فروشگاه اینترنتی مایا

سویا 250 گرم برفود
برفود

۱۰ %
تخفیف

۱۹,۹۰۰ تومان

۱۷,۹۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سويا 200گرمی برکت

۷ %
تخفیف

۱۴,۷۰۰ تومان

۱۳,۶۷۱ تومان

افزودن به سبد خرید

سویا ریزدانه800گرمی برتر
برتر

۷ %
تخفیف

۵۷,۹۳۰ تومان

۵۳,۸۷۵ تومان

افزودن به سبد خرید

سویا 300گرمی برتر
برتر

۷ %
تخفیف

۲۴,۷۴۰ تومان

۲۳,۰۰۸ تومان

افزودن به سبد خرید

سویا (کیلوگرم )

ناموجود

سویا ریز دانه 150گرمی برتر
برتر

ناموجود

سویا پروتئین بسته سلفونی 250 گرمی گلیران
گلیران

ناموجود

سویا ریزدانه 250گرمی گلستان
گلستان

ناموجود

سویای 900 گرمی برکت

ناموجود

سویا 200 گرمی شاهسوند
شاهسوند

ناموجود

سویا سبحان طلایی  250 گرمی بهپاک

ناموجود

سویا پروتئین 700 گرمی خشکپاک
خشکپاک

ناموجود

سویا پروتئین 900 گرمی خسکپاک
خشکپاک

ناموجود

سویا پروتئین300 گرمی خشکپاک
خشکپاک

ناموجود