فروشگاه اینترنتی مایا

بشقاب کیک خوری 12عددی گیاهی 15*15 آملون
آملون

ناموجود

سطل 1000 سی سی 6 عددی گیاهی آملون
آملون

ناموجود

ظرف دربدار گیاهی 6عددی 15*22 آملون
آملون

ناموجود

دیس 6عددی گیاهی 21.5*32 آملون
آملون

ناموجود

ظرف 800سی سی گیاهی 6 عددی با درب آلومینیوم
آملون

ناموجود

کاسه گرد گیاهی 1000 سی سی 6 عددی آملون
آملون

ناموجود

کاسه صدفی گیاهی 350سی سی 12عددی آملون
آملون

ناموجود

کاسه خورشتی گیاهی 550 سی سی با درب 6عددی
آملون

ناموجود

کارد 12 عددی گیاهی آملون
آملون

ناموجود

بشقاب 12 عددی گیاهی آملون
آملون

ناموجود

قاشق گیاهی 12عددی آملون
آملون

ناموجود

چنگال گیاهی 12عددی آملون
آملون

ناموجود

ظرف غذای گیاهی تکخانه 12 عددی آملون
آملون

ناموجود

لیوان گیاهی 250سیسی 12عددی آملون
آملون

ناموجود

کاسه چهارگوش گیاهی 1000سی سی 12عددی آملون
آملون

ناموجود