فروشگاه اینترنتی مایا

میگو سوخاری 250گرمی ب.آ

۵ %
تخفیف

۳۳,۴۰۰ تومان

۳۱,۷۳۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میگو گلدن 250 گرمی ب . آ
ب.آ

۵ %
تخفیف

۵۵,۲۰۰ تومان

۵۲,۴۴۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میگو پلویی 500گرمی شارین

۷ %
تخفیف

۷۴,۱۰۰ تومان

۶۸,۹۱۳ تومان

افزودن به سبد خرید

میگو سوخاری 450 گرمی مارین
مارین

۲۰ %
تخفیف

۶۲,۰۰۰ تومان

۴۹,۶۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میگو سوخاری 250 گرمی مارین
مارین

۷ %
تخفیف

۳۴,۵۰۰ تومان

۳۲,۰۸۵ تومان

افزودن به سبد خرید

میگو 500 گرمی شارین
شارین

ناموجود

میگو51/60 اروندپروتئین جنوب
اروندپروتئین جنوب

ناموجود

میگو150/200 اروندپروتئین جنوب
اروندپروتئین جنوب

ناموجود

میگو110/150 اروندپروتئین جنوب
اروندپروتئین جنوب

ناموجود

میگو سوخاری 1000گرمی ب.آ

ناموجود

میگو 60-51 500 گرمی شارین

ناموجود

میگو سوخاری خانواده مارین
مارین

ناموجود