فروشگاه اینترنتی مایا

کره حیوانی سنتی 100گرمی شکلی
شکلی

۴,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کره حیوانی 50 گرمی شکلی
شکلی

۲,۳۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کره حیوانی سنتی 250گرمی شکلی
شکلی

۱۱,۲۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

عسل کوزه ای 500گرمی شکلی
شکلی

۵ %
تخفیف

۴۵,۵۰۰ تومان

۴۳,۲۲۵ تومان

افزودن به سبد خرید

عسل کوزه ای 250گرمی شکلی
شکلی

۵ %
تخفیف

۲۵,۴۰۰ تومان

۲۴,۱۳۰ تومان

افزودن به سبد خرید

روغن حیوانی 450گرمی شکلی
شکلی

۳ %
تخفیف

۴۷,۰۰۰ تومان

۴۵,۵۹۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کره جعبه 50گرمی شکلی
شکلی

۱۸,۴۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

روغن حیوانی900گرمی شکلی
شکلی

۳ %
تخفیف

۸۵,۰۰۰ تومان

۸۲,۴۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کره250 گرم شکلی
شکلی

۱۱,۲۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کره 50گرمی شکلی
شکلی

ناموجود

کره100 گرمی شکلی
شکلی

ناموجود