فروشگاه اینترنتی مایا

ویفر مانژ انبه 110 گرمی گرجی
گرجی

۱۰ %
تخفیف

۴,۰۰۰ تومان

۳,۶۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

بیسکویت جوین شیره انجیر500گرمی گرجی
گرجی

۳۰ %
تخفیف

۱۷,۰۰۰ تومان

۱۱,۹۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

بیسکوییت ریحان500گرمی جوین گرجی
گرجی

۳۰ %
تخفیف

۱۷,۰۰۰ تومان

۱۱,۹۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کرم کاکائو فندقی دو رنگ 250گرمی گرجی
گرجی

۳۰ %
تخفیف

۱۹,۰۰۰ تومان

۱۳,۳۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کرم کاکائو فندقی تک رنگ 250گرمی گرجی
گرجی

۱۰ %
تخفیف

۱۹,۰۰۰ تومان

۱۷,۱۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

بیسکوییت انجیر920گرمی جوین
گرجی

۳۰ %
تخفیف

۳۰,۰۰۰ تومان

۲۱,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

بیسکویت بیسکوپلاس100گرمی گرجی
گرجی

۳۰ %
تخفیف

۶,۵۰۰ تومان

۴,۵۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

بیسکوییت 500گرمی جوین گرجی
گرجی

۳۰ %
تخفیف

۱۷,۰۰۰ تومان

۱۱,۹۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

بیسکوییت نسترن صفردرصد 350گرمی گرجی
گرجی

۳۰ %
تخفیف

۱۴,۰۰۰ تومان

۹,۸۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ویفر لقمه ای با طعم انبه گرجی
گرجی

۱۰ %
تخفیف

۴,۰۰۰ تومان

۳,۶۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

بیسکویت الفبای فارسی 15 گرمی گرجی
گرجی

۱۰ %
تخفیف

۲,۵۰۰ تومان

۲,۲۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید