فروشگاه اینترنتی مایا

سویا ریزدانه 250گرمی گلستان
گلستان

۳ %
تخفیف

۳,۹۰۰ تومان

۳,۷۸۳ تومان

افزودن به سبد خرید

سویای 900 گرمی برکت

۲۰ %
تخفیف

۱۳,۵۰۰ تومان

۱۰,۸۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سويا 200گرمی برکت

۱۰ %
تخفیف

۳,۹۰۰ تومان

۳,۵۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سویا 200 گرمی شاهسوند
شاهسوند

۷ %
تخفیف

۴,۲۳۰ تومان

۳,۹۳۴ تومان

افزودن به سبد خرید

سویا ریزدانه800گرمی برتر
برتر

۳ %
تخفیف

۱۱,۹۰۰ تومان

۱۱,۵۴۳ تومان

افزودن به سبد خرید

سویا 300گرمی برتر
برتر

۲۵ %
تخفیف

۴,۷۰۰ تومان

۳,۵۲۵ تومان

افزودن به سبد خرید

سویا سبحان طلایی  250 گرمی بهپاک

۲,۴۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سویا پروتئین 700 گرمی خشکپاک
خشکپاک

ناموجود

سویا پروتئین 900 گرمی خسکپاک
خشکپاک

ناموجود

سویا پروتئین300 گرمی خشکپاک
خشکپاک

ناموجود