فروشگاه اینترنتی مایا

سیب زمینی سرخ کرده 750 گرمی ب.آ
ب.آ

۵ %
تخفیف

۱۹,۸۰۰ تومان

۱۸,۸۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

بیفتک 480 گرمی ب . آ
ب.آ

۵ %
تخفیف

۶۴,۷۰۰ تومان

۶۱,۴۶۵ تومان

افزودن به سبد خرید

کوردن بلو 1000 گرمی ب . آ
ب.آ

۵ %
تخفیف

۹۰,۰۰۰ تومان

۸۵,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

فیله سوخاری 350 گرمی ب . آ
ب.آ

۵ %
تخفیف

۴۲,۳۰۰ تومان

۴۰,۱۸۵ تومان

افزودن به سبد خرید

همبرگر 60% گوشت 500 گرمی ب . آ
ب.آ

۵ %
تخفیف

۳۴,۴۰۰ تومان

۳۲,۶۸۰ تومان

افزودن به سبد خرید

بال زعفرانی800گرمی ب . آ
ب.آ

۵ %
تخفیف

۳۵,۹۰۰ تومان

۳۴,۱۰۵ تومان

افزودن به سبد خرید

میگو گلدن 250 گرمی ب . آ
ب.آ

۵ %
تخفیف

۶۰,۸۰۰ تومان

۵۷,۷۶۰ تومان

افزودن به سبد خرید

شنیتسل گلدن 450 گرمی ب . آ
ب.آ

۵ %
تخفیف

۵۶,۶۰۰ تومان

۵۳,۷۷۰ تومان

افزودن به سبد خرید

فلافل 450 گرمی ب . آ
ب.آ

۵ %
تخفیف

۲۴,۵۰۰ تومان

۲۳,۲۷۵ تومان

افزودن به سبد خرید

خمیر پیتزا 440 گرمی ب . آ
ب.آ

۵ %
تخفیف

۱۰,۸۰۰ تومان

۱۰,۲۶۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کتلت گوشت 450گرمی ب.آ
ب.آ

۵ %
تخفیف

۳۳,۹۰۰ تومان

۳۲,۲۰۵ تومان

افزودن به سبد خرید

فلافل 1 کیلویی ب . آ
ب.آ

۲۰ %
تخفیف

۵۲,۱۰۰ تومان

۴۱,۶۸۰ تومان

افزودن به سبد خرید

شنیتسل مرغ 560گ ب.آ
ب.آ

۵ %
تخفیف

۴۲,۳۰۰ تومان

۴۰,۱۸۵ تومان

افزودن به سبد خرید

ناگت مرغ 950 گرمی ب . آ
ب.آ

۵ %
تخفیف

۶۴,۴۰۰ تومان

۶۱,۱۸۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ناگت مرغ و پنیر 250گ ب.آ
ب.آ

۵ %
تخفیف

۲۳,۰۰۰ تومان

۲۱,۸۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ناگت مرغ 250 گرمی ب .آ
ب.آ

۵ %
تخفیف

۱۹,۰۰۰ تومان

۱۸,۰۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

شنیسل مرغ 1000 گرمی ب . آ
ب.آ

۵ %
تخفیف

۶۱,۱۰۰ تومان

۵۸,۰۴۵ تومان

افزودن به سبد خرید

کوردن بلو 420 گرمی ب .آ
ب.آ

۲۰ %
تخفیف

۴۷,۴۰۰ تومان

۳۷,۹۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پنیر پیتزا پروسس 180 گرمی ب . آ
ب.آ

ناموجود

سیب زمینی تنوری ب . آ
ب.آ

ناموجود

ناگت مرغ و قارچ 250 گرمی ب . آ
ب.آ

ناموجود

ناگت مرغ 450 گرمی ب .آ
ب.آ

ناموجود

کوفته خورشتی 450گرمی ب.آ
ب.آ

ناموجود