فروشگاه اینترنتی مایا

آلو بخارا 450 گرمی برتر
برتر

۷ %
تخفیف

۳۴,۸۰۰ تومان

۳۲,۳۶۴ تومان

افزودن به سبد خرید

آلو بخارا 250گرم وكيوم برکت
برکت

۲۰ %
تخفیف

۱۷,۹۰۰ تومان

۱۴,۳۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

آلو خورشتي 400 گرمی برکت

۱۵ %
تخفیف

۲۵,۹۰۰ تومان

۲۲,۰۱۵ تومان

افزودن به سبد خرید

آلو سانتریزه 600گرمی خشکپاک
خشکپاک

۵ %
تخفیف

۲۶,۰۰۰ تومان

۲۴,۷۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

آلو سانتریزه 250 گرمی خشکپاک
خشکپاک

۵ %
تخفیف

۱۰,۴۰۰ تومان

۹,۸۸۰ تومان

افزودن به سبد خرید

آلو قیصی 400 گرمی برکت
برکت

ناموجود

قیسی 380 گرمی خشکپاک
خشکپاک

ناموجود

برگه زرد الو 450 گرمی خشکپاک
خشکپاک

ناموجود

آلو سانتریزه ظرفی 250 گرم خشکپاک
خشکپاک

ناموجود

آلو زرد 450 گرمی خشکپاک
خشکپاک

ناموجود

آلو بخارا 400 گرمی خشکپاک
خشکپاک

ناموجود

آلو بخارا 650 گرمی خشکپاک
خشکپاک

ناموجود

آلو بخارا 300 گرمی خشکپاک
خشکپاک

ناموجود