فروشگاه اینترنتی مایا

ليمو عمانی 130 گرمی گلستان
گلستان

۳ %
تخفیف

۱۵,۹۰۰ تومان

۱۵,۴۲۳ تومان

افزودن به سبد خرید

لیمو عمانی 150گرمی برکت

۱۰ %
تخفیف

۱۷,۹۵۰ تومان

۱۶,۱۵۵ تومان

افزودن به سبد خرید

لیموعمانی 120گرمی گلزار
گلزار

۱۴,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پرک ليمو عماني 50گرمی برتر
برتر

۳ %
تخفیف

۲۱,۹۰۰ تومان

۲۱,۲۴۳ تومان

افزودن به سبد خرید

پودر لیمو عمانی 50 گرمی گلستان
گلستان

۳ %
تخفیف

۵,۰۰۰ تومان

۴,۸۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

لیمو عمانی سلفونی 150گرمی خشکپاک
خشکپاک

۳ %
تخفیف

۱۶,۵۰۰ تومان

۱۶,۰۰۵ تومان

افزودن به سبد خرید

لیمو عمانی سلفونی 200 گرم خشکپاک
خشکپاک

ناموجود

لیمو عمانی سلفونی 300 گرمی خشکپاک
خشکپاک

ناموجود