فروشگاه اینترنتی مایا

کیسه زباله تک رول سایز85*65 کهن
کهن

۱۲ %
تخفیف

۱۸,۵۰۰ تومان

۱۶,۲۸۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کیسه زباله بندار بزرگ 15 عددی کهن
کهن

۱۲ %
تخفیف

۲۱,۰۰۰ تومان

۱۸,۴۸۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کیسه زباله سفید80*65 ضخیم فسیل
فسیل

۷ %
تخفیف

۱۸,۷۰۰ تومان

۱۷,۳۹۱ تومان

افزودن به سبد خرید

کیسه زباله ضخیم بزرگ رولی 22عددی فسیل
فسیل

۷ %
تخفیف

۱۸,۷۰۰ تومان

۱۷,۳۹۱ تومان

افزودن به سبد خرید

کیسه زباله رولی جعبه ای سایز متوسط سبز پیلگوش
پیلگوش

۵ %
تخفیف

۱۸,۵۰۰ تومان

۱۷,۵۷۵ تومان

افزودن به سبد خرید

کیسه زباله رولی جعبه ای زرد پیلگوش
پیلگوش

۵ %
تخفیف

۱۸,۵۰۰ تومان

۱۷,۵۷۵ تومان

افزودن به سبد خرید

کیسه زباله رولی جعبه ای سایز بزرگ آبی پیلگوش
پیلگوش

۵ %
تخفیف

۱۸,۵۰۰ تومان

۱۷,۵۷۵ تومان

افزودن به سبد خرید

کیسه زباله 90*65 بزرگ رولی 26 عددی آبی فوسیل

۷ %
تخفیف

۱۸,۰۰۰ تومان

۱۶,۷۴۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کیسه زباله ضخیم 80*65 بزرگ رولی 22عددی مشکی فوسیل

۷ %
تخفیف

۱۸,۷۰۰ تومان

۱۷,۳۹۱ تومان

افزودن به سبد خرید

کیسه زباله 80*65 بزرگ رولی 26عددی سفید فوسیل

۷ %
تخفیف

۱۸,۰۰۰ تومان

۱۶,۷۴۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کیسه زباله 3رول 80*65 پرفراژدار آبی بزرگ 30عدد فوسیل

۷ %
تخفیف

۱۹,۵۰۰ تومان

۱۸,۱۳۵ تومان

افزودن به سبد خرید

کیسه زباله 3رول سایز 70*55پرفراژدار سبز متوسط 42 عدد فوسیل

۷ %
تخفیف

۱۹,۵۰۰ تومان

۱۸,۱۳۵ تومان

افزودن به سبد خرید

کیسه زباله 80*55 متوسط رولی 36 عددی مشکی فوسیل

۷ %
تخفیف

۱۸,۰۰۰ تومان

۱۶,۷۴۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کیسه زباله 80*65 بزرگ 3رولی مشکی 30عدد فوسیل

۷ %
تخفیف

۱۹,۵۰۰ تومان

۱۸,۱۳۵ تومان

افزودن به سبد خرید

کیسه زباله بند دار متوسط لیمویی 20 عددی آیری پلاست

۵ %
تخفیف

۱۶,۳۰۰ تومان

۱۵,۴۸۵ تومان

افزودن به سبد خرید

کیسه زباله تک رول سایز75*55 کهن
کهن

۱۲ %
تخفیف

۱۸,۵۰۰ تومان

۱۶,۲۸۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کیسه زباله جعبه ای متوسط سه رول
کهن

۱۲ %
تخفیف

۲۳,۵۰۰ تومان

۲۰,۶۸۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کیسه زباله جعبه ای کوچک سه رول
کهن

۱۲ %
تخفیف

۲۳,۵۰۰ تومان

۲۰,۶۸۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کیسه زباله جعبه ای بزرگ سه رول
کهن

۱۲ %
تخفیف

۲۳,۵۰۰ تومان

۲۰,۶۸۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کیسه زباله رولی متوسط 42 عددی آیری پلاست

ناموجود

کیسه زباله 80*55متوسط رولی 36 عددی سبز فوسیل

ناموجود

کیسه زباله 70*55 متوسط رولی 36عددی سفید فوسیل

ناموجود

کیسه زباله 60*45 کوچک 3رولی مشکی 54 عدد فوسیل

ناموجود

کیسه زباله رولی80*65 بزرگ کوالا

ناموجود