فروشگاه اینترنتی مایا

رشته آشی 500 گرمی مانا
مانا

۷ %
تخفیف

۱۱,۲۰۰ تومان

۱۰,۴۱۶ تومان

افزودن به سبد خرید

رشته آشي 500 گرمیي سميه
سمیه

۲۰ %
تخفیف

۷,۹۵۰ تومان

۶,۳۶۰ تومان

افزودن به سبد خرید

رشته آش تک
تک

۵ %
تخفیف

۸,۹۰۰ تومان

۸,۴۵۵ تومان

افزودن به سبد خرید

رشته آش 400 گرمی زر ماکارون
زرماکارون

۷ %
تخفیف

۶,۶۰۰ تومان

۶,۱۳۸ تومان

افزودن به سبد خرید

رشته آش 500 گرمی زر ماکارون
زرماکارون

۷ %
تخفیف

۱۱,۲۰۰ تومان

۱۰,۴۱۶ تومان

افزودن به سبد خرید

رشته پلویی 400 گرمی برتر
برتر

ناموجود

رشته سوپ تک ماکارون
تک ماکارون

ناموجود

رشته آش 2/5 کیلویی زر ماکارون
زرماکارون

ناموجود