فروشگاه اینترنتی مایا

ظرف مایکرو مربعی650میلی لیتر تترالاک
تترالاک

۱۰ %
تخفیف

۱۸,۹۳۵ تومان

۱۷,۰۴۱ تومان

افزودن به سبد خرید

ظرف مایکروویو مستطیل 180 میل تترالاک
تترالاک

۱۰ %
تخفیف

۱۱,۱۳۹ تومان

۱۰,۰۲۵ تومان

افزودن به سبد خرید

ظرف مایکروویو مستطیل 800میلی‎لیترتترالاک
تترالاک

۱۰ %
تخفیف

۳۸,۹۷۷ تومان

۳۵,۰۸۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ظرف مایکروویو مربعی 4.1 لیتر تترالاک
تترالاک

۱۰ %
تخفیف

۴۸,۹۶۹ تومان

۴۴,۰۷۲ تومان

افزودن به سبد خرید

ظرف مایکروویو مستطیل 7.5 لیتر دسته دار تترالاک
تترالاک

۱۰ %
تخفیف

۱۱۱,۳۵۲ تومان

۱۰۰,۲۱۷ تومان

افزودن به سبد خرید

ظرف مایکروویو مستطیلی880 میلی تترالاک
تترالاک

۱۰ %
تخفیف

۱۹,۳۳۳ تومان

۱۷,۴۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ظرف مایکروویو مستطیلی 800 میلی تترالاک
تترالاک

۱۰ %
تخفیف

۲۵,۳۹۸ تومان

۲۲,۸۵۹ تومان

افزودن به سبد خرید

ظرف مایکروویو دایره ای 450میلی تترالاک
تترالاک

۱۰ %
تخفیف

۱۵,۹۲۱ تومان

۱۴,۳۲۹ تومان

افزودن به سبد خرید

ظرف مایکروویو دایره ای 200میلی تترالاک
تترالاک

۱۰ %
تخفیف

۱۱,۷۴۲ تومان

۱۰,۵۶۸ تومان

افزودن به سبد خرید

ظرف مایکروویو دایره ای 600میلی تترالاک
تترالاک

۱۰ %
تخفیف

۱۷,۴۳۸ تومان

۱۵,۶۹۴ تومان

افزودن به سبد خرید

ظرف مایکروویو دایره ای 1.2 لیترتترالاک
تترالاک

۱۰ %
تخفیف

۲۵,۷۴۸ تومان

۲۳,۱۷۴ تومان

افزودن به سبد خرید

سرویس دایره ای مایکروویو 3عددی تترالاک
تترالاک

۱۰ %
تخفیف

۵۹,۵۰۶ تومان

۵۳,۵۵۵ تومان

افزودن به سبد خرید

سرویس مربعی مایکروویو 3عددی تترالاک
تترالاک

۱۰ %
تخفیف

۸۵,۷۳۰ تومان

۷۷,۱۵۷ تومان

افزودن به سبد خرید

سرویس مربعی مایکروویو 4عددی تترالاک
تترالاک

۱۰ %
تخفیف

۱۳۶,۵۲۷ تومان

۱۲۲,۸۷۴ تومان

افزودن به سبد خرید

سرویس دایره ای مایکروویو 4عددی تترالاک
تترالاک

۱۰ %
تخفیف

۱۰۰,۳۴۹ تومان

۹۰,۳۱۴ تومان

افزودن به سبد خرید

ظرف مایکروویو مربعی 1.2 لیتر تترالاک
تترالاک

ناموجود

ظرف مایکروویو مستطیل 800میلی‎لیترتترالاک
تترالاک

ناموجود

ظرف مایکروویو مستطیلی310 میلی تترالاک
تترالاک

ناموجود

ظرف مایکروویو مستطیلی 1.5 لیتر تترالاک
تترالاک

ناموجود

ظرف مایکروویو دایره ای 1.8 لیترتترالاک
تترالاک

ناموجود

شیرجوش 140 دسته باکالیت پارس استیل
تترالاک

ناموجود

شیرجوش 140 دسته فلزی پارس استیل
تترالاک

ناموجود