فروشگاه اینترنتی مایا

آلبالو با هسته منجمد 400 گرمی نوبر سبز

۷ %
تخفیف

۱۰,۲۵۰ تومان

۹,۵۳۲ تومان

افزودن به سبد خرید

آلبالو خشك ترش بسته سلفوني 250 گرمی برکت

۱۰ %
تخفیف

۱۲,۹۵۰ تومان

۱۱,۶۵۵ تومان

افزودن به سبد خرید

آلبالو ترش 300 گرمی خشکپاک
خشکپاک

۳ %
تخفیف

۱۵,۸۰۰ تومان

۱۵,۳۲۶ تومان

افزودن به سبد خرید

آلبالو ترش 400گرمی خشکپاک
خشکپاک

۳ %
تخفیف

۲۱,۸۰۰ تومان

۲۱,۱۴۶ تومان

افزودن به سبد خرید

آلبالو ترش 90 گرمی خشکپاک
خشکپاک

۳ %
تخفیف

۴,۹۰۰ تومان

۴,۷۵۳ تومان

افزودن به سبد خرید

آلبالو ترش 620 گرمی خشکپاک
خشکپاک

ناموجود