فروشگاه اینترنتی مایا

رطوبت سازGAH60باتوان35وات ميگل
میگل

ناموجود

هیتر 2000وات سرامیکی -پایه چرخشی -نمایشگر دیجیتالی - 2 برنامه گرمایشی- فن بدون گرما- مشکی تک الکتریک

ناموجود

هیتر 2000وات -2 برنامه گرمایشی - افقی - عمودی - فن بدون گرما - مشکی - باسوئیچ ایمنی تک الکتریک

ناموجود

مینی هیتر سرامیکی- 500 وات -سفید تک الکتریک

ناموجود

هیتر 2000وات 2 برنامه گرمایشی- فن بدون گرما - مشکی - باسوئیچ ایمنی تک الکتریک

ناموجود