فروشگاه اینترنتی مایا

کیسه زباله 3رول 80*65 بزرگ 30عددفوسیل

۱۰ %
تخفیف

۴۶,۸۰۰ تومان

۴۲,۱۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

جام یکار مصرف دسري درسا پلي استايرني بسته سلفوني 6 عددي

۱۲ %
تخفیف

۲۰,۳۵۰ تومان

۱۷,۹۰۸ تومان

افزودن به سبد خرید

چنگال یکبار مصرف مجلسي رنگ پاستيلي متاليک پلي استايرني بسته سلفون 24 عددي کوشا
کوشا

۱۲ %
تخفیف

۱۷,۶۳۱ تومان

۱۵,۵۱۵ تومان

افزودن به سبد خرید

چنگال غذاخوري یکبار مصرف امپريال(پک 24 عددي) کوشا
کوشا

۱۲ %
تخفیف

۲۷,۷۰۲ تومان

۲۴,۳۷۸ تومان

افزودن به سبد خرید

بشقاب ميوه خوري یکبار مصرف چهارگوش مدل لوکس رنگ پاستيلي متاليک پلي استايرني بسته سلفوني 6 عددي کوشا
کوشا

۱۲ %
تخفیف

۳۵,۴۳۶ تومان

۳۱,۱۸۴ تومان

افزودن به سبد خرید

بشقاب کيک خوري یکبار مصرف چهارگوش مدل لوکس رنگ پاستيلي متاليک پلي استايرني بسته سلفوني 6 عددي کوشا
کوشا

۱۲ %
تخفیف

۲۶,۷۲۱ تومان

۲۳,۵۱۵ تومان

افزودن به سبد خرید

بشقاب غذا خوري یکبار مصرف هشت ضلعي مدل برليان رنگ پاستيلي متاليک پلي استايرني بسته سلفون 6 عددي کوشا
کوشا

۱۲ %
تخفیف

۵۷,۸۳۰ تومان

۵۰,۸۹۰ تومان

افزودن به سبد خرید

بشقاب ميوه خوري یکبار مصرف هشت ضلعي مدل برليان رنگ پاستيلي متاليک پلي استايرني بسته سلفون 6 عددي کوشا
کوشا

۱۲ %
تخفیف

۳۴,۰۷۹ تومان

۲۹,۹۸۹ تومان

افزودن به سبد خرید

کارد یکبار مصرف مجلسي رنگ پاستيلي متاليک پلي استايرني بسته سلفون 24 عددي کوشا
کوشا

۱۲ %
تخفیف

۱۷,۶۳۱ تومان

۱۵,۵۱۵ تومان

افزودن به سبد خرید

بشقاب خورشت خوري یکبار مصرف سه گوش مدل لونا پلي استايرني بسته سلفوني 6 عددي کوشا
کوشا

۱۲ %
تخفیف

۳۳,۷۷۴ تومان

۲۹,۷۲۱ تومان

افزودن به سبد خرید

بشقاب غذا خوري یکبار مصرف سه گوش مدل لونا پلي استايرني بسته سلفوني 6عددي کوشا
کوشا

۱۲ %
تخفیف

۵۰,۸۴۳ تومان

۴۴,۷۴۲ تومان

افزودن به سبد خرید

بشقاب ميوه خوري یکبار مصرف سه گوش مدل لونا پلي استايرني بسته سلفوني 6 عددي کوشا
کوشا

۱۲ %
تخفیف

۳۴,۸۸۶ تومان

۳۰,۶۹۹ تومان

افزودن به سبد خرید

بشقاب کيک خوري یکبار مصرف سه گوش مدل لونا پلي استايرني بسته سلفوني 6 عددي کوشا
کوشا

۱۲ %
تخفیف

۲۳,۷۵۷ تومان

۲۰,۹۰۶ تومان

افزودن به سبد خرید

ديس بيضي یکبار مصرف ميني پلي استايرني بسته سلفوني 6 عددي کوشا
کوشا

۱۲ %
تخفیف

۲۷,۷۷۳ تومان

۲۴,۴۴۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ديس ميني یکبار مصرف چهارگوش لوكس(6عددي) کوشا
کوشا

۱۲ %
تخفیف

۳۹,۰۱۱ تومان

۳۴,۳۳۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ظرف دسري یکبار مصرف شايلين 400ML (6عددي ) - بيرنگ کوشا
کوشا

۱۲ %
تخفیف

۲۷,۸۲۲ تومان

۲۴,۴۸۴ تومان

افزودن به سبد خرید

چنگال دسر یکبار مصرف پلي استايرني بسته سلفون 50 عددي کوشا
کوشا

۱۲ %
تخفیف

۱۰,۹۴۴ تومان

۹,۶۳۰ تومان

افزودن به سبد خرید

بشقاب خورشت خوري یکبار مصرف چهارگوش مدل لوکس پلي استايرني بسته سلفوني 6 عددي کوشا
کوشا

۱۲ %
تخفیف

۳۵,۶۳۲ تومان

۳۱,۳۵۶ تومان

افزودن به سبد خرید

پياله چهارگوش یکبار مصرف مدل لوکس پلي استايرني بسته سلفوني 6 عددي کوشا
کوشا

۱۲ %
تخفیف

۲۰,۰۰۷ تومان

۱۷,۶۰۶ تومان

افزودن به سبد خرید

بشقاب کيک خوري یکبار مصرف چهارگوش مدل لوکس پلي استايرني بسته سلفوني 6 عددي کوشا
کوشا

۱۲ %
تخفیف

۲۲,۹۹۹ تومان

۲۰,۲۳۹ تومان

افزودن به سبد خرید

بشقاب ميوه خوري یکبار مصرف چهارگوش مدل لوکس پلي استايرني بسته سلفوني 6 عددي کوشا
کوشا

۱۲ %
تخفیف

۳۵,۴۴۷ تومان

۳۱,۱۹۳ تومان

افزودن به سبد خرید

پياله چهارگوش یکبار مصرف مدل لوکس پلي استايرني بسته سلفوني 6 عددي کوشا
کوشا

۱۲ %
تخفیف

۳۴,۸۸۶ تومان

۳۰,۶۹۹ تومان

افزودن به سبد خرید

ديس بزرگ یکبار مصرف پلي استايرني بسته سلفون 4 عددی کوشا
کوشا

۱۲ %
تخفیف

۳۹,۶۴۳ تومان

۳۴,۸۸۶ تومان

افزودن به سبد خرید

ديس کوچک یکبار مصرف پلي استايرني بسته سلفون 4 عددي کوشا
کوشا

۱۲ %
تخفیف

۲۷,۷۷۳ تومان

۲۴,۴۴۰ تومان

افزودن به سبد خرید