فروشگاه اینترنتی مایا

خرمای خاصویی 400 گرمی پانی
پانی

۲۰ %
تخفیف

۲۸,۰۰۰ تومان

۲۲,۴۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

خرما پيارم 400 گرمی پانی
پانی

۱۵ %
تخفیف

۶۸,۹۰۰ تومان

۵۸,۵۶۵ تومان

افزودن به سبد خرید

خرما کبکاب پانی یک و نیم کیلو گرمی پانی
پانی

۲۷ %
تخفیف

۴۹,۹۰۰ تومان

۳۶,۴۲۷ تومان

افزودن به سبد خرید

خرمای مضافتی بم دهکده ممتاز درجه یک 600 گرمی پانی
پانی

۲۷ %
تخفیف

۴۶,۲۰۰ تومان

۳۳,۷۲۶ تومان

افزودن به سبد خرید

خرمای زاهدی 500 گرمی پانی
پانی

۲۷ %
تخفیف

۲۹,۰۰۰ تومان

۲۱,۱۷۰ تومان

افزودن به سبد خرید

خرمای مضافتی بم دهکده 700 گرمی پانی
پانی

۴۲ %
تخفیف

۴۹,۲۰۰ تومان

۲۸,۵۳۶ تومان

افزودن به سبد خرید

خرمای مضافتی بم دهکده لوکس 750 گرمی پانی
پانی

۴۲ %
تخفیف

۵۶,۵۰۰ تومان

۳۲,۷۷۰ تومان

افزودن به سبد خرید

رطب طلایی پانی 900 گرمی پانی
پانی

۱۵ %
تخفیف

۳۷,۰۰۰ تومان

۳۱,۴۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

رطب طلایی پانی 850 گرمی پانی
پانی

۲۰ %
تخفیف

۳۵,۵۰۰ تومان

۲۸,۴۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

خرما مضافتی بم 550 گرمی پانی
پانی

۲۷ %
تخفیف

۳۹,۷۰۰ تومان

۲۸,۹۸۱ تومان

افزودن به سبد خرید

خرمای مضافتی بم دهکده 600 گرمی پانی
پانی

۲۷ %
تخفیف

۴۳,۴۰۰ تومان

۳۱,۶۸۲ تومان

افزودن به سبد خرید

خرما رویال 1 کیلویی پانی
پانی

ناموجود

خرمای پیارم 400 گرمی پانی
پانی

ناموجود