فروشگاه اینترنتی مایا

بادام زمینی سرکه نمکی 40گرمی مزمز
مزمز

۵ %
تخفیف

۵,۰۰۰ تومان

۴,۷۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

بادام زمینی نمکی 40گرمی مزمز
مزمز

۵ %
تخفیف

۵,۰۰۰ تومان

۴,۷۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

بادام زمینی سرکه 40 گرمی چی توز
چی توز

۲۰ %
تخفیف

۴,۰۰۰ تومان

۳,۲۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

بادام زميني روکش دار ناچو 40 گرمی چي توز
چی توز

۲۰ %
تخفیف

۴,۰۰۰ تومان

۳,۲۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

بادام زميني روکش دار هالوپينو 40 گرمی چي توز
چی توز

۲۰ %
تخفیف

۴,۰۰۰ تومان

۳,۲۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

خلال بادام 100 گرمی برکت

۱۰ %
تخفیف

۳۴,۹۰۰ تومان

۳۱,۴۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

خلال بادام 80 گرم كريستال

۱۰ %
تخفیف

۱۸,۹۰۰ تومان

۱۷,۰۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

بادام درختی متوسط 38 گرمی مزمز
مزمز

ناموجود

مغز بادام زمینی سلفون 350گرمی برکت
برکت

ناموجود

مغز بادام شيرين بسته سلفوني 250 گرمی برکت
برکت

ناموجود

بادام زمینی با پوست سلفون 350گرمی خشکپاک
خشکپاک

ناموجود

خلال بادام سلفون 40 گرمی خشکپاک
خشکپاک

ناموجود

مغز بادام درختي 35 گرمی سنجابک
سنجابک

ناموجود

مغز بادام هندي 35 گرمی سنجابک
سنجابک

ناموجود

مغز بادام شور بسته سلفوني 250 گرمی برکت

ناموجود

بادام زمینی نمکی 40 گرمی چی توز
چی توز

ناموجود

یادام درختی نمکی 35 گرمی چی توز
چی توز

ناموجود