فروشگاه اینترنتی مایا

مرغ منجمد تنظیم بازار

ناموجود

مرغ منجمد تنظیم بازار کیلوگرم(فروشگاه-کوهسنگی)

ناموجود

سینه مرغ معمولی (کیلوگرم)

ناموجود

شینسل مرغ (کیلوگرم)

ناموجود

ران مرغ معمولی (کیلوگرم)

ناموجود

جوجه طعم دار یک کیلویی

ناموجود