فروشگاه اینترنتی مایا

سویا 250 گرم برفود
برفود

۵ %
تخفیف

۴,۹۰۰ تومان

۴,۶۵۵ تومان

افزودن به سبد خرید

سویا پروتئین بسته سلفونی 250 گرمی گلیران
گلیران

۱۰ %
تخفیف

۵,۶۰۰ تومان

۵,۰۴۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سویا ریزدانه 250گرمی گلستان
گلستان

۵ %
تخفیف

۳,۹۰۰ تومان

۳,۷۰۵ تومان

افزودن به سبد خرید

سویای 900 گرمی برکت

۱۰ %
تخفیف

۱۳,۵۰۰ تومان

۱۲,۱۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سويا 200گرمی برکت

۱۰ %
تخفیف

۳,۹۰۰ تومان

۳,۵۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سویا 300گرمی برتر
برتر

۷ %
تخفیف

۴,۷۰۰ تومان

۴,۳۷۱ تومان

افزودن به سبد خرید

سویا 200 گرمی شاهسوند
شاهسوند

ناموجود

سویا ریزدانه800گرمی برتر
برتر

ناموجود

سویا سبحان طلایی  250 گرمی بهپاک

ناموجود

سویا پروتئین 700 گرمی خشکپاک
خشکپاک

ناموجود

سویا پروتئین 900 گرمی خسکپاک
خشکپاک

ناموجود

سویا پروتئین300 گرمی خشکپاک
خشکپاک

ناموجود