فروشگاه اینترنتی مایا

خرمای خاصویی 400 گرمی پانی
پانی

۲۰ %
تخفیف

۳۸,۹۰۰ تومان

۳۱,۱۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

خرما پيارم 400 گرمی پانی
پانی

۲۰ %
تخفیف

۸۹,۹۰۰ تومان

۷۱,۹۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

خرما کبکاب پانی یک و نیم کیلو گرمی پانی
پانی

۲۰ %
تخفیف

۵۷,۹۰۰ تومان

۴۶,۳۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

خرمای مضافتی بم دهکده ممتاز درجه یک 600 گرمی پانی
پانی

۲۵ %
تخفیف

۶۹,۵۰۰ تومان

۵۲,۱۲۵ تومان

افزودن به سبد خرید

خرمای مضافتی بم دهکده 700 گرمی پانی
پانی

۲۵ %
تخفیف

۶۵,۵۰۰ تومان

۴۹,۱۲۵ تومان

افزودن به سبد خرید

خرمای مضافتی بم دهکده لوکس 750 گرمی پانی
پانی

۲۵ %
تخفیف

۷۱,۵۰۰ تومان

۵۳,۶۲۵ تومان

افزودن به سبد خرید

خرما مضافتی بم 550 گرمی پانی
پانی

۲۵ %
تخفیف

۵۳,۵۰۰ تومان

۴۰,۱۲۵ تومان

افزودن به سبد خرید

خرمای زاهدی 500 گرمی پانی
پانی

۲۰ %
تخفیف

۳۹,۹۰۰ تومان

۳۱,۹۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

خرمای مضافتی بم دهکده 600 گرمی پانی
پانی

۲۵ %
تخفیف

۵۸,۵۰۰ تومان

۴۳,۸۷۵ تومان

افزودن به سبد خرید

خرما رویال 1 کیلویی پانی
پانی

ناموجود

رطب طلایی پانی 900 گرمی پانی
پانی

ناموجود

رطب طلایی پانی 850 گرمی پانی
پانی

ناموجود

خرمای پیارم 400 گرمی پانی
پانی

ناموجود