فروشگاه اینترنتی مایا

سردست گوسفندی ( کیلوگرم )

۱۱۸,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

راسته گوسفندی ( کیلوگرم )

۹۹,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

گردن گوسفندی ( کیلوگرم )

۹۹,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

قلوه گاه گوسفندی ( کیلوگرم )

۷۲,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ران گوسفندی ( کیلوگرم )

۱۱۹,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید