فروشگاه اینترنتی مایا

سبزی اش خرد شده

۱۰ %
تخفیف

۱۸,۵۰۰ تومان

۱۶,۶۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سبزی قرمه خرد شده

۱۰ %
تخفیف

۱۸,۵۰۰ تومان

۱۶,۶۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سبزی کوکو خرد شده

۱۰ %
تخفیف

۱۸,۵۰۰ تومان

۱۶,۶۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سبزی ماهی 70 گرمی برتر
برتر

۱۰ %
تخفیف

۱۸,۰۰۰ تومان

۱۶,۲۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

توت فرنگی منجمد 400 گرمی نوبرسبز
نوبر سبز

۱۰ %
تخفیف

۱۵,۷۵۰ تومان

۱۴,۱۷۵ تومان

افزودن به سبد خرید

سبزي پلو منجمد 400 گرمی نوبر سبز
نوبر سبز

۱۰ %
تخفیف

۱۲,۸۰۰ تومان

۱۱,۵۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

بادمجان سرخ شده منجمد 500 گرمی نوبر سبز
نوبر سبز

۱۰ %
تخفیف

۲۴,۵۰۰ تومان

۲۲,۰۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سبزی گشنیز 70گرمی برتر
برتر

۱۰ %
تخفیف

۱۹,۰۰۰ تومان

۱۷,۱۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سبزی شنبلیله 70گرمی برتر
برتر

۱۰ %
تخفیف

۱۷,۰۰۰ تومان

۱۵,۳۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سبزی آش 70 گرمی برتر
برتر

۱۰ %
تخفیف

۱۵,۰۰۰ تومان

۱۳,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سبزی کوکو 70 گرمی برتر
برتر

۱۰ %
تخفیف

۱۵,۰۰۰ تومان

۱۳,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سبزی نعناع 70 گرمی برتر
برتر

۱۰ %
تخفیف

۱۹,۰۰۰ تومان

۱۷,۱۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سبزی مرزه 70 گرمی برتر
برتر

۱۰ %
تخفیف

۱۸,۰۰۰ تومان

۱۶,۲۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

مخلوط نخود  فرنگی و هویج مکعبی 400 گرمی منجمد نوبر سبز
نوبر سبز

ناموجود

مخلوط نخود فرنگی وهویج وسیب زمینی منجمد 400 گرمی نوبر سبز
نوبر سبز

ناموجود

کرفس  منجمد 400 گرمی نوبرسبز
نوبر سبز

ناموجود

سبزي آش منجمد400 گرمی نوبر سبز
نوبر سبز

ناموجود

سبزي كوكو منجمد400 گرمی نوبر سبز
نوبر سبز

ناموجود

سبزی شويد منجمد 300 گرمی نوبر سبز
نوبر سبز

ناموجود

سبزی ماهی منجمد 400 گرمی نوبر سبز
نوبر سبز

ناموجود

سبزی ترخون 70گرمی برتر
برتر

ناموجود