فروشگاه اینترنتی مایا

رشته آشي 500 گرمی برتر
برتر

۷ %
تخفیف

۱۲,۵۰۰ تومان

۱۱,۶۲۵ تومان

افزودن به سبد خرید

رشته آشی 500 گرمی مانا
مانا

۷ %
تخفیف

۱۲,۵۰۰ تومان

۱۱,۶۲۵ تومان

افزودن به سبد خرید

رشته پلویی 400 گرمی برتر
برتر

۷ %
تخفیف

۱۲,۵۰۰ تومان

۱۱,۶۲۵ تومان

افزودن به سبد خرید

رشته آشي 500 گرمیي سميه
سمیه

۱۰ %
تخفیف

۱۴,۰۰۰ تومان

۱۲,۶۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

رشته آش 400 گرمی زر ماکارون
زرماکارون

۷ %
تخفیف

۶,۶۰۰ تومان

۶,۱۳۸ تومان

افزودن به سبد خرید

رشته آش 2/5 کیلویی زر ماکارون
زرماکارون

۷ %
تخفیف

۳۶,۳۰۰ تومان

۳۳,۷۵۹ تومان

افزودن به سبد خرید

رشته آش 500 گرمی زر ماکارون
زرماکارون

۷ %
تخفیف

۱۱,۲۰۰ تومان

۱۰,۴۱۶ تومان

افزودن به سبد خرید

رشته سوپ تک ماکارون
تک ماکارون

ناموجود

رشته آش تک
تک

ناموجود