فروشگاه اینترنتی مایا

کره ظرفی 800 گرمی پگاه
پگاه

۵ %
تخفیف

۱۹۰,۰۰۰ تومان

۱۸۰,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کره پاستوریزه 50گرمی پاک
پاک

۳ %
تخفیف

۱۴,۰۰۰ تومان

۱۳,۵۸۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کره پاستوریزه 25 گرمی پاک
پاک

۳ %
تخفیف

۷,۰۰۰ تومان

۶,۷۹۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کره 25 گرمی داخلی پگاه
پگاه

۵ %
تخفیف

۶,۵۰۰ تومان

۶,۱۷۵ تومان

افزودن به سبد خرید

کره 100 گرمی پگاه
پگاه

۵ %
تخفیف

۲۵,۰۰۰ تومان

۲۳,۷۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کره 250گرمی داخلی پگاه
پگاه

۵ %
تخفیف

۵۵,۰۰۰ تومان

۵۲,۲۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کره 50 گرمی داخلی پگاه
پگاه

۵ %
تخفیف

۱۳,۰۰۰ تومان

۱۲,۳۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کره 100 گرمی پگاه
پگاه

۵ %
تخفیف

۲۵,۰۰۰ تومان

۲۳,۷۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کره پاستوریزه 100 گرمی کاله
کاله

۲۵,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کره 50 گرمی کاله
کاله

۳ %
تخفیف

۱۳,۵۰۰ تومان

۱۳,۰۹۵ تومان

افزودن به سبد خرید

کره گیاهی 50 گرمی حلاوت

ناموجود

کره گیاهی 100 گرمی حلاوت

ناموجود

کره گیاهی پاستوریزه 25 گرمی بسته به فویل آلومینیومی پگاه
پگاه

ناموجود

کره سنتی 100 گرمی کاله
کاله

ناموجود

کره پاستوریزه لاکتیکی 100 گرمی پگاه
پگاه

ناموجود

کره پاستوریزه 50 گرمی لاکتیکی پگاه
پگاه

ناموجود

کره25گرمی شکلی
شکلی

ناموجود

کره100گرمی سنتی پاک
پاک

ناموجود

کره زعفرانی 10 گرمی کاله
کاله

ناموجود

کره 50گرمی سنتی پاک
پاک

ناموجود

کره پاستوریزه 100 گرمی میهن
میهن

ناموجود

آرد سوخاري 350 گرمی برتر
برتر

ناموجود

کره پاستوریزه 20 گرمی میهن
میهن

ناموجود

کره حیوانی 50 گرمی شکلی
شکلی

ناموجود