ تومان

۴۶,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ماست یونانی پروبیوتیک 1500 گرمی هراز
هراز

۵ %
تخفیف

۸۱,۰۰۰ تومان

۷۶,۹۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

دوغ ترش محلی با طعم گلپر 2.4 لیتری هراز
هراز

۵ %
تخفیف

۴۵,۹۰۰ تومان

۴۳,۶۰۵ تومان

افزودن به سبد خرید

شیر تترا پک پرچرب هراز
هراز

۵ %
تخفیف

۲۹,۸۰۰ تومان

۲۸,۳۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ماست پروبیوتیک غنی شده با ویتامینD3 تازه کم چرب هراز
هراز

۵ %
تخفیف

۲۱,۹۰۰ تومان

۲۰,۸۰۵ تومان

افزودن به سبد خرید

ماست سبو کم چرب پروبیوتیک 1500گرمی سطلی IML هراز
هراز

۵ %
تخفیف

۶۹,۸۰۰ تومان

۶۶,۳۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ماست کم چرب پروبیوتیک 1650 گرمی هراز
هراز

۵ %
تخفیف

۵۱,۰۰۰ تومان

۴۸,۴۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

خامه پاکتی استریل 200 سی سی هراز
هراز

۵ %
تخفیف

۲۳,۹۰۰ تومان

۲۲,۷۰۵ تومان

افزودن به سبد خرید

ماست دلال کم چرب 750 گرمی هراز
هراز

۵ %
تخفیف

۳۴,۹۰۰ تومان

۳۳,۱۵۵ تومان

افزودن به سبد خرید

پت دوغ با طعم نعنا 1/5 لیتری هراز
هراز

۵ %
تخفیف

۲۶,۹۰۰ تومان

۲۵,۵۵۵ تومان

افزودن به سبد خرید

پت دوغ سنتی با طعم پونه 1/5 لیتری هراز
هراز

۵ %
تخفیف

۲۶,۹۰۰ تومان

۲۵,۵۵۵ تومان

افزودن به سبد خرید

پت دوغ ترش محلی با طعم گلپر 1/5لیتری هراز
هراز

۵ %
تخفیف

۲۶,۹۰۰ تومان

۲۵,۵۵۵ تومان

افزودن به سبد خرید

دوغ با طعم پونه (سنتی) 2/45 لیتری هراز
هراز

۵ %
تخفیف

۴۵,۹۰۰ تومان

۴۳,۶۰۵ تومان

افزودن به سبد خرید

ماست پروبیوتیک غنی شده با ویتامینD3 تازه پر چرب هراز
هراز

۵ %
تخفیف

۲۳,۹۰۰ تومان

۲۲,۷۰۵ تومان

افزودن به سبد خرید

پنیر فتا کم چرب پروبیوتیک 300 گرمی هراز
هراز

۵ %
تخفیف

۳۷,۰۰۰ تومان

۳۵,۱۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

شیر تترا پک کم چرب هراز
هراز

۵ %
تخفیف

۲۸,۹۰۰ تومان

۲۷,۴۵۵ تومان

افزودن به سبد خرید

ماست چکیده ساده 750 گرمی هراز
هراز

۵ %
تخفیف

۳۷,۹۰۰ تومان

۳۶,۰۰۵ تومان

افزودن به سبد خرید

شیر کاکائو تتراپک 200 سی سی هراز
هراز

۵ %
تخفیف

۱۱,۴۰۰ تومان

۱۰,۸۳۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ماست چکیده بورانی 750 گرمی هراز
هراز

۵ %
تخفیف

۳۴,۹۰۰ تومان

۳۳,۱۵۵ تومان

افزودن به سبد خرید

پنیر فتا 400 گرمی هراز
هراز

۵ %
تخفیف

۳۹,۸۰۰ تومان

۳۷,۸۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

دوغ کفیر pet 1 لیتری هراز
هراز

۵ %
تخفیف

۲۴,۰۰۰ تومان

۲۲,۸۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ماست سبو  کم چرب 800 گرمی پروبیوتیک هراز
هراز

۵ %
تخفیف

۳۲,۹۰۰ تومان

۳۱,۲۵۵ تومان

افزودن به سبد خرید

پنیر خامه ای مربعی 100 گرمی هراز
هراز

۵ %
تخفیف

۱۲,۹۰۰ تومان

۱۲,۲۵۵ تومان

افزودن به سبد خرید

پنیر خامه ای 200 گرمی هراز
هراز

۵ %
تخفیف

۲۹,۵۰۰ تومان

۲۸,۰۲۵ تومان

افزودن به سبد خرید