فروشگاه اینترنتی مایا

تی بگ عطری مانی 25 عددی تشریفات
تشریفات

۵ %
تخفیف

۲۱,۹۰۰ تومان

۲۰,۸۰۵ تومان

افزودن به سبد خرید

چای سیلان عطری جعبه مقوایی 450 گرمی تشریفات
تشریفات

۵ %
تخفیف

۱۳۷,۹۰۰ تومان

۱۳۱,۰۰۵ تومان

افزودن به سبد خرید

چای هندوستان جعبه مقوایی 450 گرمی تشریفات
تشریفات

۵ %
تخفیف

۱۳۷,۹۰۰ تومان

۱۳۱,۰۰۵ تومان

افزودن به سبد خرید

چای کله مورچه ای کنیا جعبه مقوایی450گرمی تشریفات
تشریفات

۵ %
تخفیف

۱۳۷,۹۰۰ تومان

۱۳۱,۰۰۵ تومان

افزودن به سبد خرید

دم نوش زنجبیل 14عددی قوطی فلزی تشریفات
تشریفات

۵ %
تخفیف

۴۹,۵۰۰ تومان

۴۷,۰۲۵ تومان

افزودن به سبد خرید

چای ایرانی بهاره ممتاز قوطی فلزی 450 گرمی تشریفات
تشریفات

۵ %
تخفیف

۷۹,۹۰۰ تومان

۷۵,۹۰۵ تومان

افزودن به سبد خرید

چای سیلان عطری قوطی فلزی450گرمی تشریفات
تشریفات

۵ %
تخفیف

۱۴۹,۹۰۰ تومان

۱۴۲,۴۰۵ تومان

افزودن به سبد خرید

چای سیلان هل دار قوطی فلزی450گرمی تشریفات
تشریفات

۵ %
تخفیف

۱۴۹,۹۰۰ تومان

۱۴۲,۴۰۵ تومان

افزودن به سبد خرید

چای کله مورچه ای هل قوطی فلزی450گرمی تشریفات
تشریفات

۵ %
تخفیف

۱۴۳,۹۰۰ تومان

۱۳۶,۷۰۵ تومان

افزودن به سبد خرید

تی بگ کلاسیک مانی 25 عددی تشریفات
تشریفات

۵ %
تخفیف

۲۱,۹۰۰ تومان

۲۰,۸۰۵ تومان

افزودن به سبد خرید

چای باروتی زرین قوطی فلزی تشریفات
تشریفات

۵ %
تخفیف

۱۹۴,۹۰۰ تومان

۱۸۵,۱۵۵ تومان

افزودن به سبد خرید

دم نوش ماسالا 14عددی قوطی فلزی تشریفات
تشریفات

۵ %
تخفیف

۴۹,۵۰۰ تومان

۴۷,۰۲۵ تومان

افزودن به سبد خرید

دم نوش گل گاوزبان 14عددی قوطی فلزی تشریفات
تشریفات

۵ %
تخفیف

۵۶,۵۰۰ تومان

۵۳,۶۷۵ تومان

افزودن به سبد خرید

دم نوش عناب 14عددی قوطی فلزی تشریفات
تشریفات

۵ %
تخفیف

۴۹,۵۰۰ تومان

۴۷,۰۲۵ تومان

افزودن به سبد خرید