فروشگاه اینترنتی مایا

کشمش پلویی 75 گرمی ملک
ملک

۱۲ %
تخفیف

۷,۰۰۰ تومان

۶,۱۶۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کشمش پلویی 100گرمی ملک
ملک

۱۲ %
تخفیف

۱۶,۰۰۰ تومان

۱۴,۰۸۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کشمش پلویی طلایی (350گرمی)
هوگر

۱۲ %
تخفیف

۳۴,۰۰۰ تومان

۲۹,۹۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

مویز لوکس(350گرمی)
هوگر

۱۲ %
تخفیف

۹۸,۰۰۰ تومان

۸۶,۲۴۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کشمش پلویی 900 گرمی برکت
برکت

۱۰ %
تخفیف

۷۱,۹۰۰ تومان

۶۴,۷۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

كشمش سبز بسته سلفوني 250 گرمی برکت

۱۰ %
تخفیف

۴۹,۹۰۰ تومان

۴۴,۹۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

كشمش پلويي 400گرمی برکت

۱۰ %
تخفیف

۳۱,۹۰۰ تومان

۲۸,۷۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کشمش پلويي 250 گرمی برتر
برتر

۷ %
تخفیف

۳۱,۵۰۰ تومان

۲۹,۲۹۵ تومان

افزودن به سبد خرید

کشمش سبز قلمی50گرمی برتر
برتر

ناموجود

کشمش پلویی 450گرمی گلستان
گلستان

ناموجود

کشمش 300 گرمی گلستان
گلستان

ناموجود

کشمش مويز 250گرمی برکت

ناموجود

كشمش مويز وکیوم 210 گرمی برکت

ناموجود

کشمش پلوئی 450گرمی برتر
برتر

ناموجود

کشمش سبز 250 گرمی برتر
برتر

ناموجود

کشمش سبز قلمی 450گرمی برتر
برتر

ناموجود

كشمش سبز450 گرمی برکت

ناموجود

کشمش پلویی 900 گرمی خشکپاک
خشکپاک

ناموجود

کشمش پلویی 350 گرمی خشکپاک
خشکپاک

ناموجود

کشمش سبز 450 گرمی خشکپاک
خشکپاک

ناموجود

کشمش مویز 450 گرمی خشکپاک
خشکپاک

ناموجود