فروشگاه اینترنتی مایا

فروشگاه اینترنتی مایا ، ورود

کتل چیپس نمک دریایی سفری 135 گرمی چی توز
چی توز

۲۰ %
تخفیف

۸,۰۰۰ تومان

۶,۴۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کتل چیپس فلفل هالوپینو سفری 135 گرمی چی توز
چی توز

۵ %
تخفیف

۸,۰۰۰ تومان

۷,۶۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کتل چیپس سرکه بالزامیک سفری 135 گرمی چی توز
چی توز

۵ %
تخفیف

۸,۰۰۰ تومان

۷,۶۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کتل چیپس فلفل هالوپینو متوسط 70 گرمی چی توز
چی توز

۵ %
تخفیف

۴,۰۰۰ تومان

۳,۸۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کتل چیپس نمک دریایی متوسط 70 گرمی چی توز
چی توز

۵ %
تخفیف

۴,۰۰۰ تومان

۳,۸۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کتل چیپس سرکه بالزامیک متوسط 70گرمی چی توز
چی توز

۵ %
تخفیف

۴,۰۰۰ تومان

۳,۸۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

چی پلت سرکه ویژه 42 گرمی چی توز
چی توز

۵ %
تخفیف

۴,۰۰۰ تومان

۳,۸۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

چیپس ماست و ریحان متوسط 70 گرمی چی توز
چی توز

ناموجود

چیپس خلال بزرگ 175 گرمی چی توز
چی توز

ناموجود

چیپس ساده پذیرایی 400 گرمی چی توز
چی توز

ناموجود

چیپس قارچ و خامه متوسط 65 گرمی چی توز
چی توز

ناموجود

چی پلت سرکه بزرگ 85 گرمی چی توز
چی توز

ناموجود