فروشگاه اینترنتی مایا

سویا 200 گرمی شاهسوند
شاهسوند

۷ %
تخفیف

۳,۷۰۰ تومان

۳,۴۴۱ تومان

افزودن به سبد خرید

سویا ریزدانه800گرمی برتر
برتر

۷ %
تخفیف

۱۱,۹۰۰ تومان

۱۱,۰۶۷ تومان

افزودن به سبد خرید

سویا 300گرمی برتر
برتر

۷ %
تخفیف

۴,۷۰۰ تومان

۴,۳۷۱ تومان

افزودن به سبد خرید

سویا سبحان طلایی  250 گرمی بهپاک

۲,۴۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سویا 250 گرمی پالیز
پالیز

۵ %
تخفیف

۴,۷۰۰ تومان

۴,۴۶۵ تومان

افزودن به سبد خرید

سویا پروتئین300 گرمی خشکپاک
خشکپاک

۳ %
تخفیف

۳,۱۰۰ تومان

۳,۰۰۷ تومان

افزودن به سبد خرید

سویا پروتئین 700 گرمی خشکپاک
خشکپاک

ناموجود

سویا پروتئین 900 گرمی خسکپاک
خشکپاک

ناموجود