فروشگاه اینترنتی مایا

فیله ماهی حسون 700 گرمی شارین
شارین

۴۹,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

فیله شوریده اقیانوسیه اروند پروتئین جنوب
اروندپروتئین جنوب

۱۵ %
تخفیف

۶۹,۸۰۰ تومان

۵۹,۳۳۰ تومان

افزودن به سبد خرید

فیله سرخو شکم خالی 500 گرمی اروندپروتئین جنوب
اروندپروتئین جنوب

۱۵ %
تخفیف

۴۲,۰۰۰ تومان

۳۵,۷۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

فیله شوریده اقیانوسیه 500 گرمی اروندپروتئین جنوب
اروندپروتئین جنوب

۱۵ %
تخفیف

۶۹,۸۰۰ تومان

۵۹,۳۳۰ تومان

افزودن به سبد خرید

استیک گالیت اروندپروتئین جنوب
اروندپروتئین جنوب

۱۵ %
تخفیف

۶۶,۵۰۰ تومان

۵۶,۵۲۵ تومان

افزودن به سبد خرید

فیله حسون شکم خالی 500 گرمی اروندپروتئین جنوب
اروندپروتئین جنوب

۱۵ %
تخفیف

۳۲,۰۰۰ تومان

۲۷,۲۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ماهی شیرنیزه ای500 گرمی اروندپروتئین جنوب
اروندپروتئین جنوب

۱۵ %
تخفیف

۶۲,۰۰۰ تومان

۵۲,۷۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

قزل آلای سالمون ایرانی 500گرمی شارین

۲۰ %
تخفیف

۷۷,۰۰۰ تومان

۶۱,۶۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ماهي سالمون اروند
اروندپروتئین جنوب

ناموجود