فروشگاه اینترنتی مایا

بیفتک 480 گرمی ب . آ
ب.آ

۵ %
تخفیف

۶۱,۶۰۰ تومان

۵۸,۵۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کوردن بلو 1000 گرمی ب . آ
ب.آ

۵ %
تخفیف

۷۵,۷۰۰ تومان

۷۱,۹۱۵ تومان

افزودن به سبد خرید

فیله سوخاری 350 گرمی ب . آ
ب.آ

۲۰ %
تخفیف

۳۰,۷۰۰ تومان

۲۴,۵۶۰ تومان

افزودن به سبد خرید

فلافل 450 گرمی ب . آ
ب.آ

۵ %
تخفیف

۱۹,۹۰۰ تومان

۱۸,۹۰۵ تومان

افزودن به سبد خرید

همبرگر 60% گوشت 500 گرمی ب . آ
ب.آ

۱۰ %
تخفیف

۳۴,۴۰۰ تومان

۳۰,۹۶۰ تومان

افزودن به سبد خرید

بال زعفرانی800گرمی ب . آ
ب.آ

۵ %
تخفیف

۲۶,۰۰۰ تومان

۲۴,۷۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میگو گلدن 250 گرمی ب . آ
ب.آ

۵ %
تخفیف

۵۵,۲۰۰ تومان

۵۲,۴۴۰ تومان

افزودن به سبد خرید

خمیر پیتزا 440 گرمی ب . آ
ب.آ

۵ %
تخفیف

۱۰,۸۰۰ تومان

۱۰,۲۶۰ تومان

افزودن به سبد خرید

فلافل 1 کیلویی ب . آ
ب.آ

۵ %
تخفیف

۴۲,۳۰۰ تومان

۴۰,۱۸۵ تومان

افزودن به سبد خرید

ناگت مرغ 950 گرمی ب . آ
ب.آ

۵ %
تخفیف

۶۰,۱۰۰ تومان

۵۷,۰۹۵ تومان

افزودن به سبد خرید

ناگت مرغ و پنیر 250گ ب.آ
ب.آ

۵ %
تخفیف

۱۶,۷۰۰ تومان

۱۵,۸۶۵ تومان

افزودن به سبد خرید

ناگت مرغ 250 گرمی ب .آ
ب.آ

۵ %
تخفیف

۱۷,۲۰۰ تومان

۱۶,۳۴۰ تومان

افزودن به سبد خرید

شنیسل مرغ 1000 گرمی ب . آ
ب.آ

۵ %
تخفیف

۶۱,۱۰۰ تومان

۵۸,۰۴۵ تومان

افزودن به سبد خرید

کوردن بلو 420 گرمی ب .آ
ب.آ

۵ %
تخفیف

۳۴,۳۰۰ تومان

۳۲,۵۸۵ تومان

افزودن به سبد خرید

سیب زمینی سرخ کرده 750 گرمی ب.آ
ب.آ

ناموجود

پنیر پیتزا پروسس 180 گرمی ب . آ
ب.آ

ناموجود

سیب زمینی تنوری ب . آ
ب.آ

ناموجود

شنیتسل گلدن 450 گرمی ب . آ
ب.آ

ناموجود

کتلت گوشت 450گرمی ب.آ
ب.آ

ناموجود

شنیتسل مرغ 560گ ب.آ
ب.آ

ناموجود

ناگت مرغ و قارچ 250 گرمی ب . آ
ب.آ

ناموجود

ناگت مرغ 450 گرمی ب .آ
ب.آ

ناموجود

کوفته خورشتی 450گرمی ب.آ
ب.آ

ناموجود