فروشگاه اینترنتی مایا

رشته آشی 500 گرمی مانا
مانا

۱۲,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

رشته آشي 500 گرمیي سميه
سمیه

۱۵ %
تخفیف

۱۸,۵۰۰ تومان

۱۵,۷۲۵ تومان

افزودن به سبد خرید

رشته آش 400 گرمی زر ماکارون
زرماکارون

۶,۶۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

رشته آش 500 گرمی زر ماکارون
زرماکارون

۱۱,۲۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

رشته آش 2/5 کیلویی زر ماکارون
زرماکارون

۳۶,۳۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

رشته آشي 500 گرمی برتر
برتر

ناموجود

رشته پلویی 400 گرمی برتر
برتر

ناموجود

رشته سوپ تک ماکارون
تک ماکارون

ناموجود

رشته آش تک
تک

ناموجود