فروشگاه اینترنتی مایا

کیسه زباله رولی کوچک54عددی 60*50 پاکسیس
پاکسیس

ناموجود

کیسه زباله رولی متوسط42عددی55*70پاکسیس
پاکسیس

ناموجود

کیسه زباله رولی بزرگ30عددی65*80پاکسیس
پاکسیس

ناموجود

کیسه زباله بندار رولی کوچک25عددی 60*50پاکسیس
پاکسیس

ناموجود

کیسه زباله بندار رولی متوسط20عددی55*70پاکسیس
پاکسیس

ناموجود

کیسه زباله بندار رولی بزرگ15عددی 65*80 پاکسیس
پاکسیس

ناموجود