فروشگاه اینترنتی مایا

رول کیک اسفنجی با مغز کرم شیری و طعم موز بابانا
بابانا

ناموجود

کلوچه خرمایی باباناز
بابانا

ناموجود

کیک روغنی با مغزی کرم کاکائو بابانا
بابانا

ناموجود

کیک دولایه اسفنجی کاکائویی با مغزی کرم کاکائو و روکش فرآورده کاکائویی باباتک
بابانا

ناموجود

کیک دولایه اسفنجی ساده و کاکائویی با مغزی کرم کاکائو باباتک
بابانا

ناموجود

کیک برونی بابانا
بابانا

ناموجود