فروشگاه اینترنتی مایا

تي بگ 50 عددي ليدي گري توينينگز
توینینگز

۵ %
تخفیف

۲۸,۵۰۰ تومان

۲۷,۰۷۵ تومان

افزودن به سبد خرید

چای سنتی انگلیسی 100 گرمی توینینگز
توینینگز

۵ %
تخفیف

۱۹,۹۰۰ تومان

۱۸,۹۰۵ تومان

افزودن به سبد خرید

چای ارل گری 100 گرمی توینینگز
توینینگز

۵ %
تخفیف

۲۴,۹۰۰ تومان

۲۳,۶۵۵ تومان

افزودن به سبد خرید

تی بگ سنتی انگلیسی 100 عددی توینینگز
توینینگز

۵ %
تخفیف

۴۹,۹۰۰ تومان

۴۷,۴۰۵ تومان

افزودن به سبد خرید

تی بگ ارل گری 100 عددی توینینگز
توینینگز

۵ %
تخفیف

۴۹,۹۰۰ تومان

۴۷,۴۰۵ تومان

افزودن به سبد خرید

تی بگ سنتی انگلیسی 25 عددی توینینگز
توینینگز

۵ %
تخفیف

۱۵,۹۰۰ تومان

۱۵,۱۰۵ تومان

افزودن به سبد خرید

تی بگ سنتی انگلیسی 50 عددی توینینگز
توینینگز

۵ %
تخفیف

۲۷,۵۰۰ تومان

۲۶,۱۲۵ تومان

افزودن به سبد خرید

تی بگ ارل گری 50 عددی توینینگز
توینینگز

۵ %
تخفیف

۲۷,۵۰۰ تومان

۲۶,۱۲۵ تومان

افزودن به سبد خرید

تی بگ ارل گری 25 عددی توینینگز
توینینگز

۵ %
تخفیف

۱۵,۹۰۰ تومان

۱۵,۱۰۵ تومان

افزودن به سبد خرید

چای سنتی انگلیسی 450 گرمی توینینگز
توینینگز

۵ %
تخفیف

۱۰۴,۹۰۰ تومان

۹۹,۶۵۵ تومان

افزودن به سبد خرید

چای ارل گری 450 گرمی توینینگز
توینینگز

۵ %
تخفیف

۱۰۴,۹۰۰ تومان

۹۹,۶۵۵ تومان

افزودن به سبد خرید

تی بگ طعم هلو 20 عددی توینینگز
توینینگز

ناموجود