فروشگاه اینترنتی مایا

وکیوم بال مرغ فرآوری شده آندره
آندره

ناموجود

پپرونی 60% آندره
آندره

ناموجود

وکیوم رویال چیکو 98/2% آندره
آندره

ناموجود

وکیوم رویال پالم فیله 98/2% آندره
آندره

ناموجود

وکیوم هات داگ ممتاز ویژه 70% آندره
آندره

ناموجود

وکیوم هات داگ ممتاز ویژه ( فرانکفورتر ) 70% آندره
آندره

ناموجود

کالباس خشک ممتاز 70% آندره
آندره

ناموجود

وکیوم هات داگ باربیکیو 70% آندره
آندره

ناموجود

کالباس مرغ و قارچ 60% آندره
آندره

ناموجود

وکیوم کالباس مرغ و گوشت بیرشینکن 90% آندره
آندره

ناموجود

ژامبون نوروزی 90% آندره
آندره

ناموجود

کالباس کراکف پنیر 300 گرمی آندره
آندره

ناموجود

کالباس مرغ 60% آندره
آندره

ناموجود

وکیوم اسنک 80% آندره
آندره

ناموجود

وکیوم ژامبون فیله بوقلمون 90% آندره
آندره

ناموجود

ژامبون فیله بوقلمون90% آندره
آندره

ناموجود

کالباس مرغ پرسی  90% آندره
آندره

ناموجود

وکیوم سجوک 90% آندره
آندره

ناموجود

کوکتل ویژه 80% آندره(کیلوگرم)
آندره

ناموجود