فروشگاه اینترنتی مایا

سویا 250 گرم برفود
برفود

۲۵ %
تخفیف

۴,۹۰۰ تومان

۳,۶۷۵ تومان

افزودن به سبد خرید

سویا پروتئین بسته سلفونی 250 گرمی گلیران
گلیران

۱۵ %
تخفیف

۵,۶۰۰ تومان

۴,۷۶۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سویا ریزدانه 250گرمی گلستان
گلستان

۵ %
تخفیف

۳,۹۰۰ تومان

۳,۷۰۵ تومان

افزودن به سبد خرید

سویای 900 گرمی برکت

۲۰ %
تخفیف

۱۳,۵۰۰ تومان

۱۰,۸۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سويا 200گرمی برکت

۲۰ %
تخفیف

۳,۹۰۰ تومان

۳,۱۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سویا 200 گرمی شاهسوند
شاهسوند

۱۰ %
تخفیف

۴,۲۳۰ تومان

۳,۸۰۷ تومان

افزودن به سبد خرید

سویا ریزدانه800گرمی برتر
برتر

۷ %
تخفیف

۱۱,۹۰۰ تومان

۱۱,۰۶۷ تومان

افزودن به سبد خرید

سویا 300گرمی برتر
برتر

ناموجود

سویا سبحان طلایی  250 گرمی بهپاک

ناموجود

سویا پروتئین 700 گرمی خشکپاک
خشکپاک

ناموجود

سویا پروتئین 900 گرمی خسکپاک
خشکپاک

ناموجود

سویا پروتئین300 گرمی خشکپاک
خشکپاک

ناموجود