فروشگاه اینترنتی مایا

پنیر پروسس پخش شدنی ورقه ای 180 گرمی آلیما
آلیما

۳ %
تخفیف

۲۲,۰۰۰ تومان

۲۱,۳۴۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پنیرموزارلا کم چرب رنده شده 250 گرمی دالیا
دالیا

۷ %
تخفیف

۳۲,۵۰۰ تومان

۳۰,۲۲۵ تومان

افزودن به سبد خرید

پنیر پیتزا 180 گرمی کاله
کاله

۳ %
تخفیف

۲۲,۰۰۰ تومان

۲۱,۳۴۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پنیر ورقه ای گودا 180 گرمی پگاه
پگاه

۵ %
تخفیف

۲۲,۰۰۰ تومان

۲۰,۹۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پنیر پیتزا ورقه ای 750 گرمی ماکیماه
ماکیماه

۱۲ %
تخفیف

۸۵,۰۰۰ تومان

۷۴,۸۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پنیر پیتزا ورقه ای 180 گرمی ماکیماه
ماکیماه

۱۲ %
تخفیف

۳۰,۰۰۰ تومان

۲۶,۴۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پنیر پیتزا پروسس رنده شده 180گرمی ماکیماه
ماکیماه

۱۲ %
تخفیف

۲۰,۵۰۰ تومان

۱۸,۰۴۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پنیر پیتزا پروسس رنده شده 500گرمی ماکیماه
ماکیماه

۱۲ %
تخفیف

۵۹,۵۰۰ تومان

۵۲,۳۶۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پنیر موزارلا کم چرب 500 گرم رنده شده دالیا
دالیا

۷ %
تخفیف

۶۲,۰۰۰ تومان

۵۷,۶۶۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پنیرموزارلا 1 کیلوگرم رنده شده دالیا
دالیا

۷ %
تخفیف

۱۱۷,۰۰۰ تومان

۱۰۸,۸۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

تاپینگ پیتزا 500 گرم رنده دالیا
دالیا

۷ %
تخفیف

۵۱,۰۰۰ تومان

۴۷,۴۳۰ تومان

افزودن به سبد خرید

تاپینگ پیتزا 1 کیلوگرم رنده دالیا
دالیا

۷ %
تخفیف

۹۶,۵۰۰ تومان

۸۹,۷۴۵ تومان

افزودن به سبد خرید

پنیرموزارلا 180گرم ورقه ای دالیا
دالیا

۷ %
تخفیف

۲۴,۵۰۰ تومان

۲۲,۷۸۵ تومان

افزودن به سبد خرید

تاپینگ پیتزا 250 گرمی رنده دالیا
دالیا

۷ %
تخفیف

۲۷,۰۰۰ تومان

۲۵,۱۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پنیر رنده بوترچیز 2 کیلوگرمی

۱۲ %
تخفیف

۱۹۶,۰۰۰ تومان

۱۷۲,۴۸۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پنیر موزارلا 250 گرم کم چرب و کم نمک رنده شده دالیا
دالیا

۷ %
تخفیف

۳۲,۵۰۰ تومان

۳۰,۲۲۵ تومان

افزودن به سبد خرید

پنیرموزارلا 250 گرم رنده شده دالیا
دالیا

۷ %
تخفیف

۳۲,۵۰۰ تومان

۳۰,۲۲۵ تومان

افزودن به سبد خرید

پنیرموزارلا 500گرم رنده شده دالیا
دالیا

۷ %
تخفیف

۶۲,۰۰۰ تومان

۵۷,۶۶۰ تومان

افزودن به سبد خرید

خمیر پیتزا 440 گرمی ب . آ
ب.آ

۵ %
تخفیف

۱۲,۷۰۰ تومان

۱۲,۰۶۵ تومان

افزودن به سبد خرید

پنیر پیتزا پروسس 500 گرمی ب. آ

ناموجود

پيتزا رست بيف سايز متوسط پمینا ( کاله )
کاله

ناموجود

پنير پيتزا مخصوص سوپرمارکتي 2 کیلیویی کاله
کاله

ناموجود

پنير پيتزاي رنده شده 950 گرمي کاله
کاله

ناموجود

پنیر پیتزا 500 گرمی کاله
کاله

ناموجود