فروشگاه اینترنتی مایا

میگو150/200 اروندپروتئین جنوب
اروندپروتئین جنوب

۷ %
تخفیف

۷۹,۵۰۰ تومان

۷۳,۹۳۵ تومان

افزودن به سبد خرید

میگو سوخاری 250گرمی ب.آ

۵ %
تخفیف

۳۵,۸۰۰ تومان

۳۴,۰۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میگو گلدن 250 گرمی ب . آ
ب.آ

۵ %
تخفیف

۶۰,۸۰۰ تومان

۵۷,۷۶۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میگو پلویی 500گرمی شارین

۷ %
تخفیف

۷۸,۹۰۰ تومان

۷۳,۳۷۷ تومان

افزودن به سبد خرید

میگو سوخاری 450 گرمی مارین
مارین

۷ %
تخفیف

۶۲,۰۰۰ تومان

۵۷,۶۶۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میگو 500 گرمی شارین
شارین

ناموجود

میگو51/60 اروندپروتئین جنوب
اروندپروتئین جنوب

ناموجود

میگو110/150 اروندپروتئین جنوب
اروندپروتئین جنوب

ناموجود

میگو سوخاری 1000گرمی ب.آ

ناموجود

میگو 60-51 500 گرمی شارین

ناموجود

میگو سوخاری 250 گرمی مارین
مارین

ناموجود

میگو سوخاری خانواده مارین
مارین

ناموجود