فروشگاه اینترنتی مایا

روغن مايع ويژه سرخ کردني شفاف بدون پالم 1350 گرمي طبيعت
طبیعت

۱۴,۸۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

روغن مايع ويژه سرخ کردني شفاف بدون پالم 900 گرمي طبيعت
طبیعت

۹,۸۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کنسرو ماهي تون در روغن با لوبيا چيتي 180 گرمي طبيعت
طبیعت

۱۰ %
تخفیف

۱۷,۰۰۰ تومان

۱۵,۳۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

رب گوجه فرنگي شيشه اي 700 گرمي طبيعت
طبیعت

۱۰ %
تخفیف

۱۳,۵۰۰ تومان

۱۲,۱۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

رب گوجه فرنگي 800 گرمي طبيعت
طبیعت

۱۰ %
تخفیف

۱۴,۹۰۰ تومان

۱۳,۴۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

چاي سيلان ارل گري 450 گرمي طبيعت
طبیعت

۱۰ %
تخفیف

۶۹,۹۰۰ تومان

۶۲,۹۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

چاي سيلان ساده 450 گرمي طبيعت
طبیعت

۱۰ %
تخفیف

۶۹,۹۰۰ تومان

۶۲,۹۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

چاي سيلان باروتي زرين 450 گرمي طبيعت
طبیعت

۱۰ %
تخفیف

۶۹,۹۰۰ تومان

۶۲,۹۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

روغن مايع ويژه سرخ کردني شفاف بدون پالم810 گرمي طبيعت
طبیعت

۸,۸۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کنسرو ماهی تن در روغن 180 گرمی فوق ممتاز طبیعت
طبیعت

۱۰ %
تخفیف

۲۵,۰۰۰ تومان

۲۲,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کنسرو ماهی تن در روغن با طعم شوید فوق ممتاز 180 گرمی طبیعت
طبیعت

۱۰ %
تخفیف

۲۷,۰۰۰ تومان

۲۴,۳۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کنسرو ماهی تن در روغن فلفل قرمز فوق ممتاز 180 گرمی طبیعت
طبیعت

۱۰ %
تخفیف

۲۷,۰۰۰ تومان

۲۴,۳۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید