فروشگاه اینترنتی مایا

کنسرو زیتون پر شده بافلفل دلمه ای 480 گرمی آرشیا
آرشیا

۱۵ %
تخفیف

۸۵,۵۰۰ تومان

۷۲,۶۷۵ تومان

افزودن به سبد خرید

زیتون پرورده 660 گرمی آرشیا
آرشیا

۱۵ %
تخفیف

۱۰۵,۰۰۰ تومان

۸۹,۲۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

زیتون پرورده500 گرمی آرشیا
آرشیا

۱۵ %
تخفیف

۸۱,۰۰۰ تومان

۶۸,۸۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

زیتون پرورده1000 گرمی آرشیا
آرشیا

۱۵ %
تخفیف

۱۵۰,۰۰۰ تومان

۱۲۷,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

زیتون شور باهسته ویژه 660 گرمی آرشیا
آرشیا

۱۵ %
تخفیف

۸۵,۵۰۰ تومان

۷۲,۶۷۵ تومان

افزودن به سبد خرید

زیتون شور اسلایس660 گرمی آرشیا
آرشیا

۱۵ %
تخفیف

۱۰۸,۰۰۰ تومان

۹۱,۸۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ترشی مخلوط با زیتون 660 گرمی آرشیا
آرشیا

۱۵ %
تخفیف

۸۲,۵۰۰ تومان

۷۰,۱۲۵ تومان

افزودن به سبد خرید

ترشی مخلوط 660 گرمی آرشیا
آرشیا

۱۵ %
تخفیف

۳۷,۵۰۰ تومان

۳۱,۸۷۵ تومان

افزودن به سبد خرید

ترشی مخلوط لیته660 گرمی آرشیا
آرشیا

۱۵ %
تخفیف

۳۶,۰۰۰ تومان

۳۰,۶۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ترشی سیر گل 660 گرمی آرشیا
آرشیا

۱۵ %
تخفیف

۶۹,۰۰۰ تومان

۵۸,۶۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

زیتون شور بدون هسته 660 گرمی آرشیا
آرشیا

۱۵ %
تخفیف

۹۹,۰۰۰ تومان

۸۴,۱۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

زیتون پرورده230 گرمی آرشیا
آرشیا

ناموجود

زیتون شور با هسته ممتاز 850 گرمی پاکت 3لایه آرشیا
آرشیا

ناموجود