فروشگاه اینترنتی مایا

سویا 250 گرم برفود
برفود

۵ %
تخفیف

۴,۹۰۰ تومان

۴,۶۵۵ تومان

افزودن به سبد خرید

سویا پروتئین بسته سلفونی 250 گرمی گلیران
گلیران

۱۵ %
تخفیف

۵,۶۰۰ تومان

۴,۷۶۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سویا ریزدانه 250گرمی گلستان
گلستان

۵ %
تخفیف

۳,۹۰۰ تومان

۳,۷۰۵ تومان

افزودن به سبد خرید

سویای 900 گرمی برکت

۱۰ %
تخفیف

۱۳,۵۰۰ تومان

۱۲,۱۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سويا 200گرمی برکت

۱۰ %
تخفیف

۳,۹۰۰ تومان

۳,۵۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سویا 200 گرمی شاهسوند
شاهسوند

۱۰ %
تخفیف

۴,۲۳۰ تومان

۳,۸۰۷ تومان

افزودن به سبد خرید

سویا ریزدانه800گرمی برتر
برتر

۷ %
تخفیف

۱۱,۹۰۰ تومان

۱۱,۰۶۷ تومان

افزودن به سبد خرید

سویا 300گرمی برتر
برتر

۷ %
تخفیف

۴,۷۰۰ تومان

۴,۳۷۱ تومان

افزودن به سبد خرید

سویا سبحان طلایی  250 گرمی بهپاک

ناموجود

سویا پروتئین 700 گرمی خشکپاک
خشکپاک

ناموجود

سویا پروتئین 900 گرمی خسکپاک
خشکپاک

ناموجود

سویا پروتئین300 گرمی خشکپاک
خشکپاک

ناموجود