فروشگاه اینترنتی مایا

آبنبات کنجد گلیران

۱۵ %
تخفیف

۱۵,۵۰۰ تومان

۱۳,۱۷۵ تومان

افزودن به سبد خرید

شکرپنیرگل محمدی گلیران

۱۵ %
تخفیف

۱۵,۹۰۰ تومان

۱۳,۵۱۵ تومان

افزودن به سبد خرید

شکر پنیر لیمو گلیران

۱۵ %
تخفیف

۱۵,۵۰۰ تومان

۱۳,۱۷۵ تومان

افزودن به سبد خرید

شکرپنیر پسته و هل گلیران

۱۵ %
تخفیف

۲۸,۵۰۰ تومان

۲۴,۲۲۵ تومان

افزودن به سبد خرید

شکرپنیر نارگیل گلیران

۱۵ %
تخفیف

۱۵,۵۰۰ تومان

۱۳,۱۷۵ تومان

افزودن به سبد خرید