فروشگاه اینترنتی مایا

رشته نودل باطعم مرغ ریوا
ریوا

۲۰ %
تخفیف

۵,۰۰۰ تومان

۴,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

رشته نودل با طعم گوشت ریوا
ریوا

۲۰ %
تخفیف

۵,۰۰۰ تومان

۴,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

رشته نودل با طعم سبزیجات ریوا
ریوا

۲۰ %
تخفیف

۵,۰۰۰ تومان

۴,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ماکارونی رشته ای 1.5 900 گرمی زرماکارون
زرماکارون

۱۵ %
تخفیف

۱۱,۲۰۰ تومان

۹,۵۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پاستای نیمه آماده با طعم گوجه و ریحان مانا
مانا

۷ %
تخفیف

۱۲,۵۰۰ تومان

۱۱,۶۲۵ تومان

افزودن به سبد خرید

پاستای نیمه آماده با طعم پنیر و کاری مانا
مانا

۷ %
تخفیف

۱۲,۵۰۰ تومان

۱۱,۶۲۵ تومان

افزودن به سبد خرید

پاستا نیمه آماده با طعم کچاپ مانا
مانا

۷ %
تخفیف

۱۲,۵۰۰ تومان

۱۱,۶۲۵ تومان

افزودن به سبد خرید

رشته نودل با طعم گوشت ریوا
ریوا

۲۰ %
تخفیف

۲۵,۰۰۰ تومان

۲۰,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

رشته نودل با طعم مرغ ریوا
ریوا

۲۰ %
تخفیف

۲۵,۰۰۰ تومان

۲۰,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

مربا انجیر 820 گرمی تی تی کا
تی تی کا

۱۰ %
تخفیف

۳۴,۳۲۰ تومان

۳۰,۸۸۸ تومان

افزودن به سبد خرید

مربا پرتقال 820 گرمی تی تی کا
تی تی کا

۱۰ %
تخفیف

۳۴,۸۶۰ تومان

۳۱,۳۷۴ تومان

افزودن به سبد خرید

مربا سیب 315 گرمی تی تی کا
تی تی کا

۱۰ %
تخفیف

۱۴,۳۶۵ تومان

۱۲,۹۲۸ تومان

افزودن به سبد خرید

مربا سیب 820 گرمی تی تی کا
تی تی کا

۱۰ %
تخفیف

۳۱,۳۵۰ تومان

۲۸,۲۱۵ تومان

افزودن به سبد خرید

مربا بالنگ 820 گرمی تی تی کا
تی تی کا

۱۰ %
تخفیف

۴۱,۹۹۰ تومان

۳۷,۷۹۱ تومان

افزودن به سبد خرید

مربا هویچ 820 گرمی تی تی کا
تی تی کا

۱۰ %
تخفیف

۲۸,۰۹۰ تومان

۲۵,۲۸۱ تومان

افزودن به سبد خرید

مربا انجیر 315 گرمی تی تی کا
تی تی کا

۱۰ %
تخفیف

۱۶,۰۵۰ تومان

۱۴,۴۴۵ تومان

افزودن به سبد خرید

مربا به 315 گرمی تی تی کا
تی تی کا

۱۰ %
تخفیف

۱۵,۶۸۰ تومان

۱۴,۱۱۲ تومان

افزودن به سبد خرید

مربا آلبالو 315 گرمی تی تی کا
تی تی کا

۱۰ %
تخفیف

۱۶,۶۹۰ تومان

۱۵,۰۲۱ تومان

افزودن به سبد خرید

مربا تمشک 315 گرمی تی تی کا
تی تی کا

۱۰ %
تخفیف

۱۷,۶۶۰ تومان

۱۵,۸۹۴ تومان

افزودن به سبد خرید

مربا توت فرنگی 315 گرمی تی تی کا
تی تی کا

۱۰ %
تخفیف

۱۶,۳۸۰ تومان

۱۴,۷۴۲ تومان

افزودن به سبد خرید

ماکارانی فرمی مته ای سبزیجات 500 گرمی زر ماکارون
زرماکارون

۱۵ %
تخفیف

۹,۳۰۰ تومان

۷,۹۰۵ تومان

افزودن به سبد خرید

پاستا اسپریلا 500 گرمی مانا
مانا

۷ %
تخفیف

۷,۳۶۰ تومان

۶,۸۴۵ تومان

افزودن به سبد خرید

ماکارونی 1.2 رشته ای 500 گرمی زر
زرماکارون

۱۵ %
تخفیف

۶,۳۰۰ تومان

۵,۳۵۵ تومان

افزودن به سبد خرید

پاستا فرمی 500 گرمی مانا
مانا

۷ %
تخفیف

۷,۳۶۰ تومان

۶,۸۴۵ تومان

افزودن به سبد خرید