فروشگاه اینترنتی مایا

آلبالو خشک 170 گرمی برکت
برکت

۱۵ %
تخفیف

۹,۹۰۰ تومان

۸,۴۱۵ تومان

افزودن به سبد خرید

آلبالو خشک 125 گرمی برتر
برتر

۷ %
تخفیف

۹,۵۰۰ تومان

۸,۸۳۵ تومان

افزودن به سبد خرید

آلبالو خشك ترش بسته سلفوني 250 گرمی برکت

۱۵ %
تخفیف

۱۲,۹۵۰ تومان

۱۱,۰۰۸ تومان

افزودن به سبد خرید

آلبالو ترش 300 گرمی خشکپاک
خشکپاک

۵ %
تخفیف

۱۵,۸۰۰ تومان

۱۵,۰۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

آلبالو ترش 400گرمی خشکپاک
خشکپاک

۵ %
تخفیف

۲۱,۸۰۰ تومان

۲۰,۷۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

آلبالو ترش 90 گرمی خشکپاک
خشکپاک

۵ %
تخفیف

۴,۹۰۰ تومان

۴,۶۵۵ تومان

افزودن به سبد خرید

آلبالو با هسته منجمد 400 گرمی نوبر سبز
نوبرسبز

ناموجود

آلبالو ترش 620 گرمی خشکپاک
خشکپاک

ناموجود