فروشگاه اینترنتی مایا

سبزي آش منجمد400 گرمی نوبر سبز

۷ %
تخفیف

۸,۷۵۰ تومان

۸,۱۳۸ تومان

افزودن به سبد خرید

سبزی شويد منجمد 300 گرمی نوبر سبز

۷ %
تخفیف

۸,۷۵۰ تومان

۸,۱۳۸ تومان

افزودن به سبد خرید

سبزی ماهی منجمد 400 گرمی نوبر سبز

۷ %
تخفیف

۸,۷۵۰ تومان

۸,۱۳۸ تومان

افزودن به سبد خرید

بادمجان سرخ شده منجمد 500 گرمی نوبر سبز

۷ %
تخفیف

۱۴,۵۰۰ تومان

۱۳,۴۸۵ تومان

افزودن به سبد خرید

سبزی گشنیز 70گرمی برتر
برتر

۳ %
تخفیف

۷,۰۰۰ تومان

۶,۷۹۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سبزی شنبلیله 70گرمی برتر
برتر

۳ %
تخفیف

۷,۰۰۰ تومان

۶,۷۹۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سبزی نعناع 70 گرمی برتر
برتر

۳ %
تخفیف

۷,۰۰۰ تومان

۶,۷۹۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سبزی آش 70 گرمی برتر
برتر

۶,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سبزی کوکو 70 گرمی برتر
برتر

۳ %
تخفیف

۶,۰۰۰ تومان

۵,۸۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سبزی ترخون 70گرمی برتر
برتر

۳ %
تخفیف

۱۰,۵۰۰ تومان

۱۰,۱۸۵ تومان

افزودن به سبد خرید

سبزی مرزه 70 گرمی برتر
برتر

۳ %
تخفیف

۹,۰۰۰ تومان

۸,۷۳۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سبزي پلو منجمد 400 گرمی نوبر سبز

ناموجود

سبزي كوكو منجمد400 گرمی نوبر سبز

ناموجود