فروشگاه اینترنتی مایا

کشمش 300 گرمی گلستان
گلستان

۳ %
تخفیف

۱۶,۹۰۰ تومان

۱۶,۳۹۳ تومان

افزودن به سبد خرید

كشمش سبز بسته سلفوني 250 گرمی برکت

۱۰ %
تخفیف

۱۹,۹۰۰ تومان

۱۷,۹۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کشمش مويز 250گرمی برکت

۱۰ %
تخفیف

۳۹,۹۰۰ تومان

۳۵,۹۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

كشمش پلويي 400گرمی برکت

۱۰ %
تخفیف

۲۴,۹۰۰ تومان

۲۲,۴۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

كشمش مويز وکیوم 210 گرمی برکت

۱۰ %
تخفیف

۳۴,۹۰۰ تومان

۳۱,۴۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کشمش پلوئی 450گرمی برتر
برتر

۳۲,۹۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کشمش پلويي 250 گرمی برتر
برتر

۳ %
تخفیف

۲۰,۵۰۰ تومان

۱۹,۸۸۵ تومان

افزودن به سبد خرید

کشمش سبز 250 گرمی برتر
برتر

۳ %
تخفیف

۲۱,۵۰۰ تومان

۲۰,۸۵۵ تومان

افزودن به سبد خرید

کشمش سبز قلمی 450گرمی برتر
برتر

۳ %
تخفیف

۳۵,۹۰۰ تومان

۳۴,۸۲۳ تومان

افزودن به سبد خرید

كشمش سبز450 گرمی برکت

۲۰ %
تخفیف

۲۹,۹۰۰ تومان

۲۳,۹۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کشمش پلویی 900 گرمی خشکپاک
خشکپاک

۳ %
تخفیف

۵۰,۹۰۰ تومان

۴۹,۳۷۳ تومان

افزودن به سبد خرید

کشمش پلویی 350 گرمی خشکپاک
خشکپاک

۳ %
تخفیف

۱۹,۸۰۰ تومان

۱۹,۲۰۶ تومان

افزودن به سبد خرید

کشمش سبز 450 گرمی خشکپاک
خشکپاک

۳ %
تخفیف

۲۹,۵۰۰ تومان

۲۸,۶۱۵ تومان

افزودن به سبد خرید

کشمش مویز 450 گرمی خشکپاک
خشکپاک

ناموجود