فروشگاه اینترنتی مایا

روغن آفتابگردان  810 گرمی کیمبال
کیمبال

۹,۹۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

چاي سي تي سي معطر 450 گرمي کيمبال
کیمبال

۲۰ %
تخفیف

۶۹,۹۰۰ تومان

۵۵,۹۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

چاي سي تي سي ساده 450 گرمي کيمبال
کیمبال

۲۰ %
تخفیف

۶۹,۹۰۰ تومان

۵۵,۹۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سس مايونز با چربي کاهش يافته شيشه 940 گرمي کيمبال
کیمبال

۱۵ %
تخفیف

۲۴,۹۰۰ تومان

۲۱,۱۶۵ تومان

افزودن به سبد خرید

سس مايونز با چربي کاهش يافته شيشه 600 گرمي کيمبال
کیمبال

۱۵ %
تخفیف

۱۶,۹۰۰ تومان

۱۴,۳۶۵ تومان

افزودن به سبد خرید

روغن آفتابگردان 810 گرمی غنی شده با ویتامین D3 کیمبال
کیمبال

۱۰,۳۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

تن ماهی 120 گرمی کیمبال
کیمبال

۱۰,۶۹۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سس فرانسوی 460 گرمی کیمبال
کیمبال

۱۵ %
تخفیف

۱۲,۵۰۰ تومان

۱۰,۶۲۵ تومان

افزودن به سبد خرید

سرکه کارامل دار سه لیتری کیمبال
کیمبال

۱۰ %
تخفیف

۲۹,۹۰۰ تومان

۲۶,۹۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سرکه کارامل دار یک لیتری کیمبال
کیمبال

۱۰ %
تخفیف

۱۶,۹۰۰ تومان

۱۵,۲۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سرکه سفید سه لیتری کیمبال
کیمبال

۱۰ %
تخفیف

۲۹,۹۰۰ تومان

۲۶,۹۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سرکه سفید یک لیتری کیمبال
کیمبال

۱۰ %
تخفیف

۱۶,۹۰۰ تومان

۱۵,۲۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

آبلیمو ترش 500 سی سی کیمبال
کیمبال

۱۰ %
تخفیف

۱۹,۵۰۰ تومان

۱۷,۵۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

آبلیمو پت 950 گرمی کیمبال
کیمبال

۱۰ %
تخفیف

۲۸,۵۰۰ تومان

۲۵,۶۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سس مایونز 460کم چرب گرمی کیمبال
کیمبال

۱۵ %
تخفیف

۱۲,۵۰۰ تومان

۱۰,۶۲۵ تومان

افزودن به سبد خرید

سس کچاب 460 گرمی کیمبال
کیمبال

۱۵ %
تخفیف

۱۲,۵۰۰ تومان

۱۰,۶۲۵ تومان

افزودن به سبد خرید

سس کچاپ تند 460 گرمی کیمبال
کیمبال

۱۵ %
تخفیف

۱۲,۵۰۰ تومان

۱۰,۶۲۵ تومان

افزودن به سبد خرید

سس هزار جزیره 460 گرمی کیمبال
کیمبال

۱۵ %
تخفیف

۱۲,۹۰۰ تومان

۱۰,۹۶۵ تومان

افزودن به سبد خرید