فروشگاه اینترنتی مایا

چیپس تند و آتشین متوسط 60 گرمی چی توز
چی توز

۶,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

چيپس سرکه سفری 150 گرمی چی توز
چی توز

۱۷,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

چيپس کچاپ سفری 150 گرمی چی توز
چی توز

۱۷,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

چيپس پنیرچدار سفری 150 گرمی چی توز
چی توز

۱۳,۷۵۱ تومان

افزودن به سبد خرید

چیپس ساده سفری 150 گرمی چی توز
چی توز

۱۷,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

چیپس کچاپ متوسط مزمز
مزمز

۷,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

چیپس پیاز جعفری متوسط مزمز
مزمز

۸,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

چیپس متوسط فلفل هالوپینو 60 گرمی مزمز
مزمز

۷,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

چیپس متوسط سرکه ویژه 60 گرمی مزمز
مزمز

۷,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

چیپس ساده متوسط 60 گرمی مزمز
مزمز

۷,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

چیپس ماست ریحان متوسط 60گرمی مزمز
مزمز

۷,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کتل چیپس ناچو متوسط 65 گرمی چی توز
چی توز

۸,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

چیپس پیاز جعفری متوسط 65 گرمی چی توز
چی توز

۸,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

چیپس فلفلی متوسط مزمز
مزمز

۷,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

مزه چیپس متوسط چیلی 60گرمی مزمز
مزمز

۷,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

چیپس سنتی دل مزه فلفل سیاه 90گرمی مزمز
مزمز

۱۲,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

چیپس ماست موسیرمتوسط مزمز
مزمز

۷,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

چی پلت پاچین کچاپ ویژه 42 گرم چی توز
چی توز

۵,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کتل چیپس ناچو سفری 135 گرم چی توز
چی توز

۱۳,۷۵۱ تومان

افزودن به سبد خرید

چی پلت سرکه نمکی چی توز
چی توز

۵,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

چی توز-چیپس سرکه متوسط 65 گرمی چی توز
چی توز

۸,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

چیپس ماست و خیار و نعنا تاپیس

۱۰ %
تخفیف

۱۰,۰۰۰ تومان

۹,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

چیپس فلفلی تاپیس

۱۰ %
تخفیف

۱۰,۰۰۰ تومان

۹,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

چیپس کچاپ تاپیس

۱۰ %
تخفیف

۱۰,۰۰۰ تومان

۹,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید