فروشگاه اینترنتی مایا

پاپ کرن نمکی  هاگلز
چاکلز

۵ %
تخفیف

۳,۰۰۰ تومان

۲,۸۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

چی توز پاپ کورن پنیری فیلی بزرگ 80 گرمی چی توز
چی توز

۳ %
تخفیف

۲,۵۰۰ تومان

۲,۴۲۵ تومان

افزودن به سبد خرید

پامفيل پنيري لوسی

۱۵ %
تخفیف

۲,۰۰۰ تومان

۱,۷۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پوپ پنير لوسی

۱۵ %
تخفیف

۲,۰۰۰ تومان

۱,۷۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پوپ پنيري 60گرمي لوسي

۱۵ %
تخفیف

۲,۵۰۰ تومان

۲,۱۲۵ تومان

افزودن به سبد خرید

پوپ کچاپ60گرمی لوسی

۱۵ %
تخفیف

۳,۰۰۰ تومان

۲,۵۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پاپ کرن پنیری هاگلز

۵ %
تخفیف

۳,۰۰۰ تومان

۲,۸۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پاپ کرن کچاپ هاگلز

۵ %
تخفیف

۳,۰۰۰ تومان

۲,۸۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پاپ کرن پنيري ويژه تاپیس

۷ %
تخفیف

۱,۰۰۰ تومان

۹۳۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پاپ کرن نمکي ويژه تاپیس

۷ %
تخفیف

۱,۰۰۰ تومان

۹۳۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پاپ کرن کچاپ ويژه تاپیس

۷ %
تخفیف

۱,۰۰۰ تومان

۹۳۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پاپ کرن کچاپ بزرگ تاپیس

۷ %
تخفیف

۲,۰۰۰ تومان

۱,۸۶۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پاپ کورن کچاپ ویژه 35 گرمی چی توز
چی توز

۳ %
تخفیف

۱,۵۰۰ تومان

۱,۴۵۵ تومان

افزودن به سبد خرید

پاپ کورن کچاپ فیلی بزرگ 80 گرمی چی توز
چی توز

۳ %
تخفیف

۲,۵۰۰ تومان

۲,۴۲۵ تومان

افزودن به سبد خرید

پاپ کورن سرکه ای ویژه 35 گرمی چی توز
چی توز

۳ %
تخفیف

۱,۵۰۰ تومان

۱,۴۵۵ تومان

افزودن به سبد خرید

رينگي پنيري و پياز وجعفري 82گرمي لوسي

ناموجود

پاپ کرن نمکي بزرگ تاپیس

ناموجود

پاپ کورن پنیری ویژه 35 گرمی چی توز
چی توز

ناموجود

پاپ کورن کره ای 100 گرمی روکو
روکو

ناموجود

پاپ کورن پنیری 100 گرمی روکو
روکو

ناموجود