فروشگاه اینترنتی مایا

سبزی ماهی 70 گرمی برتر
برتر

۷ %
تخفیف

۱۲,۵۰۰ تومان

۱۱,۶۲۵ تومان

افزودن به سبد خرید

کرفس  منجمد 400 گرمی نوبرسبز
نوبرسبز

۲۵ %
تخفیف

۱۲,۸۰۰ تومان

۹,۶۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

توت فرنگی منجمد 400 گرمی نوبرسبز
نوبرسبز

۲۵ %
تخفیف

۱۵,۷۵۰ تومان

۱۱,۸۱۲ تومان

افزودن به سبد خرید

سبزي پلو منجمد 400 گرمی نوبر سبز
نوبرسبز

۲۵ %
تخفیف

۱۲,۸۰۰ تومان

۹,۶۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سبزي آش منجمد400 گرمی نوبر سبز
نوبرسبز

۲۵ %
تخفیف

۱۲,۸۰۰ تومان

۹,۶۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

بادمجان سرخ شده منجمد 500 گرمی نوبر سبز
نوبرسبز

۱۰ %
تخفیف

۲۴,۵۰۰ تومان

۲۲,۰۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سبزی گشنیز 70گرمی برتر
برتر

۷ %
تخفیف

۱۴,۵۰۰ تومان

۱۳,۴۸۵ تومان

افزودن به سبد خرید

سبزی شنبلیله 70گرمی برتر
برتر

۷ %
تخفیف

۱۴,۵۰۰ تومان

۱۳,۴۸۵ تومان

افزودن به سبد خرید

سبزی کوکو 70 گرمی برتر
برتر

۲۰ %
تخفیف

۱۲,۵۰۰ تومان

۱۰,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سبزی نعناع 70 گرمی برتر
برتر

۷ %
تخفیف

۱۶,۰۰۰ تومان

۱۴,۸۸۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سبزی مرزه 70 گرمی برتر
برتر

۷ %
تخفیف

۱۶,۰۰۰ تومان

۱۴,۸۸۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سبزی شويد منجمد 300 گرمی نوبر سبز
نوبرسبز

ناموجود

سبزي كوكو منجمد400 گرمی نوبر سبز
نوبرسبز

ناموجود

سبزی ماهی منجمد 400 گرمی نوبر سبز
نوبرسبز

ناموجود

سبزی آش 70 گرمی برتر
برتر

ناموجود

سبزی ترخون 70گرمی برتر
برتر

ناموجود