فروشگاه اینترنتی مایا

چیپس  تند و اتشین 60گرمی مزمز
مزمز

ناموجود

چیپس تند و آتشین متوسط 60 گرمی چی توز
چی توز

ناموجود

چیپس خلال ساده 65 گرمی مز مز

ناموجود

چيپس سرکه سفری 150 گرمی چی توز
چی توز

ناموجود

چيپس کچاپ سفری 150 گرمی چی توز
چی توز

ناموجود

چيپس پنیرچدار سفری 150 گرمی چی توز
چی توز

ناموجود

چیپس سرکه ای بزرگ تاپیس
تاپیس

ناموجود

خلال فله 900 گرمی مزمز
مزمز

ناموجود

چیبس سرکه بالزامیک70گرمی تاپیس
تاپیس

ناموجود

چیپس ساده سفری 150 گرمی چی توز
چی توز

ناموجود

چیپس سرکه رویال چاکلز
چاکلز

ناموجود

چیپس فلفل هالوپینو متوسط 65 گرمی چی توز
چی توز

ناموجود

چیپس سنتی دل مزه نمکی 90 گرمی مزمز
مزمز

ناموجود

چیبس پنیر فرانسوی 65 گرمی تاپیس
تاپیس

ناموجود

چیبس سنتی دل مزه مزمز
مزمز

ناموجود

چیپس کچاپ متوسط مزمز
مزمز

ناموجود

چیپس سوپر خانواده 230 گرمی مزمز
مزمز

ناموجود

چیپس سرکه نمکی 60 گرمی مزمز
مزمز

ناموجود

چیپس سنتی دل مزه نمکی 180 گرمی مزمز
مزمز

ناموجود

چیپس پیاز جعفری متوسط مزمز
مزمز

ناموجود

چیپس سرکه بالزامیک 60 گرمی مزمز
مزمز

ناموجود

چیپس متوسط سرکه ویژه 60 گرمی مزمز
مزمز

ناموجود

چیپس متوسط فلفل هالوپینو 60 گرمی مزمز
مزمز

ناموجود

چیپس لیمویی متوسط 60 گرمی مزمز
مزمز

ناموجود