فروشگاه اینترنتی مایا

مخلوط نخود  فرنگی و هویج مکعبی 400 گرمی منجمد نوبر سبز
نوبر سبز

ناموجود

مخلوط نخود فرنگی وهویج وسیب زمینی منجمد 400 گرمی نوبر سبز
نوبر سبز

ناموجود

سبزی اش خرد شده

ناموجود

سبزی کوکو خرد شده

ناموجود

سبزی قرمه خرد شده

ناموجود

سبزی ماهی 70 گرمی برتر
برتر

ناموجود

توت فرنگی منجمد 400 گرمی نوبرسبز
نوبر سبز

ناموجود

کرفس  منجمد 400 گرمی نوبرسبز
نوبر سبز

ناموجود

سبزي پلو منجمد 400 گرمی نوبر سبز
نوبر سبز

ناموجود

سبزي كوكو منجمد400 گرمی نوبر سبز
نوبر سبز

ناموجود

بادمجان سرخ شده منجمد 500 گرمی نوبر سبز
نوبر سبز

ناموجود

سبزي آش منجمد400 گرمی نوبر سبز
نوبر سبز

ناموجود

سبزی شويد منجمد 300 گرمی نوبر سبز
نوبر سبز

ناموجود

سبزی ماهی منجمد 400 گرمی نوبر سبز
نوبر سبز

ناموجود

سبزی گشنیز 70گرمی برتر
برتر

ناموجود

سبزی شنبلیله 70گرمی برتر
برتر

ناموجود

سبزی نعناع 70 گرمی برتر
برتر

ناموجود

سبزی ترخون 70گرمی برتر
برتر

ناموجود

سبزی مرزه 70 گرمی برتر
برتر

ناموجود

سبزی آش 70 گرمی برتر
برتر

ناموجود

سبزی کوکو 70 گرمی برتر
برتر

ناموجود