فروشگاه اینترنتی مایا

کنجد برشته 120گرمی برتر
برتر

۱۰ %
تخفیف

۱۶,۵۰۰ تومان

۱۴,۸۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ذرت450گرمی برتر
برتر

۱۰ %
تخفیف

۲۰,۹۰۰ تومان

۱۸,۸۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ذرت 300 گرمی برتر
برتر

۱۰ %
تخفیف

۱۷,۵۰۰ تومان

۱۵,۷۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کنجد عسلی 20 گرمی عقاب
عقاب

۷ %
تخفیف

۳,۵۰۰ تومان

۳,۲۵۵ تومان

افزودن به سبد خرید

شاهدانه شور300گرمی خشکپاک
خشکپاک

۵ %
تخفیف

۱۵,۰۰۰ تومان

۱۴,۲۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کنجد خام 300گرمی برتر
برتر

ناموجود

کنجد برشته سلفون 300 گرمی خشکپاک
خشکپاک

ناموجود

کنجد خام سلفون 300 گرمی خشکپاک
خشکپاک

ناموجود

کنجد 120 گرمی برشته عقاب
عقاب

ناموجود

کنجد لقمه ای سلفونی 350 گرمی پارمیدا
پارمیدا

ناموجود

کنجد برشته 300گرمی برتر
برتر

ناموجود

کنجد عسلی دارچینی 20 گرمی عقاب
عقاب

ناموجود