فروشگاه اینترنتی مایا

سویا 250 گرم برفود
برفود

۱۰ %
تخفیف

۱۳,۹۰۰ تومان

۱۲,۵۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سویا پروتئین بسته سلفونی 250 گرمی گلیران
گلیران

۱۰ %
تخفیف

۱۵,۹۰۰ تومان

۱۴,۳۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سویای 900 گرمی برکت

۱۰ %
تخفیف

۳۹,۹۰۰ تومان

۳۵,۹۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سويا 200گرمی برکت

۱۰ %
تخفیف

۹,۹۰۰ تومان

۸,۹۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سویا ریزدانه800گرمی برتر
برتر

۳ %
تخفیف

۳۵,۳۰۰ تومان

۳۴,۲۴۱ تومان

افزودن به سبد خرید

سویا (کیلوگرم )

ناموجود

سویا ریز دانه 150گرمی برتر
برتر

ناموجود

سویا ریزدانه 250گرمی گلستان
گلستان

ناموجود

سویا 200 گرمی شاهسوند
شاهسوند

ناموجود

سویا 300گرمی برتر
برتر

ناموجود

سویا سبحان طلایی  250 گرمی بهپاک

ناموجود

سویا پروتئین 700 گرمی خشکپاک
خشکپاک

ناموجود

سویا پروتئین 900 گرمی خسکپاک
خشکپاک

ناموجود

سویا پروتئین300 گرمی خشکپاک
خشکپاک

ناموجود