فروشگاه اینترنتی مایا

کنسرو زیتون پر شده بافلفل دلمه ای 480 گرمی آرشیا
آرشیا

۱۵ %
تخفیف

۴۱,۵۰۰ تومان

۳۵,۲۷۵ تومان

افزودن به سبد خرید

زیتون پرورده 660 گرمی آرشیا
آرشیا

۱۵ %
تخفیف

۵۶,۷۰۰ تومان

۴۸,۱۹۵ تومان

افزودن به سبد خرید

زیتون پرورده1000 گرمی آرشیا
آرشیا

۱۵ %
تخفیف

۷۵,۰۰۰ تومان

۶۳,۷۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

زیتون شور باهسته ویژه 660 گرمی آرشیا
آرشیا

۱۵ %
تخفیف

۴۳,۰۰۰ تومان

۳۶,۵۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

زیتون پرورده500 گرمی آرشیا
آرشیا

۱۵ %
تخفیف

۴۳,۵۰۰ تومان

۳۶,۹۷۵ تومان

افزودن به سبد خرید

زیتون شور اسلایس660 گرمی آرشیا
آرشیا

۱۵ %
تخفیف

۵۰,۰۰۰ تومان

۴۲,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ترشی مخلوط با زیتون 660 گرمی آرشیا
آرشیا

۱۵ %
تخفیف

۳۳,۲۵۰ تومان

۲۸,۲۶۲ تومان

افزودن به سبد خرید

ترشی سیر گل 660 گرمی آرشیا
آرشیا

۱۵ %
تخفیف

۳۸,۸۰۰ تومان

۳۲,۹۸۰ تومان

افزودن به سبد خرید

زیتون شور با هسته ممتاز 850 گرمی پاکت 3لایه آرشیا
آرشیا

۱۵ %
تخفیف

۴۵,۰۰۰ تومان

۳۸,۲۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

زیتون شور بدون هسته 660 گرمی آرشیا
آرشیا

۱۵ %
تخفیف

۴۵,۰۰۰ تومان

۳۸,۲۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

زیتون پرورده230 گرمی آرشیا
آرشیا

ناموجود

ترشی مخلوط 660 گرمی آرشیا
آرشیا

ناموجود

ترشی مخلوط لیته660 گرمی آرشیا
آرشیا

ناموجود