فروشگاه اینترنتی مایا

میگو 500 گرمی شارین
شارین

۱۰ %
تخفیف

۱۹۸,۰۰۰ تومان

۱۷۸,۲۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میگو سوخاری 1000گرمی ب.آ

۲۳۰,۷۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میگو گلدن 250 گرمی ب . آ
ب.آ

۱۰۵,۳۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میگو پلویی 500گرمی شارین

۱۰ %
تخفیف

۱۱۹,۰۰۰ تومان

۱۰۷,۱۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میگو سوخاری 450 گرمی مارین
مارین

۷ %
تخفیف

۱۰۶,۰۰۰ تومان

۹۸,۵۸۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میگو سوخاری خانواده مارین
مارین

۷ %
تخفیف

۲۱۲,۰۰۰ تومان

۱۹۷,۱۶۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میگو51/60 اروندپروتئین جنوب
اروندپروتئین جنوب

ناموجود

میگو150/200 اروندپروتئین جنوب
اروندپروتئین جنوب

ناموجود

میگو110/150 اروندپروتئین جنوب
اروندپروتئین جنوب

ناموجود

میگو سوخاری 250گرمی ب.آ

ناموجود

میگو 60-51 500 گرمی شارین

ناموجود

میگو سوخاری 250 گرمی مارین
مارین

ناموجود