فروشگاه اینترنتی مایا

پنیر پیتزا پروسس 500 گرمی ب. آ

۴۷,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پنیر پروسس پخش شدنی ورقه ای 180 گرمی آلیما
آلیما

۳ %
تخفیف

۱۹,۰۰۰ تومان

۱۸,۴۳۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پنیرموزارلا کم چرب رنده شده 250 گرمی دالیا
دالیا

۷ %
تخفیف

۲۷,۰۰۰ تومان

۲۵,۱۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پنير پيتزاي رنده شده 950 گرمي کاله
کاله

۸۸,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پنیر پیتزا 180 گرمی کاله
کاله

۲۰,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پنیر ورقه ای گودا 180 گرمی پگاه
پگاه

۵ %
تخفیف

۱۷,۰۰۰ تومان

۱۶,۱۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پنیر پیتزا ورقه ای 750 گرمی ماکیماه
ماکیماه

۲۰ %
تخفیف

۷۵,۰۰۰ تومان

۶۰,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پنیر پیتزا ورقه ای 180 گرمی ماکیماه
ماکیماه

۲۰ %
تخفیف

۲۵,۰۰۰ تومان

۲۰,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پنیر پیتزا پروسس رنده شده 180گرمی ماکیماه
ماکیماه

۲۰ %
تخفیف

۲۰,۵۰۰ تومان

۱۶,۴۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پنیر پیتزا پروسس رنده شده 500گرمی ماکیماه
ماکیماه

۲۰ %
تخفیف

۴۹,۵۰۰ تومان

۳۹,۶۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

تاپینگ پیتزا 500 گرم رنده دالیا
دالیا

۷ %
تخفیف

۴۶,۳۰۰ تومان

۴۳,۰۵۹ تومان

افزودن به سبد خرید

تاپینگ پیتزا 1 کیلوگرم رنده دالیا
دالیا

۷ %
تخفیف

۸۷,۷۰۰ تومان

۸۱,۵۶۱ تومان

افزودن به سبد خرید

پنیر موزارلا کم چرب 500 گرم رنده شده دالیا
دالیا

۷ %
تخفیف

۵۱,۳۰۰ تومان

۴۷,۷۰۹ تومان

افزودن به سبد خرید

پنیرموزارلا 1 کیلوگرم رنده شده دالیا
دالیا

۷ %
تخفیف

۹۷,۵۰۰ تومان

۹۰,۶۷۵ تومان

افزودن به سبد خرید

پنیرموزارلا 180گرم ورقه ای دالیا
دالیا

۷ %
تخفیف

۲۰,۴۰۰ تومان

۱۸,۹۷۲ تومان

افزودن به سبد خرید

تاپینگ پیتزا 250 گرمی رنده دالیا
دالیا

۷ %
تخفیف

۲۴,۴۰۰ تومان

۲۲,۶۹۲ تومان

افزودن به سبد خرید

پنیر رنده بوترچیز 2 کیلوگرمی

۲۰ %
تخفیف

۱۷۸,۰۰۰ تومان

۱۴۲,۴۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پنیر موزارلا 250 گرم کم چرب و کم نمک رنده شده دالیا
دالیا

۷ %
تخفیف

۲۷,۰۰۰ تومان

۲۵,۱۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پنیرموزارلا 250 گرم رنده شده دالیا
دالیا

۷ %
تخفیف

۲۷,۰۰۰ تومان

۲۵,۱۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پنیرموزارلا 500گرم رنده شده دالیا
دالیا

۷ %
تخفیف

۵۱,۳۰۰ تومان

۴۷,۷۰۹ تومان

افزودن به سبد خرید

خمیر پیتزا 440 گرمی ب . آ
ب.آ

۵ %
تخفیف

۱۲,۷۰۰ تومان

۱۲,۰۶۵ تومان

افزودن به سبد خرید

پيتزا رست بيف سايز متوسط پمینا ( کاله )
کاله

ناموجود

پنير پيتزا مخصوص سوپرمارکتي 2 کیلیویی کاله
کاله

ناموجود

پنیر پیتزا 500 گرمی کاله
کاله

ناموجود