فروشگاه اینترنتی مایا

چای سنتی انگلیسی 100 گرمی توینینگز
توینینگز

۵ %
تخفیف

۱۸,۹۰۰ تومان

۱۷,۹۵۵ تومان

افزودن به سبد خرید

چای ارل گری 100 گرمی توینینگز
توینینگز

۵ %
تخفیف

۲۹,۹۰۰ تومان

۲۸,۴۰۵ تومان

افزودن به سبد خرید

تی بگ سنتی انگلیسی 100 عددی توینینگز
توینینگز

۵ %
تخفیف

۴۳,۹۰۰ تومان

۴۱,۷۰۵ تومان

افزودن به سبد خرید

تی بگ ارل گری 100 عددی توینینگز
توینینگز

۵ %
تخفیف

۶۷,۵۰۰ تومان

۶۴,۱۲۵ تومان

افزودن به سبد خرید

تی بگ سنتی انگلیسی 25 عددی توینینگز
توینینگز

۵ %
تخفیف

۱۳,۹۵۰ تومان

۱۳,۲۵۲ تومان

افزودن به سبد خرید

تی بگ سنتی انگلیسی 50 عددی توینینگز
توینینگز

۵ %
تخفیف

۲۳,۹۰۰ تومان

۲۲,۷۰۵ تومان

افزودن به سبد خرید

تی بگ ارل گری 50 عددی توینینگز
توینینگز

۵ %
تخفیف

۳۵,۹۰۰ تومان

۳۴,۱۰۵ تومان

افزودن به سبد خرید

تی بگ ارل گری 25 عددی توینینگز
توینینگز

۵ %
تخفیف

۲۱,۹۰۰ تومان

۲۰,۸۰۵ تومان

افزودن به سبد خرید

چای سنتی انگلیسی 450 گرمی توینینگز
توینینگز

۵ %
تخفیف

۱۳۴,۹۰۰ تومان

۱۲۸,۱۵۵ تومان

افزودن به سبد خرید

چای ارل گری 450 گرمی توینینگز
توینینگز

۵ %
تخفیف

۱۳۴,۹۰۰ تومان

۱۲۸,۱۵۵ تومان

افزودن به سبد خرید

تي بگ 50 عددي ليدي گري توينينگز
توینینگز

ناموجود

تی بگ طعم هلو 20 عددی توینینگز
توینینگز

ناموجود