فروشگاه اینترنتی مایا

استیک برگر 90% گوشت 500 گرمی صدک
صدک

ناموجود

سوسیس کوکتل ویژه 70% صدک
صدک

ناموجود

ژامبون مرغ 90% صدک
صدک

ناموجود

سوسیس کوکتل مخصوص 55% صدک
صدک

ناموجود

ناگت مرغ صدک
صدک

ناموجود

شنیسل مرغ صدک
صدک

ناموجود